Kouzelnické triky pro zábavu a odhalení

Brockmeyerová J., Drozd Z.

Kouzelnické triky popsané v následujícím příspěvku, mohou posloužit v hodině fyziky několika způsoby. Některé z nich mohou být demonstrací probraných fyzikálních jevů (např. v rámci výuky optiky). Kterýkoliv z pokusů může být použit k odreagování žáků, vidíme-li na nich známky únavy.

Velmi důležité je, aby se žáci učili kriticky posuzovat vystoupení různých kouzelníků a iluzionistů, kteří se snaží publiku namluvit, že mají nadpřirozené vlastnosti. Obzvláště nebezpečnou skupinou, jíž mnoho lidí věří jsou různí psychotronici, proutkaři atd. Vždy je nutno používat „zdravý rozum“. Měli bychom umět ocenit umění kouzelníka – artisty, jehož triky jsou výsledkem dlouhodobého tréninku a důmyslných rekvizit. Jeho vystoupení je příjemným kulturním zážitkem. Na druhé straně je třeba nenechat se „doběhnout“ podvodníkem, který těží z lidské neznalosti a důvěřivosti.

V dalším textu je popsáno několik jednoduchých kouzelnických triků. Triky po předvedení žákům objasníme, abychom dosáhli výše zmíněných cílů.

1. Pohybující se plamen (poslušný plamen).

Trik: Nejdříve napněte šátek, který není příliš pevně utkán (např. mezi nohy obrácené židle) a jeho vnější část nechte viset kolem dokola. Můžete také požádat zasvěceného pomocníka, aby napnutý šátek držel. Pod šátek umístěte svou ruku tak, aby to diváci nezpozorovali. Zapalovač otevřete a nechte z něho utíkat plyn. Druhý zapalovač přibližte shora a zapalte jej. Když se nad látkou objeví plamen, musíte ihned začít pohybovat spodním zapalovačem. Horní zapalovač zhasněte a odložte. Vaše horní prázdná ruka pak může zdánlivě ovládat pohyb plamene vycházejícího z látky. Popřípadě můžete plamen pouze kouzelnicky oslovovat a dávat mu ústní povely. Publikum žasne: Proč látka neshoří? Jakou silou na plamen působíte?

Vysvětlení: Vyčkejte na vysvětlení z řad publika. Pokus pak opakujte před očima diváků, s jemnou kovovou mřížkou místo šátku. Plyn ze spodního zapalovače pronikne mřížkou nahoru a vy jej můžete zapálit. Plamen se však nevrátí až k spodnímu zapalovači, tam zřejmě není dosaženo zápalné teploty plynu. To souvisí s dobrou tepelnou vodivostí kovu mřížky, kterou je teplo plamene velice rychle odváděno. Podobný efekt nastane i u napnuté řidší textilie.

2. Mince rozpuštěná ve vodě.

Trik: Na světlou podložku na prázdném stole před tmavé pozadí položte minci, např. 10 Kč, a postavte na ni kádinku nebo hladkou zavařovací sklenici tak, aby minci krylo její poněkud vypouklé dno. Publiku budete tvrdit, že je mince položena uvnitř sklenice, čemuž jistě uvěří, a že se pokusíte minci rozpustit v čisté vodě. Proto publiku ukážete druhou prázdnou sklenici, kterou před jeho očima naplníte vodou z vodovodu. Vodu pak nalijte relativně rychle do sklenice nad mincí a sklenici s vodou nezapomeňte něčím přiklopit. Diváci vidí ve sklenici pouze vodu a diví se. Mince zmizela. Před jejich očima se „rozpustila“. Vhodnou vzdálenost publika odhadněte podle dané situace předem.

Vysvětlení: Pokud vysvětlení nepodá někdo z přítomných, zvedněte sklenici a ukažte jim minci. Pak můžete mluvit o lomu světla.

3. Svíčka hořící ve vodě.

Trik: Menší skleněnou desku umístěte šikovně tak, aby v ní diváci pod určitým úhlem současně viděli odraz sklenice s vodou umístěné někde před sklem a hořící svíčku stojící za sklem. K tomu je nutné tmavé pozadí a vhodné osvětlení obou scén, aby děj vypadal realisticky. Pokud máte velkou skleněnou desku a dost šikovnosti, můžete např. ukázat, jak kruhová ozubená pila prořezává ležícího člověka nebo jak vy sami bojujete s nějakým strašidlem. Pilu a strašidlo umístíte před sklo, osobu a sebe za sklo. Děje mohou být pro diváky velice přesvědčivé.

Vysvětlení je prosté. Obraz vzniklý odrazem na skle a obraz procházející sklem, přicházejí současně do oka diváka, v jehož vědomí vzniká iluze jednoho děje.

Jevu lze využít i ke kopírování obrazů. Obraz a prázdnou čtvrtku umístíte tak, že na čtvrtce vidíme kontury obrazu, které lze snadno obtáhnout.

4. Válec se koulí nahoru.

Trik: Do kovového obalu od konzervy přilepte malý kámen nebo připevněte magnet, což působí jako závaží. Válec položte na nakloněnou rovinu otevřeným koncem k sobě tak, aby závaží bylo právě nad horním bodem obratu. Při vhodné volbě závaží udělá konzerva asi 3/4 otočky nahoru. Když právě v tomto místě nakloněná rovina končí, spadne Vám konzerva do ruky a vy ji po nenápadném odstranění závaží ukážete publiku ze všech stran. Publikum žasne, že vás konzerva poslechla a koulela se nahoru. Kdyby byla nakloněná rovina o něco delší, začala by se konzerva po určité době sama koulet dolů a diváci situaci pochopí.

Vysvětlení: Těžiště systému leží někde u přilepeného závaží, což způsobí popsaný jev.

5. Kouzelná krabice nebo motýl.

Trik: Z tenké lepenky si připravte podélnou krabici s dvojitým dnem, v němž ukryjete podélné závaží. Publiku můžete ukazovat, jak vás „prázdná“ krabice poslouchá. Položíte ji až na okraj stolu a ona nespadne nebo ji necháte balancovat na tom rohu, v němž je závaží. Situaci zjednodušíte, když závaží do jednoho rohu přilepíte.

Vysvětlení: Publiku závaží ukážete a promluvíte o těžišti.

Ještě většího úspěchu dosáhnete, když si z papíru vystřihnete dvakrát téhož motýla, kterého slepíte tak, že mezi jeho křídla umístíte jednu ze dvou stejných mincí. Připravte si i zápalku, kterou zapálíte a hned zase uhasíte. Motýla v jeho ose přeložte a do zlomu přilepte zespoda zápalku hlavičkou napřed. Lepidlo naneste dvakrát. Motýla hezky pomalujte. Když jej položíte, dobře vyváženého, hlavičkou zápalky na svůj prst, na špičku tužky nebo na hranu stolu, bude se zdánlivě vznášet ve vzduchu.

Vysvětlení: Těžiště celého útvaru musí být v hlavičce zápalky, jejíž hrubý, zuhelnatělý povrch stačí k tomu aby motýla udržela na vašem prstu.

Podobně můžete vyrobit např. šaška, který na špičce nosu tancuje na napnutém vlákně a nespadne.

6. Balónek, který nepraskne.

Trik: Připravte si dvě dlouhé pletací jehlice, které na konci zaostříte. Na nepříliš nafouknutý balónek přilepte dva průhledné lepící proužky v místech budoucích vpichů proti sobě. Před diváky vemte do ruky balónek a jehlici, jejíž ostrý hrot byl potřen olejem, a řekněte, že se pokusíte propíchnout balónek skrz naskrz a „svojí kouzelnickou silou“ zabránit tomu, aby přitom praskl. Strefíte-li se do připravených míst, skutečně se vám to podaří. Ještě efektnější je, když podobně, ale jen jednostranně připravený balónek propíchnete nejdříve vy a pak někdo z publika.

Vysvětlení: Vlastností gumy, která má dlouhé molekuly je, že při každém narušení gumové blány se trhlina rychle zvětší a balónek jistě podélně praskne. Rychlost jeho stahu je dokonce taková, že když byl předem naplněn moukou, zůstane osvobozená mouka chvíli sama „stát“ ve vzduchu. Tuto vlastnost gumy jste nalepením pevných průhledných pásků zcela porušili, což musíte publiku přiznat.

7. Kouzlo se špulkou nitě.

Trik: Na hrubší podložku umístěnou na stole položte špulku s nití, jejíž konec vezmete do ruky. Když za nit táhnete, můžete jednou dosáhnout toho, že se špulka koulí od vás pryč (vlákno táhneme spíše nahoru), a podruhé si ji přitáhnete k sobě, např. když na ni voláte (vlákno táhneme spíše podél desky stolu). Při vhodném sklonu vlákna je možno špulku táhnout, aniž by se otáčela (klouže jako sáňky). Publikum žasne, že vás špulka poslouchá.

Vysvětlení: Osa, kolem níž se špulka otáčí, neleží v jejím středu, ale tam, kde se špulka dotýká podložky. Vynaložená síla působí na špulku v prodloužení nitě, v bodě K, který je v prvním případě před osou otáčení a v druhém případě za ní.

8. Past na peníze.

Trik: Na otevřenou prázdnou láhev položte zápalku, kterou jste předem nalomili. Na zápalku položte minci, která do láhve nepropadne. Publiku řeknete, že se už zápalky ani mince nedotknete. Při tom necháte nenápadně spadnout z prstu kapku vody na místo zlomu na zápalce. Odstoupíte a k zápalce začnete mluvit. Ta se začne pomalu rozevírat a mince sama od sebe spadne do láhve.

Vysvětlení: Rourovité buňky suchého dřeva nasají vodu a vedou ji dále. Molekulární přitažlivé síly napřímí konce zápalky.

9. Uzel na cigaretě.

Trik: Před publikem otevřete krabičku cigaret, jednu cigaretu vyndáte a zabalíte ji do fólie z umělé hmoty, jejíž přečnívající konce pevně zakroutíte. Pak požádáte někoho z publika, aby si také vzal cigaretu a udělal na ní uzel. Současně udělejte i vy uzel na své cigaretě. Pomocníkova cigareta se rozpadne, vy svou cigaretu rozvážete, vybalíte, uhladíte a ukážete celou publiku.

Vysvětlení: V nezabalené cigaretě dojde při zauzlení v některých místech k výraznému zvětšení tlaku tabáku na papírový obal cigarety, který se protrhne. Fólie z umělé hmoty je však tak pevná, že se tlak rovnoměrně rozloží po celé délce cigarety.

10. Hlasy z neznáma.

Trik: Velký nafukovací balón naplňte CO2, který má větší hustotu než vzduch. Proto bude balón dobře viset, když jej upevníte na strop. Když před balónem zašeptáte tiše několik slov, bude je osoba umístěná v určité vzdálenosti za balónem najednou velice dobře slyšet. V setmělé místnosti má pak dojem, že jí někdo z neznáma opakovaně říká např. „pojď sem“.

Vysvětlení: Balón působí na zvukové vlny jako lupa na světlo. Osoba musí být v jeho ohnisku.

11. Pyramida z vajec.

Trik: Připravte dva obaly vždy se čtyřmi vejci, jeden pro účastníka z publika, jeden pro sebe. Svoje vejce natřete na vhodných místech lepidlem. Před publikem pak požádejte svého hosta, aby vedle sebe postavil tři vejce a na ně vejce čtvrté. Zatím co host bude zcela zaměstnán, předstírejte, že se nešikovně pokoušíte o totéž. Pak slepte svá vejce dohromady a předveďte hotovou pyramidu. Jistě sklidíte potlesk a údiv publika.

Vysvětlení: Vezměte jedno ze svých vajec do ruky a zvedněte celou slepenou pyramidu do výšky.

12. Voda nevyteče z nádoby.

Trik: Na dno neprůhledné nádoby přilepte houbu a neprozraďte to publiku. Nádobu postavte na stůl, lijte do ní ze značné výšky tenký pramínek vody a publikum bavte řečí. Když včas přestanete a nádobu obrátíte dnem vzhůru, nevyteče z ní žádná voda.

Vysvětlení je přesvědčivé. V hospodách prý je předváděno toto kouzlo: Sklenice naplněná do poloviny vodou se přiklopí pivním táckem a obrátí dnem vzhůru do svislé polohy. I když tácek již nikdo nepřidržuje, voda nevyteče. Většina účastníků se diví. Při vysvětlení budete mluvit o tlaku vzduchu.

13. Vejce a šáteček.

Trik: Připravte si jedno vyfouknuté vejce s větším otvorem na oblém konci, červený šáteček, jedno syrové vejce s červenou skvrnkou na oblém konci a skleničku. Publiku ukažte pouze duté vejce a pomalu do něj zasuňte šáteček. Pak si s vejcem z ruky do ruky pohrávejte tak, aby publikum vidělo i červený šáteček na jeho konci. Při pomalém přehazování nenápadně vyměňte vyfouknuté vejce za vejce syrové, které jste měli např. v rukávě a přehazujte jej chvíli dál. Publikum vidí i jeho červenou skvrnu. Pak s hraním přestaňte, ukažte vejce ještě jednou publiku, naklepněte jej a vyprázdněte jeho obsah do skleničky. Publikum žasne a samo pochopí, že došlo k záměně. Nemusíte vysvětlovat postup záměny.

14. Zvedání těles bez dotyku.

Trik: Při různých seancích jde často o to, že se některé předměty začnou vznášet pouze působením ruky kouzelníka na dálku nebo, že nějaký stoleček začne pod rukama kouzelníka tančit. V prvním případě stačí, když např. na kus lepenky přiložíte plátek gumy, který s ní barevně splyne a jím předem protáhnete v šeru neviditelné vlákno. Druhý konec vlákna máte omotán kolem jednoho prstu. Při vlastním výstupu vlákno napnete a trochu jím trhnete. Lepenka se začne vznášet ve vzduchu směrem k vaší ruce.

Obměnou je, když se předmětu, který se má pohybovat, např. skleněné destičky, dotknete před publikem jiným předmětem a tak jej zvednete. V tom, co držíte v ruce, musí být dole také gumová blána, kterou na sklo přitisknete a rychle zvednete. Když nad gumou nadto ještě kmitá hlava elektrického holícího strojku, zvednete ze stolu předmět až 5 kg těžký.

Vysvětlení: Nad předmětem, který se má vznášet, musíte dosáhnout podtlaku vzduchu.

Toho, aby se lehký stolek pohyboval, dosáhnete např. takto: Na zápěstí svých rukou připevníte řemeny dva háky, které přikryjete volnými nebo napáranými rukávy. V šeru seance a při hojném mluvení se vám jistě podaří zasunout háky nepozorovaně pod desku stolu tak, aby vaše dlaně přitom byly stále nad deskou, ve vzdálenosti asi 20 cm. Tak můžete vlivem „neznámé síly“ stolkem pohybovat i jej zvedat.

Vysvětlení odpadá, stačí vyhrnout rukávy. Publikum se jistě bude smát vlastní důvěřivosti.

Literatura:

[1] Joachym Bublath 100 x knoff-hoff, Wilhem Heyne Verlag, Munchen 1995.

[2] Hans J. Press: Spiel das Wissen Schaft. Ravensburger Buchverlag 1995.