Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Fotogalerie - Úterý 26.8

Photogallery - Tuesday 26th August

Odpolední blok II

Jozef Hanč, Ľudmila Onderová, Ján Degro: Videoanalýza v spektroskopii

Jozef Hanč, Ľudmila Onderová, Ján Degro: Videoanalýza v spektroskopii
Poslední změna:Last update: 26. 8. 2008
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave