Fair 18, Hradec Králové 2013

Conference website: http://vnuf.cz/2013/