Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

logo veletrhu 14

Informace o konferenci

Pořadatel
Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Kotlářská 2
611 37 Brno
tel: 549 493 221
E-mail
veletrhzavináčphysics.muni.cz
Web
http://vnuf.cz/2009/cz/
http://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/veletrh/
Místo konání konference
Přírodovědecká fakulta MU
Kotlářská 2
611 37 Brno
Důležité termíny
Včasná registrace (snížené vložné): do 30. dubna 2009
Uzávěrka přihlášek a plateb: 31. května 2009
Konání konference: 25. - 27. srpna 2009
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci
Organizační a programový výbor konference
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Mgr. Ondřej Přibyla
Mgr. Václav Piskač
Poplatky a ceny
Konferenční poplatek: snížené 400,- Kč (při přihlášení do 30. dubna 2009), plné 500,- Kč (přihlášení po 30. dubnu 2009)
Tištěný sborník: 250,- Kč
Ubytování na kolejích MU Kounicova: 250,- Kč za osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji
Stravování v menze MU: 50 Kč/snídaně, 75 Kč/oběd, bez registrace, platba v hotovosti
Společenský večer s rautem: cca 500,- Kč, bude upřesněno
Akreditace
O akreditaci konference bylo požádáno u MŠMT ČR.
Poslední změna:Last update: 2.4.2009
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave