O příspěvku

Klíčová slova

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S běžným vybavením kabinetu
  • Se speciálními pomůckami
PDF ke stažení

Když se řekne fyzikální jarmark

Hrdý J., Šiková M.

Tento příspěvek popisuje některé úspěšné nebo všeobecně zajímavé fyzikální pokusy realizované od počátku Jarmarku chemie, fyziky a matematiky v Olomouci v roce 2001 do roku 2010 [1-3] a Jarmarku vědy a umění v Uherském Hradišti od prvního ročníku v roce 2008 až do roku 2011 [2].

Aktivní účast poslance Parlamentu ČR

Letošního 4. ročníku Jarmarku vědy a umění v Uherském Hradišti se aktivně účastnil také poslanec Parlamentu České republiky RNDr. Vladimír Koníček (obr. 1).

Obr. 1 Vystoupení poslance Parlamentu ČR RNDr. Vladimíra Koníčka na čtvrtém Jarmarku vědy a umění v Uherském Hradišti (dne 31. 5. 2011)

Obr. 1 Vystoupení poslance Parlamentu ČR RNDr. Vladimíra Koníčka na čtvrtém Jarmarku vědy a umění v Uherském Hradišti (dne 31. 5. 2011)

Pokusy se stříbrnou mincí

Tyto pokusy se nijak neodlišují od pokusů, se kterými se žáci běžně setkávají ve škole, tj. určování hustoty tělesa pomocí Archimédova zákona. Atraktivita pokusu spočívá v nahrazení tradičního kovového válečku stříbrnou mincí (obr. 2). Srovnání hustoty některých kovů je v následující tabulce (tab. 1) [4].

 hliník

2700

kg.m-3

 

 stříbro

10500

kg.m-3

 cín

7280

kg.m-3

 

 olovo

11340

kg.m-3

 železo

7860

kg.m-3

 

 zlato

19290

kg.m-3

 měď

8930

kg.m-3

 

 wolfram

19300

kg.m-3

 bismut

9800

kg.m-3

 

 iridium

22500

kg.m-3

Tab. 1 Hustoty některých kovů

Je zajímavé, že pokud vztlakovou sílu působící na stříbrnou minci po ponoření do vody podle Archimédova zákona chápeme jako akci, naprostá většina žáků nedovede určit, kde působí odpovídající reakce.

Obr. 2  Stříbrná mince používaná k fyzikálním experimentům [5] (Americký dolar „Stříbrný Orel“ z roku 2010, průměr mince 40,6 mm, hmotnost 31,1 g = 1 trojská unce, stříbro 999/1000, pravděpodobně nejvyhledávanější investiční stříbrná mince) 

Obr. 2  Stříbrná mince používaná k fyzikálním experimentům [5] (Americký dolar „Stříbrný Orel“ z roku 2010, průměr mince 40,6 mm, hmotnost 31,1 g = 1 trojská unce, stříbro 999/1000, pravděpodobně nejvyhledávanější investiční stříbrná mince)

Pokusy s heliem

Pokusy s heliem jsou u žáků velmi oblíbené. Princip zvýšení frekvence hlasu po naplnění ústní dutiny heliem je jasný – rozměry ústní dutiny (tj. rezonátoru) se nezměnily, ale došlo k podstatnému nárůstu rychlosti šíření zvuku (tab. 2) [4].

 kyslík

317

 m.s–1

 

 helium

971

 m.s–1

 dusík

336

 m.s–1

 

 vodík

1 270

 m.s–1

Tab. 2 Rychlosti zvuku v některých plynech (20 °C)

Tuhle skutečnost žáci většinou dokážou pochopit. Ale vysvětlit správně rozdíl mezi zvýšením frekvence hlasu způsobené vdechnutím helia a mezi zvýšením frekvence hlasu nahraného na magnetofonový pásek způsobené zvětšením jeho ryhlosti při přehrávání však většinou ne.

Obr. 3 Příprava na Fyzikální jarmark – experimentálně dokonalé výsledky dosažené s Pohlovým přístrojem (laminární proudění při obtékání těles různého tvaru)

Obr. 3 Příprava na Fyzikální jarmark – experimentálně dokonalé výsledky dosažené s Pohlovým přístrojem (laminární proudění při obtékání těles různého tvaru)

Obr. 4 Příprava na Fyzikální jarmark – odstředivá síla působící na rotující závažíčka kompenzovaná silou listové pružiny (neboli rovnováha odstředivé a dostředivé síly)

Obr. 4 Příprava na Fyzikální jarmark – odstředivá síla působící na rotující závažíčka kompenzovaná silou listové pružiny (neboli rovnováha odstředivé a dostředivé síly)

Obr. 5  Příprava na Fyzikální jarmark v Olomouci – kuličkový padostroj s příslušenstvím pro přímé měření tíhového zrychlení (dle doc. Žouželky)

Obr. 5  Příprava na Fyzikální jarmark v Olomouci – kuličkový padostroj s příslušenstvím pro přímé měření tíhového zrychlení (dle doc. Žouželky)

Návštěva učitelů fyziky – seniorů

Na závěr se zmíníme ještě o jedné zdařilé akci, která se uskutečnila loni 8. června 2010 v nové Laboratoři školních pokusů na KEF PřF UP. V rámci prohlídky nové budovy Přírodovědecké fakulty UP navštívili uvedenou laboratoř dvě skupiny učitelů seniorů – absolventů PřF UP. První skupinu tvořili přímo učitelé fyziky (obr. 6) a druhá skupina byla tvořena učiteli ostatních kombinací studovaných na PřF UP. Obě skupiny učitelů se živě zajímaly o současné vybavení výukových laboratoří fyziky na katedře experimentální fyziky a speciálně o vybavení Laboratoře školních pokusů moderními pomůckami a přístroji.

Obr. 6 Skupina učitelů fyziky – seniorů v Laboratoři školních pokusů z fyziky

Obr. 6 Skupina učitelů fyziky – seniorů v Laboratoři školních pokusů z fyziky

Závěr

Cílem Fyzikálních jarmarků je nejen propagovat fyziku jako vědu, ale získávat také zájemce o studium této nádherné a vznešené disciplíny.

Literatura

[1] Hrdý J.: Olomoucké fyzikální jarmarky. In: Sborník konf. „Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, Plzeň 2008“. Nakl. ZČU Plzeň, 2008, 245-249. (2 postery A0).

[2] Hrdý J.: Olomoucké přírodovědné jarmarky a Jarmarky vědy a umění v Uherském Hradišti. In: Sborník konf. „Veletrh nápadů učitelů fyziky 14, Brno 2009“. Nakl. MU Brno, 2009, 97-101.

[3] Hrdý J.: Generátor mlhy pro fyzikální pokusy nebo také desátý jubilejní Přírodovědný jarmark v Olomouci. In: Sborník konf. „Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, Praha 2010“. Prometheus Praha, 2010, 60-64.

[4] Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. SPN Praha, 1988.

[5] http://www.narodnipokladnice.cz/special/stribrnyorel