Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Informace o konferenci

Pořadatel
Katedra didaktiky fyziky MFF UK
Místo konání konference
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ke Karlovu 5
Praha 2
najít na mapě
Důležité termíny
Včasná registrace (snížené vložné): do 30. dubna 2007
Uzávěrka přihlášek a plateb: 17. června 2007
Konání konference: 27. - 29. srpna 2007
Odevzdání příspěvků: nejpozději při příjezdu na konferenci
E-mail
veletrh@kdf.mff.cuni.cz
Web
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/2007/cz
Kontaktní adresa
Ludmila Malečková
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00, Praha 8
tel: 221 912 407
Organizační a programový výbor konference
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. – předseda
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Jan Koupil
Ludmila Malečková
Poplatky a ceny
Vložné: plné 600,- Kč (přihlášení po 30.4. 2007), snížené 500,- Kč (při přihlášení do 30.4. 2007)
Ubytování na Koleji Hostivař: 150,- Kč a noc
Společenský večer s rautem: přibližně 500,- Kč
Bankovní spojení - účet v Kč
Název a sídlo banky: KB Praha - východ, Adresa: Václavské n. 42, Praha 1
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 38330021/0100
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 91 0100 0000 0000 3833 0021
Bankovní spojení - účet v Euro
Název a sídlo banky: ČSOB, a.s., Adresa: Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1
Majitel účtu: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Číslo účtu: 01256280/0300
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ 08 0300 1712 8001 0791 2843
SWIFT: CEKO CZ PP
Akreditace
Konference byla akreditována MŠMT ČR pod č.j. 11 377/2007-25-272 dne 27.4.2007.

Conference information

Organizer
Dept. of Physics Education, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
Location
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
Ke Karlovu 5
Praha 2
find on map
Important dates
Early registration ends: 30th April 2007
Deadline for registration: Postponed until May 17th
Conference: 27th - 29th August 2007
Full paper submission: at the conference
E-mail
veletrh@kdf.mff.cuni.cz
Web pages
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/2007/en
Contact address
Ludmila Malečková
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00, Praha 8
tel: +420 221 912 407
Organizational and programme committee
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. – chairman
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Jan Koupil
Ludmila Malečková
Prices and fees
Conference fee: reduced 18 € (500,- Kč): (on early registration before 30th of April), full 22 € (600,- Kč) on registration after 30th of April
Accomodation at the “Hostivař” dormitory: 6 € (150,- Kč) per night
Conference dinner: approximately 18 € (500,- Kč)
Bank account in EUR
Bank: ČSOB, a.s., Address: Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1
Account owner: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Account number: 01256280/0300
IBAN account number: CZ 08 0300 1712 8001 0791 2843
SWIFT: CEKO CZ PP
Bank account in CZK
Bank: KB Praha - východ, Address: Václavské n. 42, Praha 1.
Account owner: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Account number: 38330021/0100
IBAN account number: CZ 91 0100 0000 0000 3833 0021
Poslední změna:Last update: 8. 3. 2007
© 2007 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave