Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

logo veletrhu 14

Přihlášené příspěvky

Ambrožová Magda a kol., Jilemnice: Bublinárium

Seznámení se zajímavým světem bublin prostřednictvím pokusů, které jsou součástí projektové výuky na naší základní škole.Dozvíte se,jak vyzrát na bubliny různých tvarů, co se s nimi všechno dá provádět a jak bublinami osvěžit výuku.

Bdinková Věra, Brno: Něco ze ŠOKu 2.

Seznámení s výsledky školní i mimoškolní fyziky - ukázky z fyzikálního vystoupení žáků a projektů (Detektivní pátrání v technickém muzeu, Patenty a vynálezy přírody 3,...)

Bittnerová Jana, Liberec: iQpark - lektorské programy pro školy v libereckém science centru

Liberecké science centrum iQpark bylo otevřeno v květnu 2007. Od té doby nabízí návštěvníkům na ploše více než 2000 m2 interaktivní exponáty ze světa přírodních věd. Počet exponátů narůstá, průběžně přibývají nové a stávající jsou upravovány. Od školního roku 2008/2009 nabízí iQpark školním výpravám tematické lektorské programy, které jsou zaměřeny vždy na určité téma. V příspěvku budeme informovat účastníky Veletrhu o možnostech návštěvy iQparku se školní skupinou, o podrobnostech nabídky lektorských programů a také o dalších aktivitách spojených s libereckým iQparkem.

Böhm Pavel, Koudelková Věra a kol., Praha: Pár věcí z tábora - Výprava za čtvrtým rozměrem aneb Čas a pohyb kolem nás

Tento rok se v rámci tradičního Letního soustředění mladých matematiků a fyziků vypravíme za čtvrtým rozměrem zkoumat čas a pohyb kolem nás. Očekáváme, že i letos vznikne dostatek zajímavých projektů a nápadů hodných prezentace na konferenci.

Böhm Pavel, Jermář Jakub, Praha: Počítač ve službách učitele - wiki a trenažéry

Důležitou součástí učitelské práce je poskytovat studentům a rodičům informace nejen o samotném předmětu, ale také o průběhu výuky, testech, jejich výsledcích, domácích úkolech a podobně. Ukážeme, jak to lze dělat rychle a efektivně pomocí wiki. Pochopení a osvojení si správného používání nekterých postupů vyžaduje dril. K tomu lze efektivně používat programové trenažéry - předvedeme, jak na to.

Bochníček Zdeněk, Brno: Experimentální studium náhlého zamrznutí podchlazené vody

Podchlazená kapalina, je zajímavý fenomén, který lze ve středoškolské výuce využít jak v kalorimetrii, tak i jako důsledek existence povrchové energie na rozhraní pevná látka - kapalina. Je samozřejmé, že při náhlém zamrznutí nemůže dojít k fázové změně celého objemu kapaliny. Uvolněné skupenské teplo tuhnutí vznikající směs ohřívá a po dosažení teploty tání se proces zastaví. Pro vodu přibližně platí, že každý stupeň Celsia podchlazení vede k zamrznutí jednoho procenta vody. V příspěvku budou předvedeny a bezprostředně vyhodnoceny dva různé experimenty, ze kterých lze určit množství vytvořeného ledu. Jeden vychází z kalorimetrické rovnice a druhý je založen na změně objemu vody při tuhnutí.

Bochníček Zdeněk, Škvrna Miroslav, Brno: Z práce laboratoře mladých fyziků, studium 3D rozložení záření v MW troubě, měření povrchové teploty budov

V příspěvku budou ukázány výsledky originální metody měření trojrozměrného rozložení záření v mikrovlnné troubě a sledování zimní povrchové teploty obytných budov.

Borovička Pavel, Borovička Pavel, Staněk Miroslav, Praha: PASCO – experimentální platforma pro výuku přírodních věd

Prezentace edukačního systému Pasco - platformy pro experimentální výuku přírodních věd (zejm. F, Ch, Bio). Seznámení se základními sondami, měřícími postupy a vyhodnocováním získaných dat. Nová úloha počítače v učebně fyziky. Možné perspektivy demonstračních i studentských experimentů ve výuce na středních a základních školách.

Burda Miroslav, Saida Martin, Hlaváček Rudolf a kol., Brno: Fyzikálně-technické soutěže na Sokolské

Cílem výstavky je představit výrobky, se kterými se studenti v uplynulém školním roce zúčastnili soutěží Eurobot Starter, Fyzikální cirkus a dalších a získali i různá ocenění.

Česáková Jana, Křížová Michaela, Hradec Králové: HRAJME SI I HLAVOU

Seznámení s vybranými nápady, pokusy a dalšími zajímavostmi ze dvou proběhlých ročníků akce "Hrajme si i hlavou" v Hradci Králové.

Degro Ján, Feretová Miriam, Leššová Monika, Košice: Školské experimenty s analyzátorom vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa HF35C

V príspevku budú prezentované námety, pracovné listy na experimenty s prístrojom HF35C. Taktiež budú prezentované výsledky meraní polí v okolí mobilov, bezšnurových telefónov, wifi, mikrovlniek, ktoré sme získali so študentmi. Predstavíme taktiež projekt s názvom „Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia v životnom prostredí žiaka“. Predstavíme dotazník, ktorým študenti, pred začiatkom experimentov, zmapovali používanie mobilov žiakmi školy.

Dvořák Ladislav, Brno: GPS ve výuce na ZŠ

Článek představí některé z možností využití GPS přijímače při výuce na ZŠ.

Dvořák Leoš, Praha: Netradiční měřicí přístroje 4

V příspěvku bude prezentováno několik ne zcela tradičních přístrojů (převážně vlastní konstrukce) pro pokusy a měření z oblasti elektřiny a magnetismu.

Holubová Renata, Olomouc: Jednoduché experimenty známé - neznámé

Experimenty z různých oblastí fyziky pomocí jednoduchých pomůcek, které známe, ale lze je ještě dále netradičně upravit.

Hrdý Jan, Olomouc: Další rozvoj fyzikální Vzdálené internetové výukové laboratoře na UP v Olomouci

Přihlášený příspěvek volně navazuje na příspěvek na loňském VNUF 13 "První fyzikální VIVL na UPOL" a popisuje další dvě fyzikální úlohy upravené pro realizaci ve VIVL.

Hrdý Jan, Olomouc: Olomoucké přírodovědné jarmarky a Jarmarky vědy a umění v Uherském Hradišti

Příspěvek mapuje aktivní účast našich studentů učitelské fyziky na popularizačních a propagačních akcích pro veřejnost a přímo navazuje na loňský příspěvek "Olomoucké fyzikální jarmarky".

Hrdý Jan, Olomouc: Sedmnáctý příspěvek aneb čtyřkanálové akustické rázy nejen pomocí MAPLE

Příspěvek je zaměřen především na praktickou realizaci dvoukanálových i čtyřkanálových akustických rázů. Kromě toho jsou rázy také modelovány pomocí software MAPLE.

Hubáček Zdeněk, Uherské Hradiště: Fyzikální nabídka modelářských obchodů - RC vznášedlo jako demonstrační pomůcka

Vzduchová dráha je krásná věc, ale když umožníme vnášedlu opustit kolenici a dáme mu pohon, můžeme s jeho pomocí ukázat ještě víc ...

Hubeňák Josef, Hradec Králové: Hezká optika s LCD a LED

Monitory s barevnou vakuovou obrazovkou jsou minulostí a jejich místo zaujaly LCD displeje. Pro výuku optiky je lze použít jako zdroje polarizovaného světla - odpadá polarizátor. Analyzátorem může být upravený displej z mobilu a experimenty, které vyžadovaly drahé vybavení a zabraly mnoho času, lze ukázat snadno a frontálně. Pro geometrickou optiku se jako zobrazovaný předmět používala svíčka a pro zvýšení přesnosti a bezpečnosti clonka s písmenem, osvětlená žárovkou. Dnes lze použít písmeno sestavené ze svítících diod.

Janda Otto, Karlovy Vary: Demonstrační elektrotechnická stavebnice k realizaci elektrických obvodů ve výuce (s akcentem na pevné mechanické spoje a kvalitní elektrické spoje)

Demonstrační elektrotechnická stavebnice k realizaci elektrických obvodů ve výuce (s akcentem na pevné mechanické spoje a kvalitní elektrické spoje). - s podkladovými schematickými štítky nebo schematickými značkami, - s vývodovými součástkami nebo součástkami SMD, - s levnými mechaniskými spoji pomocí uzávěrů PET lahví - s pružinovými elektrickými spoji

Janíček Jan, Rožnov pod Radhoštěm: Sada Fyzikální experimenty pro střední školy - měření teplot - příspěvek fy SENSIT s.r.o. k rozvoji vzdělanosti v ČR

Teplota je po délce a váze (hmotnosti) třetí nejčastěji měřenou neelektrickou veličinou. Teplota je u mnohých technologických procesů charakterizována jako kritický parametr, se kterým přichází do styku nemalá část absolventů středních odborných škol a vysokých škol technického zaměření. Firma SENSIT nabízí učitelům fyziky středních odborných škol a gymnázií a katedrám fyziky technických vysokých škol výše uvedenou sadu, která formou úloh fyzikálního praktika naučit studenty řešit nejfrekventovanější problémy praxe související s měřením teploty. Příspěvek demonstruje vlastnosti této sady

Jermář Jakub, Praha: FyzWeb ve školním roce 2008/2009

FyzWeb se rozvíjel i v uplynulém školním roce. Zprovoznili jsme sekci věnovanou exkurzím a plánujeme mnoho dalších vylepšení, o nichž a jejich možném přínosu pro učitele fyziky budeme na Veletrhu informovat.

Jermář Jakub, Böhm Pavel, Kekule Martina, Praha: Fyzikální pokusy a měření s Vernierem

Měření a experimentování ve fyzice si mnoho učitelů spojuje s experimentálním systémem ISES. Představíme alternativní měřicí systémy pro výuku chemie, biologie, fyziky a budování mezipředmětových vazeb v přírodovědných oborech a předvedeme ukázky konkrétního využití ve výuce.

Jeřábek Ondřej, Olomouc: Vztah studentů středních škol k fyzikálním úlohám - Prezentace výsledků průzkumu a jejich zhodnocení

Seznámení s výsledky průzkumu zaměřeného na vztah studentů středních škol k fyzikálním úlohám. Prezentace výsledků průzkumu a jejich výsledné zhodnocení.

Kateřina Maunová, Plzeň: Dětské prekoncepce a miskoncepce

V příspěvku bude prezentováno žákovo pojetí učiva, proměny pojetí a ovlivňování pojetí učiva a s ním spojené prekoncepce (pojetí před systematickou výukou) a miskoncepce (nesprávná, mylná koncepce učiva). Nakonec bych ráda představila pomůcku, která je vhodná při opakování pojmů a upevňování znalostí ve fyzice. Vysvětlím, jak by se dala pomůcka v hodinách fyziky využít a také, jak můžeme pomůcku rozšiřovat o nové pojmy podle potřeby učitelů a žáků. S touto pomůckou bude opakování hrou a pro žáky snad přínosnější, než běžné opakování vzorečků a fyzikálních pojmů.

Konečný Pavel, Brno: Jak to, že při pádu dopadne kočka vždy na nohy?

Příspěvek se bude zabývat rozborem fyzikálních mechanizmů, které by mohla kočka využít pro změnu polohy v prostoru tak, aby dopadla na nohy.

Koudelková Věra, Dvořák Leoš, Dvořáková Irena, Praha: Několik experimentů ze semináře "Elektřina a magnetismus krok za krokem"

V příspěvku bude prezentováno několik experimentů vyvíjených pro seminář "Elektřina a magnetismus krok za krokem" určený pro posluchače učitelství MFF. Jedná se převážně o netradiční experimenty z elektrostatiky a elektromagnetismu.

Koupil Jan, Kycl Pavel a kol., Pardubice: Cvičení z fyziky pro sekundu

V příspěvku bude krátce popsán nově vzniklý předmět na Gymnáziu Dašická "Cvičení z Fyziky" pro třídy nižšího gymnázia. Náplň bude tvořit především seznam nápadů na cvičení (jakési laboratorní práce), ukázky prací a fotografie z proběhlého ročníku.

Koupilová Zdeňka, Mandíková Dana, Praha: Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky

V příspěvku bude prezentována elektronická sbírka řešených úloh z fyziky. Tato sbírka je určena vysokoškolským studentům k opakování a prohloubení učiva v základních kurzech fyziky, ale také studentům středních škol se zájmem o fyziku či při přípravě na přijímací zkoušky na VŠ. V těchto měsících prochází sbírka velkým rozšířením jak v počtu zveřejněných úloh, tak ve vylepšení funkčnosti. Sbírka je veřejně přístupná na adrese: http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/ .

Koupilová Zdeňka, Dvořák Leoš, Praha: Novinky v „Supersborníku“ Veletrhů nápadů

Informace o novinkách a budoucím vývoji „Supersborníku“ Veletrhů nápadů, který je dostupný na adrese: http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/ .

Látal František, Olomouc: Porovnání svítivosti klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře

Prispevek se zabyva vyuzitim vzdalene ovladane laboratore, ktera je umistena na PrF UP v Olomouci. V prispevku bude predveden experiment porovnani svitivosti klasicke a usporne zarovky a nastinen dalsi rozvoj a vyznam teto pres internet ovladane laboratore.

Látal František, Riha Jan, Richterek Lukas, Olomouc: Application of Software Mathematica and Other Tools in Teaching Science

Poster zobrazuje moznosti vyuziti softwaru Mathematica, ale take moznosti vyuziti volne dostupnych programu pri vyuce fyziky a vsech prirodnich ved.

Lustig František, Praha: Experimentálně dokonalé reálné a vzdálené experimenty se systémem ISES

V příspěvku budou předvedeny klasické experimenty i vzdálené experimenty. Myslíme si, že jsou experimentálně dokonale provedené. Experiment „Kmity na pružině“ se snímáním klasických veličin, ale doplněný on-line počítané energie. Další klasický experiment „Amplitudová modulace“ předvedený opět v on-line prezentaci s mikrofonem a reproduktorem. No a ještě nový vzdálený experiment „Mapování elmg. pole“ s bohatou interaktivitou a vykreslením vektorového pole magnetické indukce libovolného magnetu. Všechny experimenty budou předvedeny na systému ISES, viz www.ises.info , kde jsou i volně přístupné ostatní vzdálené experimenty.

Malinová Hana, Praha: Hydrostatické váhy

V příspěvku bude prezentována metoda hydrostatického vážení, která se používá na určování hustoty různých materiálů. Žáci si budou moci tuto metodu vyzkoušet v jednodušší verzi v podobě laboratorní úlohy.

Milbrandt Rod, Rochester MN: Medical Physics demonstrations and activities

Medical topics in physics are interesting to students and can be taught in several ways. A few ideas for implementing medical physics in your classes will be discussed.

Nečas Tomáš, Brno: Zajímavé úlohy z mechaniky 2

Součástí gymnaziální výuky fyziky je řešení kvantitativních úloh. Na nich ukazujeme praktické použití fyziky a v hojné míře je používáme také k testování dovedností studentů. V příspěvku předvedu nevýhody tradičních úloh a představím projekt, jehož cílem je, aby studenti fyziku opravdu používali, nikoliv jen "dosazovali do vzorců", "vyjadřovali neznámou" a "dávali pozor na jednotky".

Nešverová Eva, Vlášková Jana, Praha 4: Multimediální prezentace pro výuku fyziky na ZŠ s použitím interaktivní tabule

Příspěvek představuje CD s multimediálními prezentacemi pro interaktivní tabuli doplňující učebnici autorů R. Kolářová, J. Bohuněk: Fyzika pro 6. ročník ZŠ. Prezentace obsahují velké množství problémových a aplikačních úloh, námětů na zajímavé pokusy i další samostatnou práci žáků. Jednotlivé úlohy využívají v maximální míře možností interaktivní tabule, a umožňují tak atraktivní a současně efektivní způsob výuky fyziky.

Novák Petr, Dvořák Ladislav, Vaculová Ivana, Brno: ,,Nejsou látky jako látky"

V příspěvku je představen jeden z výstupů projektu DIDACTEX, který se zaměřuje na propagaci technických oborů při rozhodování žáků závěrečných ročníků základních škol o svém budoucím povolání. V článku je prezentována tvorba výukového videopořadu zaměřeného na experimenty s textilem.

Onderová Ľudmila, Košice: Niekoľko nápadov na vyučovanie fyziky II

V príspevku bude prezentovaných niekoľko jednoduchých experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré môžu pomôcť učiteľom spestriť vyučovanie fyziky ako na základnej, tak na strednej škole.

P. C. M. Costa Manuel Filipe, Braga: Hands-on Science Network.

Prezentace aktivit "Hands-on Science Network" - konference, publikace, kurzy. Výuka fyziky (přírodovědy) s využitím hands-on experimentů.

Pazdera Václav, Olomouc: Pár zajímavých nápadů

V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů na kterých jsem v poslední době pracoval. Většina těchto nápadů vznikla na setkáních Heuréky kolegů učitelů fyziky.

Piskač Václav, Brno: Amatérská astronomie s fotoaparátem

Soubor námětů na studentské projekty aneb co všechno o vesmírných tělesech můžeme měřit a zjišťovat s pomocí kvalitnějšího fotoaparátu.

Piskač Václav, Tesařová Hana, Brno: KOZA 2009

Metodika a výsledky žákovského KOnstruktérského ZÁpolení na téma "Optické hračky"

Raczkowska-tomczak Krystyna, Wujec Kaczmarek Alicja, Opole: International videoconference on floating objects

Description of international school videoconference on floating objects among schools from Czech Republic, Germany and Poland. Presentation of some interesting experiments on the subject.

Reichl Jaroslav, Praha: Digitální technika v praxi a ve výuce

Činnost moderních přístrojů, které se staly součástí našeho života (automaty na nápoje, měřící přístroje, mobilní telefony, ...), vyplývá nejen z platnosti příslušných fyzikálních zákonů, ale také ze znalosti základů digitální techniky. V příspěvku budou shrnuty základní myšlenky a postupy, které se při konstrukci přístrojů používají a které lze zařadit do výuky fyziky či matematiky jako příklad konkrétního praktického použití probíraného učiva.

Svobodová Jindřiška, Brno: Názorné modely nejen pro elektřinu

Simulační programy (Yenka) umožňují zvýšit názornost výuky s výhodou okamžité zpětné vazby. Příspěvek se zabývá elektronickými a fyzikálními modely vytvořenými v této aplikaci. Předvede pracovními listy, které se snaží zaměřit pozornost k oblastem, které tradičně při výkladu činí potíže.

Šabatka Zdeněk, Dvořák Leoš, Drozd Zdeněk a kol., Praha: Interaktivní fyzikální laboratoř pro středoškoláky (názory pražských učitelů a učitelek)

Příspěvek přibližuje projekt Katedry didaktiky fyziky v Praze: Interaktivní fyzikální laboratoř pro středoškoláky. Dále informuje o dotazníkovém šetření mezi pražskými vyučujícími fyziky zjišťujícím jejich zájem a představy o nově budované laboratoři.

Šíblová Renáta, Jedovnice: Mezipředmětové vazby na ZŠ

Seznámení s realizací výuky přírodovědných předmětů na naší škole Jednou ročně probíhá výuka v terénu, v intervalu jednoho týdne (popis, charakteristika, seznámení s průběhem, atd.)

Štraubová Linda, Dukovany: Skupina ČEZ školám

Příspěvek poskytne základní informace o aktivitách skupiny ČEZ zaměřených na středoškolské učitele a studenty. Příspěvek bude doplněn posterem, který bude na konferenci instalován po celou dobu jejího trvání.

Štraubová Linda, Dukovany: Skupina ČEZ školám

Poster doplňující informace z ústního vystoupení.

Tesař Jiří, Bartoš Petr, České Budějovice: Optická mřížka z různých pohledů

Příspěvek vychází z klasického měření na optické mřížce a ukazuje, jak toto měření rozvinout pomocí on-line měření s analyzátorem, resp. jak využívat model tohoto jevu vytvořený pomocí modelovacího programu MATLAB ve výuce fyziky na středních a vysokých školách.

Tesařová Hana, Lysice: Projekty ve fyzice netradičně

Seznámení s dlouhodobým projektem na téma Energetika formou soudního procesu určeného pro žáky devátého ročníku.

Tobyška Miroslav, Kulička Jiří, Hradec Králové: Generátory harmonických a tvarových kmitů pro studium elektroniky

Seznámení se s generátory harmonických a tvarových kmitů, sloužící pro demonstraci během výuky. Dále bude prezentováno porovnání počítačových a reálných modelů a vyhodnocení jejich podobnosti.

Tomáš Martin, Plzeň: Pokusy s dielektriky

V příspěvku se zaměřím na možnosti výroby kompozitních dielektrik a měření jejich vlastností. Ukáži výsledky svých měření frekvenční a teplotní závislosti dielektrické konstanty kompozitů. Dále se zaměřím na poměrně málo známý termodielektrický jev. Vysvětlím princip a popíši současné poznatky o tomto jevu.

Trna Josef, Novák Petr, Brno: MOSEM - low tech: souprava pro pokusy z elektromagnetismu

Prezentace "low tech" soupravy jednoduchých experimentů z elektromagnetismu. Soupravu prezentují spoluautoři soupravy a spoluřešitelé evropského projektu MOSEM.

Tyc Tomáš, Brno: Od zrcadlení na horké silnici k neviditelnosti

To, že se světlo láme při přechodu z jednoho optického prostředí do jiného, ví asi každý. Že se světelný paprsek může také postupně ohýbat, např. nad horkou silnicí, je známo méně. Pomocí moderních metamateriálů, které mají unikátní optické vlastnosti díky své mikroskopické struktuře, lze docílit ohybu světla téměř libovolným způsobem. To vedlo v nedávné době k teoretickému návrhu pozoruhodných zařízení, jako jsou neviditelné pláště, koncentrátory světla, superantény a další. V příspěvku budou vysvětleny základní principy fungování neviditelného pláště a bude doplněn experimenty. Zneviditelnění přednášejícího se však tentokrát pravděpodobně ještě nedočkáme.

Válek Jan, Pawera Lukáš, Brno / Olomouc: On-line fyzikální laboratoř

Obsahem příspěvku je prezentace sady úloh, které jsou provozovány prostřednictvím dálkově řízených laboratoří na webu http://ises.tym.cz. Laboratoře jsou vystavěny na platformě ISES a softwarové nadstavbě Ises Web Control. Úlohy jsou nazvány podle tématického zaměření.

Veselý Marek, Kladno: Věřte - nevěřte, ale ověřte

Představím nový soubor krátkých fyzikálních povídek, které vybízejí čtenáře (žáky a studenty) k tomu, aby zhodnotili, zda se mohly, či nemohly stát. Na konci každého příběhu je námět na jednoduchý pokus, kterým by se prokázala důvěryhodnost příběhu. Povídky jsou originální - vlastní tvorba autora.

Vícha Vladimír, Hubík Jan, Pardubice: CZELTA v Pardubicích – 3. rok projektu

Při měření kosmického záření jsme získané zkušenosti promítli do výuky, ale především byl vytvořen program, který umožňuje hromadné zpracování nyní již velkého množství dat a hlubokou analýzu chování detekční stanice.

Žák Vojtěch, Praha: Fyzika na cestách a v terénu

Příspěvek má dvě části. V první ukážeme, jak lze využít zajímavých fotografií z cest (např. Jordánsko, Čína) ve výuce fyziky. Druhá část se soustředí na náměty fyzikálních měření studentů, např. když cestují vlakem nebo jdou městem, krajinou apod. Součástí vystoupení bude i netypická ochutnávka!

Žilavý Peter, Praha: Experimenty s čítačem GM01

Příspěvek představuje několik experimentů s čítačem GM01 ze soupravy Gamabeta 2007 z různých oblastí fyziky.


Pokud chcete vložit abstrakt svého příspěvku, pokračujte prosím na tuto stránku.

If you would like to insert your own paper, please continue to this page.

Poslední změna:Last update: 17. 8. 2009
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave