Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

logo veletrhu 14

Předběžný program konference

Preliminary programme

Program konference není ještě definitivní. Veškeré požadavky na změnu programu pište prosím na adresu veletrhzavináčphysics.muni.cz

Úterý 25. 8.

7:308:00

Snídaně (pro ubytované)

10:00 10:15

Zahájení konference

10:15 10:30

Tomáš Nečas

Zajímavé úlohy z mechaniky 2 »

10:30 10:45

Renata Holubová

Jednoduché experimenty známé - neznámé »

10:45 11:00

Václav Pazdera

Pár zajímavých nápadů »

11:00 11:15

Jan Koupil, Pavel Kycl a kol.

Cvičení z fyziky pro sekundu »

11:15 11:30

Ondřej Jeřábek

Vztah studentů středních škol k fyzikálním úlohám - Prezentace výsledků průzkumu a jejich zhodnocení »

11:30 11:45

Hana Tesařová

Projekty ve fyzice netradičně »

11:45 11:55

Linda Štraubová

Skupina ČEZ školám »

11:55 13:15

Oběd

13:15 13:25

Manuel Filipe P. C. M. Costa

Hands-on Science Network. »

13:25 13:40

Rod Milbrandt

Medical Physics demonstrations and activities »

13:40 14:00

Leoš Dvořák

Netradiční měřicí přístroje 4 »

14:00 14:15

Zdeňka Koupilová, Dana Mandíková

Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky »

14:15 14:25

Zdeňka Koupilová, Leoš Dvořák

Novinky v „Supersborníku“ Veletrhů nápadů »

14:25 14:40

Věra Koudelková, Leoš Dvořák, Irena Dvořáková

Několik experimentů ze semináře "Elektřina a magnetismus krok za krokem" »

14:40 15:00

Pavel Böhm, Věra Koudelková a kol.

Pár věcí z tábora - Výprava za čtvrtým rozměrem aneb Čas a pohyb kolem nás »

15:00 15:40

přestávka

15:40 16:00

Josef Hubeňák

Hezká optika s LCD a LED »

16:00 16:25

Pavel Borovička, Pavel Borovička, Miroslav Staněk

PASCO – experimentální platforma pro výuku přírodních věd »

16:25 16:45

Eva Nešverová, Jana Vlášková

Multimediální prezentace pro výuku fyziky na ZŠ s použitím interaktivní tabule »

16:45 17:05

Jakub Jermář, Pavel Böhm, Martina Kekule

Fyzikální pokusy a měření s Vernierem »

17:05 17:25

Pavel Böhm, Jakub Jermář

Počítač ve službách učitele - wiki a trenažéry »

17:25 17:40

František Lustig

Experimentálně dokonalé reálné a vzdálené experimenty se systémem ISES »

Středa 26. 8.

7:308:00

Snídaně (pro ubytované)

8:00 8:15

Jana Bittnerová

iQpark - lektorské programy pro školy v libereckém science centru »

8:15 8:30

Magda Ambrožová a kol.

Bublinárium »

8:30 8:45

Jana Česáková, Michaela Křížová

HRAJME SI I HLAVOU »

8:45 9:00

Zdeněk Hubáček

Fyzikální nabídka modelářských obchodů - RC vznášedlo jako demonstrační pomůcka »

9:00 9:15

Jakub Jermář

FyzWeb ve školním roce 2008/2009 »

9:15 9:30

Hana Malinová

Hydrostatické váhy »

9:30 9:45

Maunová Kateřina

Dětské prekoncepce a miskoncepce »

9:45 10:35

přestávka

10:35 10:50

Martin Tomáš

Pokusy s dielektriky »

10:50 11:05

Jiří Tesař, Petr Bartoš

Optická mřížka z různých pohledů »

11:05 11:20

Zdeněk Šabatka, Leoš Dvořák, Zdeněk Drozd a kol.

Interaktivní fyzikální laboratoř pro středoškoláky (názory pražských učitelů a učitelek) »

11:20 11:40

Peter Žilavý

Experimenty s čítačem GM01 »

11:40 11:55

Ján Degro, Miriam Feretová, Monika Leššová

Školské experimenty s analyzátorom vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa HF35C »

11:55 13:30

Oběd

13:30 13:45

Miroslav Tobyška, Jiří Kulička

Generátory harmonických a tvarových kmitů pro studium elektroniky »

13:45 14:05

Otto Janda

Demonstrační elektrotechnická stavebnice k realizaci elektrických obvodů ve výuce (s akcentem na pevné mechanické spoje a kvalitní elektrické spoje) »

14:05 14:25

Ľudmila Onderová

Niekoľko nápadov na vyučovanie fyziky II »

14:25 14:45

Krystyna Raczkowska-tomczak, Alicja Wujec Kaczmarek

International videoconference on floating objects »

14:45 15:05

Jaroslav Reichl

Digitální technika v praxi a ve výuce »

15:05 15:20

Renáta Šíblová

Mezipředmětové vazby na ZŠ »

15:20 16:00

přestávka

16:00 16:20

Vojtěch Žák

Fyzika na cestách a v terénu »

16:20 16:40

Vladimír Vícha, Jan Hubík

CZELTA v Pardubicích – 3. rok projektu »

16:40 16:50

Ladislav Dvořák

GPS ve výuce na ZŠ »

16:50 17:00

Jan Hrdý

Olomoucké přírodovědné jarmarky a Jarmarky vědy a umění v Uherském Hradišti »

17:00 17:15

Jan Hrdý

Sedmnáctý příspěvek aneb čtyřkanálové akustické rázy nejen pomocí MAPLE »

17:15 17:25

Jan Hrdý

Další rozvoj fyzikální Vzdálené internetové výukové laboratoře na UP v Olomouci »

17:25 17:40

František Látal

Porovnání svítivosti klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře »

19:30

Společenský večer s představením skupiny ÚDIF: Divadlo fyziky, "Fyzikální múza" aneb Famfáry a etudy pro 650nm laser.

Čtvrtek 27. 8.

7:308:00

Snídaně (pro ubytované)

8:00 8:15

Josef Trna, Petr Novák

MOSEM - low tech: souprava pro pokusy z elektromagnetismu »

8:15 8:30

Jan Válek, Lukáš Pawera

On-line fyzikální laboratoř »

8:30 8:45

Jindřiška Svobodová

Názorné modely nejen pro elektřinu »

8:45 9:05

Věra Bdinková

Něco ze ŠOKu 2. »

9:05 9:20

Jan Janíček

Sada Fyzikální experimenty pro střední školy - měření teplot - příspěvek fy SENSIT s.r.o. k rozvoji vzdělanosti v ČR »

9:20 9:35

Petr Novák, Ladislav Dvořák, Ivana Vaculová

,,Nejsou látky jako látky" »

9:35 9:50

Marek Veselý

Věřte - nevěřte, ale ověřte »

9:50 10:50

přestávka

10:50 11:10

Zdeněk Bochníček

Experimentální studium náhlého zamrznutí podchlazené vody »

11:10 11:25

Václav Piskač

Amatérská astronomie s fotoaparátem »

11:25 11:45

Tomáš Tyc

Od zrcadlení na horké silnici k neviditelnosti »

11:45 12:05

Viktor Obr, Václav Janda, Jiří Babocký

Z práce laboratoře mladých fyziků, studium 3D rozložení záření v MW troubě, měření povrchové teploty budov »

12:05 12:20

Pavel Konečný

Jak to, že při pádu dopadne kočka vždy na nohy? »

12:20 13:00

Zakončení konference

Výstavky a postery

Václav Piskač, Hana Tesařová

KOZA 2009 »

Miroslav Burda, Martin Saida, Rudolf Hlaváček a kol.

Fyzikálně-technické soutěže na Sokolské »

František Látal, Jan Riha, Lukas Richterek

Application of Software Mathematica and Other Tools in Teaching Science »

Linda Štraubová

Skupina ČEZ školám »

Poslední změna:Last update: 28. 3. 2009
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave