Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha,
katedra didaktiky fyziky

Vás zve na

Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

Praha, 27. - 29. srpna 2007

Department of Physics Education,
Faculty of Mathematics and Physics,
Charles University in Prague

invites you to the conference

Physics Teachers' Inventions Fair 12

Prague, 27th - 29th of August 2007

29.8. Letošní Veletrh nápadů učitelů fyziky skončil. Fotografie z veletrhu si můžete prohlédnout ve fotogalerií.

29th Aug.: Physics Teachers' Inventions Fair 12 is finished. You can view photographs in the photogallery.


24.8. Upřesnění informací k ubytování

24th Aug.: Accomodation information updated


23.8. Vydána konečná verze programu konference

23rd Aug.: Final version of the conference programme has been released


Pozor, došlo ke změně místa ubytování.

Attention, the hostel for accomodation was changed.


Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Konference byla akreditována u MŠMT ČR pod číslem 11 377/2007-25-272.

The Fair is a show of physics teachers' ideas, inventions and activities aimed at improving physics education, making physics more interesting for pupils and students, motivating them and helping them to better physics learning and understanding.

Poslední změna:Last update: 29. 8. 2007
© 2007 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave