Veletrh 11, Olomouc 2006

Webové stránky: http://vnuf.upol.cz/