V této části naleznete články napsané speciálně pro tento sborník. Z velké části se jedná o rozšíření nejúspěšnějších příspěvků jednotlivých ročníků Veletrhu nápadů učitelů fyziky o další nápady, detaily provedení a zkušenosti. Články jsou též většinou doplněny řadou fotografií. Je zde i několik článků, které nemají základ v žádném z příspěvků, ale o kterých se domníváme, že patří k tématu toho sborníku a že budou zajímavou inspirací pro učitele fyziky.