Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Editace abstraktů byla uzavřena

Abstract submission has been closed

Možnost vkládat abstrakty a upravovat je byla již uzavřena. Pokud potřebujete ve svém abstraktu přesto něco změnit, kontaktujte prosím mailem sekretariát konference.

Paper abstract submission has been closed. If you still need to change your abstract or submit a new one, pelase send a mail to the conference organizing committee.

Poslední změna:Last update: 1. 7. 2008
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave