Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Informace o konferenci

Pořadatel
Katedra obecné fyziky FPE ZČU v Plzni
Místo konání konference
Střední odborné učiliště stavební
Borská 55
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
najít na mapě
Důležité termíny
Včasná registrace (snížené vložné): do 30. dubna 2008
Uzávěrka přihlášek a plateb: 31. května 2008
Konání konference: 26. - 28. srpna 2008
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci
E-mail
veletrhzavináčkof.zcu.cz
Web
http://vnuf.cz/2008/cz/
Kontaktní adresa
Katedra obecné fyziky FPE ZČU
Klatovská 51
306 14 Plzeň
tel: 377 636 300
Organizační a programový výbor konference
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner - předseda
Doc. Dr. Václav Havel, CSc.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Dr. Josef Kepka, CSc.
PhDr. Eva Grausová
Poplatky a ceny
Vložné: plné 600,- Kč (přihlášení po 30.4. 2007), snížené 500,- Kč (při přihlášení do 30.4. 2007)
Ubytování v budově SOU: 200,- Kč za osobu a noc
Společenský večer s rautem: 500,- Kč
Bankovní spojení - účet v Kč
Číslo účtu: 4811530257/0100
Majitel účtu: Západočeská univerzita, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň (IČO: 49777513, DIČ: CZ49777513)
Bankovní spojení - účet v Euro
Číslo účtu: 4845500267/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 04 0100 0000 0048 4550 0267
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Akreditace
O akreditaci konference bylo požádáno u MŠMT ČR.

Conference information

Organizer
Department of Physics, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen
Location
Střední odborné učiliště stavební (Builders training college)
Borská 55
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
find on map
Important dates
Early registration ends: 30th April 2007
Deadline for registration: 31st May
Conference: 26th - 28th August 2008
Full paper submission: at the conference
E-mail
veletrhzavináčkof.zcu.cz
Web pages
http://vnuf.cz/2008/en/
Contact address
Katedra obecné fyziky FPE ZČU (Dept. of Physics, FPE, University of West Bohemia in Pilsen)
Klatovská 51
306 14 Pilsen
tel: +420 377 636 300
Organizational and programme committee
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner - chairman
Doc. Dr. Václav Havel, CSc.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Dr. Josef Kepka, CSc.
PhDr. Eva Grausová
Prices and fees
Conference fee: reduced 20 € (500,- Kč): (on early registration before 30th of April), full 24 € (600,- Kč) on registration after 30th of April
Accomodation at the place: 8 € (200,- Kč) per night
Conference dinner: 20 € (500,- Kč)
Bank account in EUR
Account number: 4845500267/0100
IBAN account number: CZ 04 0100 0000 0048 4550 0267
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Bank account in CZK
Account number: 4811530257/0100
Poslední změna:Last update: 4. 3. 2008
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave