O příspěvku

Použití

  • SŠ/VŠ
  • Mimo třídu

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
PDF ke stažení

Hrajeme si s fyzikou

Slabý M.

Dřevěný hlavolam

Potřeby: Měkké (např. borové) a tvrdé (např. bukové) dřevo, dřevoobráběcí nářadí, svěrák.

Příprava: Z tvrdého dřeva vyrobíme díl s otvorem, z měkkého díl s výřezem. Otvor je asi o 4 mm širší, ale o 2 mm nižší než díl s výřezem, takže tento do něj nelze zasunout. Výřez je o něco delší než šířka dílu s otvorem.

Provedení: Díl z měkkého dřeva povaříme 15 minut ve vodě, zmáčkneme ve svěráku a postupně na něj nasuneme díl s otvorem. Po uvolnění se zmáčklé dřevo vrátí do původního tvaru.

Slabý M.: Hrajeme si s fyzikou - image002.jpg

Vysvětlení: Napařené dřevo změkne.

Poznámka: Pokud se zmáčklý díl po uvolnění nevrátí zcela do původního tvaru, stačí celý hlavolam ještě 5 minut povařit.

Píšťalka

Potřeby: Víčko od zavařovací sklenice OMNIA nebo jiný tenký plech, nůžky.

Příprava: Z plechu vystřihneme polotovar ve tvaru písmene L o šířce 10 mm a délkách: kratší 30 mm a delší 40 až 50 mm. Z kratšího dílu vytvoříme stočením štěrbinu a z delšího vytvarujeme tělo píšťalky.

Slabý M.: Hrajeme si s fyzikou - image004.gif    Slabý M.: Hrajeme si s fyzikou - image006.jpg

Provedení: Foukáním do štěrbiny pískáme.

Vysvětlení: Píšťalka píská pouze tehdy, když ji uchopením mezi palec a ukazováček ze stran uzavřeme a tím dokončíme. Na délce delšího dílu, tedy na velikosti píšťalky, závisí výška tónu.

Zkouška jistoty I

Potřeby: Libovolná krabička nejlépe s odnímatelným víčkem, baterie, žárovka, izolovaný a holý vodič, páječka.

Příprava: Do víčka krabičky vyvrtáme dva otvory pro upevnění prohýbaného drátu, uprostřed otvor pro žárovku. Sestavíme zapojení podle schématu.

Slabý M.: Hrajeme si s fyzikou - image008.gif

Provedení: Protahujeme očko po drátu tak, abychom se ho nedotkli.

Vysvětlení: Při dotyku očka s drátem se uzavře elektrický obvod a rozsvítí se žárovka.

Poznámka: Jestliže na místa upevnění prohýbaného drátu připevníme zdířky pro banánky, můžeme si připravit dráty různých tvarů.

Zkouška jistoty II

Potřeby: Kovová krabička (lépe plastová s kovovým víčkem – např. od mycí pasty SOLVEX), izolovaný, holý vodič, zdroj, žárovka, páječka, vrtačka a několik vrtáků různých průměrů.

Příprava: Do víčka vyvrtáme po obvodu několik otvorů od největšího po nejmenší průměr a otvor pro žárovku. Zapojíme podle schématu. Baterii na dně překryjeme kartonem.

Slabý M.: Hrajeme si s fyzikou - image010.jpg

Provedení: Holý rovný vodič zasouváme postupně do otvorů až se dotkne dna. Nesmíme se dotknout okraje otvoru.

Vysvětlení: Při dotyku drátu okraje otvoru se uzavře elektrický obvod a rozsvítí se žárovka.

Poznámky:

1. Lze doplnit o další obvod – signalizace druhou žárovkou jiné barvy při dotyku dna.

2. Pro zpestření může mít nejmenší otvor ve víčku menší průměr než zasouvaný vodič.