Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Fotogalerie - Čtvrtek 28.8

Photogallery - Thursday 28th August

Úterý 26.8.Tuesday 26th Aug. Středa 27.8.Wednesday 27th Aug. Čtvrtek 28.8.Thursday 28th Aug. Zpět na stránky VeletrhuBack to homepage

Dopolední blok I

Stanislav Zelenda: Talnet – Fyzika online

Stanislav Zelenda: Talnet – Fyzika online

Daniel Aichinger: Demonstrační experimenty v psychoakustice

Daniel Aichinger: Demonstrační experimenty v psychoakustice Daniel Aichinger: Demonstrační experimenty v psychoakustice

Josef Petřík: Měření na sekvenčních digitálních obvodech se zvukovou kartou

Josef Petřík: Měření na sekvenčních digitálních obvodech se zvukovou kartou Josef Petřík: Měření na sekvenčních digitálních obvodech se zvukovou kartou Josef Petřík: Měření na sekvenčních digitálních obvodech se zvukovou kartou
Josef Petřík: Měření na sekvenčních digitálních obvodech se zvukovou kartou

Jaroslav Jindra: Hydrostatika v plastové láhvi

Jaroslav  Jindra: Hydrostatika v plastové láhvi Jaroslav  Jindra: Hydrostatika v plastové láhvi Jaroslav  Jindra: Hydrostatika v plastové láhvi
Jaroslav  Jindra: Hydrostatika v plastové láhvi Jaroslav  Jindra: Hydrostatika v plastové láhvi

Pavel Kratochvíl: Měření teploty vakua

Pavel Kratochvíl: Měření teploty vakua Pavel Kratochvíl: Měření teploty vakua Pavel Kratochvíl: Měření teploty vakua
Pavel Kratochvíl: Měření teploty vakua

Jiří Kohout: Plazma v mikrovlnné troubě

Jiří Kohout: Plazma v mikrovlnné troubě Jiří Kohout: Plazma v mikrovlnné troubě

Jitka Prokšová: Pokusy z vlnové optiky

Jitka Prokšová: Pokusy z vlnové optiky Jitka Prokšová: Pokusy z vlnové optiky Jitka Prokšová: Pokusy z vlnové optiky
Jitka Prokšová: Pokusy z vlnové optiky

Dopolední blok II

Karel Rauner, Zdeněk Kubů: Vážíme reproduktorem a ampérmetrem

Karel Rauner, Zdeněk Kubů: Vážíme reproduktorem a ampérmetrem Karel Rauner, Zdeněk Kubů: Vážíme reproduktorem a ampérmetrem

Karel Rauner: Magnetohydrodynamický generátor a pohon

Karel Rauner: Magnetohydrodynamický generátor a pohon Karel Rauner: Magnetohydrodynamický generátor a pohon Karel Rauner: Magnetohydrodynamický generátor a pohon
Karel Rauner: Magnetohydrodynamický generátor a pohon

Zdeňka Kielbusová: Hry s bublinami

Zdeňka Kielbusová: Hry s bublinami Zdeňka Kielbusová: Hry s bublinami Zdeňka Kielbusová: Hry s bublinami
Zdeňka Kielbusová: Hry s bublinami Zdeňka Kielbusová: Hry s bublinami Zdeňka Kielbusová: Hry s bublinami

Pavel Masopust: Demonstrace lifteru (asymetrický kondenzátor)

Pavel Masopust: Demonstrace lifteru (asymetrický kondenzátor) Pavel Masopust: Demonstrace lifteru (asymetrický kondenzátor) Pavel Masopust: Demonstrace lifteru (asymetrický kondenzátor)
Pavel Masopust: Demonstrace lifteru (asymetrický kondenzátor) Pavel Masopust: Demonstrace lifteru (asymetrický kondenzátor)

Jan Duršpek, Jaroslav Jindra: Fyzika z Plzně

Jan Duršpek, Jaroslav Jindra: Fyzika z Plzně Jan Duršpek, Jaroslav Jindra: Fyzika z Plzně Jan Duršpek, Jaroslav Jindra: Fyzika z Plzně

Zakončení konference

PhotoFoto: Zdeňka Koupilová

Úterý 26.8.Tuesday 26th Aug. Středa 27.8.Wednesday 27th Aug. Čtvrtek 28.8.Thursday 28th Aug. Zpět na stránky VeletrhuBack to homepage
Poslední změna:Last update: 27. 8. 2008
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave