O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu

Vodič s prúdom v magnetickom poli. Jednoduchý „elektromotor“.

Belluš M.

Potreby: Batéria 4,5 V, ľubovoľný permanentný magnet, izolovaný drôt (priemer do 1 mm, dľžka asi 40 cm).

Príprava a realizácia: Z drôtu spravíme obdľžnikovú cievku (asi 4 krát 2 cm) tak, aby začiatok a koniec tvorili jej „samonosnú“ os. Jeden koniec „osky“ odizolujeme, z druhého odstránime izoláciu len čiastočne. Póly batérie upravíme tak, aby sme vytvorili ložiská pre samonosnú cievku (rotor). Do blízkosti položíme magnet, cievka sa nachádza v jeho magnetickom poli. Ak položíme cievku do ložisiek tak, aby ňou prechádzal prúd, pôsobí na ňu dvojica síl, ktorá má otáčavý účinok. Pootočením sa stratí kontakt v jednom ložisku a cievka sa ďalej otáča len zotrvačnosťou do okamihu, keď sa kontakt obnoví a všetko sa opakuje. Pri troške šikovnosti takto realizujeme jednoduchý demonštračný elektromotor. Približovaním magnetu môžme dokonca meniť jeho otáčky.

Belluš M.: Vodič s prúdom v magnetickom poli. Jednoduchý „elektromotor“. - image001.gif

Vysvetlenie: Ak sa priamy vodič dľžky l nachádza v magnetickom poli indukcie B tak, že smeruje kolmo na indukčné čiary a prechádza ním prúd I, pôsobí naň sila o velikosti F = IlB Jej smer určuje Flemingovo pravidlo ľavej ruky (známe na SŠ). Na obdľžnikový závit (resp. cievku s n závitmi) pôsobia sily ako je to naznačené na obrázku. Sily F+ a F- neležia na jednej vektorovej priamke a tvoria dvojicu síl s otáčavým účinkom.

Belluš M.: Vodič s prúdom v magnetickom poli. Jednoduchý „elektromotor“. - image002.gif