Vítejte v souhrnném sborníku konference

Veletrh nápadů učitelů fyziky

Milanu Rojkovi, který to začal,
a všem účastníkům Veletrhů nápadů učitelů fyziky.

A také všem učitelům fyziky, kteří se snaží učit tak,
aby pro svůj předmět žáky a studenty opravdu získali
a co nejvíce jim dali.

 

Co zde naleznete:

 

Pár slov k výběru příspěvků

Jádrem tohoto „supersborníku“ jsou vybrané příspěvky z jednotlivých ročníků Veletrhů nápadů. Nenajdete zde úplně všechny, které odezněly a byly publikovány ve sbornících. Vybrali jsme především ty, které v souladu s hlavním zaměřením Veletrhů přinášejí návody a náměty na pokusy využitelné ve výuce fyziky, případně na některé zajímavé aktivity s žáky a studenty.

Naší snahou bylo vybírat zejména příspěvky něčím nové, podnětné a inspirativní. Ovšem v oblasti školních fyzikálních experimentů by nebylo účelné prosazovat původnost a originalitu za každou cenu. Nápady se tu často sdílejí, přetvářejí, kombinují – a je to dobře a ku prospěchu věci. Často se i zcela klasický pokus „zaskví“ v novém hávu, pomohou mu moderní technologie nebo je zajímavě podán metodicky. I toto hrálo při výběru příspěvků svou roli.

Příspěvky zde publikujeme tak, jak byly prezentovány ve sbornících. S výjimkou drobných úprav typu překlepů, případných technických úprav obrázků. U prvních ročníků jsou příspěvky převedeny do formátu html, který ovlivnil grafickou podobu příspěvků. (Naleznete zde ale i původní znění příspěvků ve formátu pdf, který je mnohem vhodnější pro tisk.) Případné komentáře, které byste k příspěvkům měli, tedy prosím adresujte přímo jejich autorům. Nebo, což by bylo ještě lepší, přijďte prezentovat své návrhy na upřesnění, doplnění a vylepšení konstrukcí, pokusů, jejich interpretací a možností využití ve výuce na další ročníky Veletrhu nápadů!

Něco k historii „Supersborníku“

Tradici konferencí Veletrh nápadů učitelů fyziky založil v roce 1996 tehdejší vedoucí KDF MFF UK doc. Milan Rojko. On i desítky účastníků Veletrhů přicházeli a stále přicházejí s příspěvky a nápady tak zajímavými, že by bylo škoda na ně zapomenout a nechat je jen ve starých ročnících sborníků. Ty už totiž zdaleka nejsou dostupné všem, jimž by mohly pomoci.

Nápad uspořádat vybrané příspěvky z více ročníků Veletrhů byl vlastně přirozený – a grant MŠMT ČR v roce 2002 jej pomohl „nastartovat“. V roce 2005 u příležitosti Světového roku fyziky vyšla první verze tohoto souhrnného sborníku, v té době na CD, a obsahovala prvních devět ročníku. O rok později byl doplněn ročník desátý a supersborník získal svoji první webovou podobu. Od té doby je průběžně doplňován o nové ročníky a také se proměňuje formát na webové stránky. Poslední velká změna nastala v roce 2012, kdy došlo k převodu celého sborníku do datábáze a využití možností vyhledávání, které databáze nabízejí.

A co na závěr ...

… nezbývá než vyjádřit naději, že vám tento sborník bude užitečný a že se k informacím a námětům na něm obsaženým budete vracet. A že pro vás budou inspirací. Už se těším na spoustu dalších krásných příspěvků v budoucích ročnících Veletrhu nápadů!

 

Kontakt a lidé

Souhrnný sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky vzniká na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Editoři: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.; doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.; RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Autoři webových stránek: RNDr. Jan Koupil, Ph.D.; RNDr. Zdeněk Šabatka