Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové,
katedra fyziky

společně s

Fyzikální pedagogickou společností JČMF

uspořádala ve dnech 30.8. - 1.9. 2013 v Hradci Králové

Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

Tato tradiční akce byla opět přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Na akci dorazilo 163 účastníků. Do programu byly zařazeny 3 plenární přednášky zahraničních hostů a 65 příspěvků účastníků z ČR, SR a Polska. Děkujeme všem, kteří se Veletrhu zúčastnili! Zvláštní poděkování patří RNDr. Peteru Žilavému, Ph.D. za technickou podporu během konference!!!

Nad konferencí přijal záštitu rektor Univerzity Hradec Králové prof. Josef Hynek, děkan Přírodovědecké fakulty UHK doc. Pavel Trojovský a primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink.

Děkujeme za podporu partnerovi konference Nadaci Depositum Bonum!

Depositum Bonum je nadace, která se svým projektem "Elixír do škol" snaží propojit to nejlepší z tradičního školství s tím nejlepším z moderních výukových metod i poznatků vědy. V pilotním kole se zaměřuje právě na výuku fyziky!


12. 6.Kon­fe­ren­ce by­la akre­di­to­vá­na u MŠMT pod č.j. 12289/2013-201-371.

Poslední změna:Last update: 2.9.2013
© 2013 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave