Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Fotogalerie - Středa 27.8

Photogallery - Wendnesday 27th August

Úterý 26.8.Tuesday 26th Aug. Středa 27.8.Wednesday 27th Aug. Čtvrtek 28.8.Thursday 28th Aug. Zpět na stránky VeletrhuBack to homepage

Dopolední blok I

Václav Pazdera: LabQuest - měření v terénu.

Václav Pazdera: LabQuest - měření v terénu. Václav Pazdera: LabQuest - měření v terénu.

Vladimír Vícha, Jiří Slabý, Petr Šedivý, Petr Bouchner: Projekt CZELTA - směry spršek kosmického záření

Vladimír Vícha, Jiří Slabý, Petr Šedivý, Petr Bouchner: Projekt CZELTA - směry spršek kosmického záření Vladimír Vícha, Jiří Slabý, Petr Šedivý, Petr Bouchner: Projekt CZELTA - směry spršek kosmického záření

Věra Koudelková: Několik netradičních pokusů z magnetismu

Věra Koudelková: Několik netradičních pokusů z magnetismu Věra Koudelková: Několik netradičních pokusů z magnetismu Věra Koudelková: Několik netradičních pokusů z magnetismu
Věra Koudelková: Několik netradičních pokusů z magnetismu

Miroslav Burda: Eurobot junior a další soutěže

Miroslav Burda: Eurobot junior a další soutěže Miroslav Burda: Eurobot junior a další soutěže Miroslav Burda: Eurobot junior a další soutěže
Miroslav Burda: Eurobot junior a další soutěže Miroslav Burda: Eurobot junior a další soutěže Miroslav Burda: Eurobot junior a další soutěže
Miroslav Burda: Eurobot junior a další soutěže

Jan Dirlbeck: Pojmy z kinematiky a dynamiky a několik pokusů

Jan Dirlbeck: Pojmy z kinematiky a dynamiky a několik pokusů Jan Dirlbeck: Pojmy z kinematiky a dynamiky a několik pokusů Jan Dirlbeck: Pojmy z kinematiky a dynamiky a několik pokusů

Vlastimil Havránek: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky

Vlastimil Havránek: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky Vlastimil Havránek: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky Vlastimil Havránek: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky
Vlastimil Havránek: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky Vlastimil Havránek: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky Vlastimil Havránek: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky
Vlastimil Havránek: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky Vlastimil Havránek: Jednoduché pomůcky pro zpestření výuky

Dopolední blok II

Věra Bdinková: Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Věra  Bdinková: Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Věra  Bdinková: Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Věra  Bdinková: Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky
Věra  Bdinková: Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky Věra  Bdinková: Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Václav Piskač, Zdeněk Bochníček, Pavel Konečný, Vítězslav Prokop, Miroslav Navrátil: Interaktivní výstava KOMUNIKUJEME

Václav Piskač, Zdeněk Bochníček, Pavel Konečný, Vítězslav Prokop, Miroslav Navrátil: Interaktivní výstava KOMUNIKUJEME

Jaroslav Reichl: Využití Mathematicy ve výuce matematiky a fyziky

Jaroslav Reichl: Využití Mathematicy ve výuce matematiky a fyziky Jaroslav Reichl: Využití Mathematicy ve výuce matematiky a fyziky

Břetislav Patč: Zakřivení trajektorie tělesa v silovém poli

Břetislav Patč: Zakřivení trajektorie tělesa v silovém poli Břetislav Patč: Zakřivení trajektorie tělesa v silovém poli Břetislav Patč: Zakřivení trajektorie tělesa v silovém poli
Břetislav Patč: Zakřivení trajektorie tělesa v silovém poli

Pavel Konečný, Zdeněk Bochníček, Lukáš Horáček: Výukové filmy Aerodynamika a Neviditelné světlo

Pavel Konečný, Zdeněk Bochníček, Lukáš Horáček: Výukové filmy Aerodynamika a Neviditelné světlo Pavel Konečný, Zdeněk Bochníček, Lukáš Horáček: Výukové filmy Aerodynamika a Neviditelné světlo

Odpolední blok I

Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský: Pokusy s IR a UV zářením

Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský: Pokusy s IR a UV zářením Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský: Pokusy s IR a UV zářením Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský: Pokusy s IR a UV zářením
Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský: Pokusy s IR a UV zářením Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský: Pokusy s IR a UV zářením Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský: Pokusy s IR a UV zářením
Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský: Pokusy s IR a UV zářením Zdeněk Bochníček, Jiří Strumienský: Pokusy s IR a UV zářením

Břetislav Patč: Srážky těles

Břetislav Patč: Srážky těles Břetislav Patč: Srážky těles

Zdeněk Polák: Střídavý proud v experimentech

Zdeněk Polák: Střídavý proud v experimentech Zdeněk Polák: Střídavý proud v experimentech Zdeněk Polák: Střídavý proud v experimentech
Zdeněk Polák: Střídavý proud v experimentech

Peter Žilavý: Počítačem podporované experimenty se soupravou Gamabeta a GAMAbeta2007

Peter Žilavý: Počítačem podporované experimenty se soupravou Gamabeta a GAMAbeta2007 Peter Žilavý: Počítačem podporované experimenty se soupravou Gamabeta a GAMAbeta2007 Peter Žilavý: Počítačem podporované experimenty se soupravou Gamabeta a GAMAbeta2007

Josef Trna: Ruce ve fyzice

Josef Trna: Ruce ve fyzice Josef Trna: Ruce ve fyzice

Přestavka a výstavky

Odpolední blok II

Jiří Tesař, Petr Bartoš: Kmitavý pohyb trochu jinak.

Jiří Tesař, Petr Bartoš: Kmitavý pohyb trochu jinak. Jiří Tesař, Petr Bartoš: Kmitavý pohyb trochu jinak. Jiří Tesař, Petr Bartoš: Kmitavý pohyb trochu jinak.
Jiří Tesař, Petr Bartoš: Kmitavý pohyb trochu jinak.

Michal Nyklíček, Karel Smolek, Stanislav Pospíšil, Petr Přidal, Jaroslav Smejkal, Ivan Štekl, Peter Lichard: CZELTA - současný stav projetku

Michal Nyklíček, Karel Smolek, Stanislav Pospíšil, Petr Přidal, Jaroslav Smejkal, Ivan Štekl, Peter Lichard: CZELTA - současný stav projetku Michal Nyklíček, Karel Smolek, Stanislav Pospíšil, Petr Přidal, Jaroslav Smejkal, Ivan Štekl, Peter Lichard: CZELTA - současný stav projetku

Renata Holubová, Gabriela Guziurová: Obnovitelné energetické zdroje v projektech a experimentech

Renata Holubová, Gabriela Guziurová: Obnovitelné energetické zdroje v projektech a experimentech Renata Holubová, Gabriela Guziurová: Obnovitelné energetické zdroje v projektech a experimentech

Jan Hrdý, Jan Říha: První fyzikální VIVL na UPOL v Olomouci

Jan Hrdý, Jan Říha: První fyzikální VIVL na UPOL v Olomouci Jan Hrdý, Jan Říha: První fyzikální VIVL na UPOL v Olomouci

Odpolední blok III

Lukáš Richterek, Patrik Jakl: Easy Java Simulations aneb vlastní applety poměrně snadno a rychle

Lukáš Richterek, Patrik Jakl: Easy Java Simulations aneb vlastní applety poměrně snadno a rychle Lukáš Richterek, Patrik Jakl: Easy Java Simulations aneb vlastní applety poměrně snadno a rychle

Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi.

Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi.
Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi.
Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi.
Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi.
Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi. Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi.
Pavel Konečný: Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi.

Společenský večer v pivovaru

PhotoFoto: Zdeňka Koupilová

Úterý 26.8.Tuesday 26th Aug. Středa 27.8.Wednesday 27th Aug. Čtvrtek 28.8.Thursday 28th Aug. Zpět na stránky VeletrhuBack to homepage
Poslední změna:Last update: 27. 8. 2007
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave