Magnetické stínění I

Pomůcky: Dva velké kruhové magnety v držáku, plátky různých materiálů.

Dva kruhové magnety jsou umístěny nad sebou tak, aby se odpuzovaly. Mezi nimi je volný prostor, do kterého lze vkládat různé materiály a sledovat jejich účinky na vzájemné silové působení magnetů. Vsuneme-li do mezery neferomagnetickou látku ať vodivou či nevodivou, poloha magnetů se nezmění. Zvláště pro mladší žáky je tento fakt velmi působivý.

Zdeněk Polák: Magnety - Obr. 1: Kruhové magnety s mosaznou a železnou deskou v mezeře. V pozadí sloupec malých kruhových vzájemně se odpuzujících magnetů na měděném drátu.

Obr. 1: Kruhové magnety s mosaznou a železnou deskou v mezeře. V pozadí sloupec malých kruhových vzájemně se odpuzujících magnetů na měděném drátu.

Vložíme-li do mezery železný plech, oba magnety se k němu přitáhnou. Železný plech klade minimální magnetický odpor a proto v něm dojde k soustředění větší části magnetických indukčních čar původně procházejících mezerou. Magnety jsou vzájemně odstíněny a přitahují se k plechu.

Magnety na obr. 1 byly získány ze starého televizního přijímače. Na obvodu mají prohlubně, do kterých zapadá držák z hliníkového drátu. Toto uspořádání má výhodu, že mezi magnety je zcela volný prostor, magnety se mohou volně pohybovat a přitom jsou stále nad sebou. Nemáme-li možnost opatřit si tento typ magnetů, použijeme dva velké kruhové magnety z reproduktorů a na obvod přilepíme plastové trubičky.

Magnetické stínění II

Pomůcky: Buzola, železný kalíšek, magnet na tyčince.

Železný kalíšek je součástí magnetického obvodu některých reproduktorů. Dá se poměrně snadno od nich urazit kladivem. V kalíšku je přilepen válcový magnet, který vydloubneme šroubovákem. Získáme dobrý magnet a železný kalíšek.

Na stůl položíme na malý podstavec buzolu. Kolmo na směr magnetky přibližujeme malý magnet a pozorujeme, jak se střelka buzoly vychýlí (obr. 2).

Do malé vzdálenosti od buzoly položíme kalíšek dnem k buzole. Poloha střelky se nezmění. Pak opět přibližujeme magnet. Dokud přibližujeme magnet ke kalíšku, je výchylka výraznější než v prvním případě. Kalíšek je magnetizován přibližovaným magnetem, přivádí jeho magnetické pole do blízkosti magnetky a působí na ni (obr. 3).

Při zasunutí magnetu do kalíšku se ale prakticky všechny indukční čáry uzavřou uvnitř. Magnetické pole ven nevychází a magnetka zaujme původní směr. Venkovní prostor je odstíněn od magnetického pole magnetu (obr. 4).

Zdeněk Polák: Magnety - Obr. 2: Magnet vychyluje střelku o 45°. Jeho pole má stejně velkou magnetickou indukci jako zemské.

Obr. 2: Magnet vychyluje střelku o 45°. Jeho pole má stejně velkou magnetickou indukci jako zemské.

Zdeněk Polák: Magnety - Obr. 3: Mezi magnetem a buzolou je železný kalíšek. Magnetické pole se zesílilo.

Obr. 3: Mezi magnetem a buzolou je železný kalíšek. Magnetické pole se zesílilo.

Zdeněk Polák: Magnety - Obr. 4: Magnet je v kalíšku, jeho magnetické pole je odstíněno, střelka zaujímá původní SJ směr.

Obr. 4: Magnet je v kalíšku, jeho magnetické pole je odstíněno, střelka zaujímá původní SJ směr.

Zdeněk Polák: Magnety - Obr. 5: Železný kalíšek používaný v tomto experimentu.

Obr. 5: Železný kalíšek používaný v tomto experimentu.

Magnety

Zdeněk Polák