Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18

Informace o konferenci

Pořadatel
Katedra fyziky PřF UHK
Místo konání konference
Budova A Univerzity Hradec Králové
Hradecká 1227
Hradec Králové
Najít na mapě
Z hlavního nádraží se na místo konání konference dostanete autobusem č. 9 nebo č. 28 do zastávky "Heyrovského" nebo autobusem č. 24 na zastávku "Fakultní nemocnice B". Při dopravě automobilem můžete využít parkoviště přímo v areálu.
Důležité termíny
Včasná registrace (snížené vložné): do 30. 4. 2013
Uzávěrka přihlášek, plateb a abstraktů: 30. 6. 2013
Konání konference: 30.8. - 1. 9 2013
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci
E-mail
veletrh2013zavináčvnuf.cz
Web
http://vnuf.cz/2013/cz
Kontaktní adresa
RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
katedra fyziky PřF UHK
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
tel: 493 331 117
Organizační a programový výbor konference
RNDr. Jan Kříž, Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
Poplatky a ceny
Vložné: včasná registrace
(přihláška do 30. 4. 2013)
plné
(po 30. 4. 2013)
Individuální člen JČMF 400,- Kč 500,- Kč
Kolektivní člen JČMF 450,- Kč 550,- Kč
Nečlen JČMF 500,- Kč 600,- Kč
Ubytování na Palachových kolejích: 210,- Kč za noc
Společenský večer s rautem: přibližně 400,- Kč
Bankovní spojení
Majitel účtu: Jednota českých matematiků a fyziků
Číslo účtu: 1080263349/0800
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ58 0800 0000 0010 8026 3349
SWIFT: GIBACZPX
Zahraničním návštěvníkům nabízíme možnost zaplatit vložné a další poplatky až při registraci na místě.
Akreditace
Kon­fe­ren­ce by­la akre­di­to­vá­na u MŠMT pod č.j. 12289/2013-201-371.
Poslední změna:Last update: 13.6.2013
© 2013 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave