Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

logo veletrhu 14

Ústav fyzikální elektroniky
Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity

pořádá

Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Brno, 25. - 27. srpna 2009

Konference se koná pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty MU
doc. RNDr. Milana Gelnara, CSc.

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Na konferenci je možné se přihlásit elektronicky, termín pro přihlášení je 31. května 2009, včasná registrace (snížené vložné) do 30. dubna 2009.

Po úspěšné registraci na těchto stránkách je zapotřebí si konferenci a ubytování objednat v elektronickém Obchodním centru Masarykovy univerzity.


4. 12.: Sborník z konference byl rozeslán účastníkům.
28. 8.: Veletrh nápadů učitelů fyziky skončil. Děkujeme všem přednášejícím i posluchačům za účast.
3. 8.: Veletrh byl akreditován MŠMT ČR pod číslem jednacím (Č.j.) 14 162/2009-25-341.
8. 7.: Byl zveřejněn předběžný program konference.
1. 6.: Registrace byla prodloužena do 21.6.
2. 4.: Registrace byla otevřena.

Poslední změna:Last update: 3.12.2009
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave