Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18

Přihlášené příspěvky

Balek Bronislav, Moravský Krumlov: Ruční lékařské přístroje ve výuce fyziky a biologie

Díky technologickému pokroku se i profesionální lékařské přístroje miniaturizují a vzhledem k malým rozměrům se vyrábějí ruční nebo prstové. Lze je využít ve výuce předmětů jako je fyzika, biologie, biofyzika, fyziologie, biomedicínské inženýrství a další na gymnáziích, zdravotnických školách, elektroprůmyslovkách, fakultách zdravotnických studií a fakultách a ústavech biomedicínského inženýrství atd. Oproti běžným měřícím systémům pro výuku přírodovědných předmětů ve školství zaručují profesionální lékařské přístroje, určené pro zdravotnictví, nejvyšší elektrickou bezpečnost (galvanicky oddělené vstupy), diagnostikovatelnost snímaných biosignálů a mají značku CE (schválení v EU, které splňuje požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí). V přednášce bude jednoduše popsán vznik jednotlivých biosignálů člověka a budou předvedeny ruční kardiomonitor (EKG), prstový pulzní oxymetr (nasycení krve kyslíkem – SpO2), osobní tonometr (tepenný krevní tlak), a spirometr (parametry plic). Všechny přístroje mají počítačové rozhraní mini nebo mikro USB pro přenos, zpracování a uložení dat do počítače. Některé přístroje mají dotykovou barevnou obrazovku a mohou, v případě objednání, komunikovat bezdrátově s řídícím centrem.

Balogová Brigita, Bilišňanská Mária, Krišková Katarína, Mišianiková Lucia, Košice: Bádateľské prírodovedné laboratórium SteelPark

V Košiciach bolo na jeseň 2013 uvedené do prevádzky zábavné technické centrum SteelPark – kreatívna fabrika. V rámci tohto centra bolo v októbri 2014 zriadené Bádateľské prírodovedné laboratórium, ktorého cieľom bolo prostredníctvom praktickej činnosti rozvíjať vybrané bádateľské zručnosti návštevníkov – žiakov základných a stredných škôl. Príspevok sa zameriava na predstavenie Prírodovedného laboratória a vybraných aktivít, ktoré sa počas školského roka 2014/2015 realizovali. Záujem o dané laboratórium bol veľký, čo dokazujú aj počty prihlásených škôl a zúčastnených žiakov. V rámci realizácie laboratória boli za lektorov vyškolení študenti učiteľstva fyziky, ktorí túto možnosť využili ako tréning a získavanie praxe pre ich budúcu pedagogickú činnosť.

Berej Waldemar, Budziński Marek, Lublin: Simple Experiments with Rainbow

We will present a whole series of experiments which could pe performed to illustrate the different apects of rainbow formation and its properties. Besides the really elementary ones we will include certain more advanced experiments as higher order bows and Airy fringes which are essential in wave approach to rainbow.

Boček Vít, Praha: Experimenty s plácačkou na mouchy

V příspěvku se přesvědčíme, že i s plácačkou na mouchy lze dělat náročné a efektní experimenty, které zaujmou nejen středoškoláky, ale i širokou veřejnost.

Böhm Pavel, Jermář Jakub, Praha: Experimenty z Přírodovědných Inspiromatů

Co jsme naměřili při zatmění Slunce? Čím se chránit před UV zářením? A jak modelovat kmitavý pohyb? Podělíme se o některé experimenty a zkušenosti z letošních 16 Přírodovědných Inspiromatů.

Bochníček Zdeněk, Brno: Lineární halogenová žárovka jako intenzivní zdroj světla pro demonstrační experimenty

Lineární halogenová žárovka je běžně dostupný a levný intenzivní zdroj světla, který nevyžaduje speciální napájecí zdroj a má profesionální bezpečnostní krytí. Lineární tvar vlákna žárovky je výhodný v těch situacích, kdy vyžadujeme úzký svazek světla; typickým příkladem je spektroskopie. V příspěvku budou prezentovány výsledky detailního rozboru zesílení intenzity a světelného toku ve spektru lineární žárovky ve srovnání s klasickou halogenovou žárovkou. Ve druhé části pak budou předvedeny vybrané experimenty, ve kterých použití lineární žárovky přináší nesporné výhody.

Desenský Petr, Havlíček Jan, Jelínek Petr, Liberec: iQLANDIA po roce - novinky pro školy

Představení nové programové nabídky pro školy nabízené science centrem iQLANDIA a iQPARK s praktickou ukázkou několika nových, poutavých experimentů, které jsou součástí nově připravovaných programů a lze je využít i ve školní výuce. Např. jednoduché měření tloušťky vlasu pomocí laseru či jak vyrobit z mobilu projektor.

Drozd Zdeněk, Mandíková Dana, Praha: Pokusy pro Milana

Dvacátý ročník Veletrhu nápadů je věnován památce Milana Rojka. Milan byl znám tím, že měl rád experimenty ve velkém provedení. Připravili jsme proto několik pokusů v jeho stylu, které bychom rádi předvedli. Půjde o efektní experimenty v „provedení XXL“, které mohou být použity jako motivační pokusy při výuce fyziky a lze je samozřejmě provést i v menším a skromnějším provedení.

Dvořák Leoš, Praha: Další nápady z Malé Hraštice 4: Jak silné jsou magnety?

Moderní neodymové magnety jsou opravdu silné. Velikost magnetické indukce u jejich pólů může být podle údajů výrobce přes 1 T. Ale je tomu tak opravdu? Šlo by to ověřit měřením? Ovšem pozor, zmíněná hodnota je už mimo rozsah běžných měřičů magnetické indukce. A jak je to se silou mezi dvěma magnety? Jak závisí na jejich vzdálenosti? A jakou silou se drží dva magnety? Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět pomocí trochy teorie a hlavně pomocí jednoduchých experimentů. Schválně, jestli se nám výsledky sejdou…

Dvořáková Irena, Praha: Kostkovaná hustota

V příspěvku budou prezentovány zkušenosti z badatelsky orientované výuky tematického celku Hustota v 6. třídě ZŠ.

Franc Tomáš, Praha 9: Slapové jevy a gravitační manévr

V příspěvku bude představena disertační práce a výsledky výzkumu, který byl zaměřen na znalosti českých žáků o gravitaci s důrazem na slapové jevy a gravitační manévr. Součástí práce je poměrně detailní a ucelený přehled o zmíněných jevech, který v českém jazyce dosud zcela chyběl. Pro lepší pochopení obou jevů bylo vytvořeno několik animací, z nichž některé v příspěvku představíme. Veškeré výpočty jsou na úrovni střední školy, obě témata tak mohou být bez problémů zařazena do výuky (nejspíše semináře) jako její velmi zajímavé oživení.

Hajdusianek Anna, Hajdusianek Ireneusz, Wrocław: Mobile laboratories of the Wrocław University of Technology „Academy of Young Explorers”

As part of the “Academy of Young Explorers” project, new experiments have been developed that can be presented in lower- and upper-secondary schools, as well as during classes with children. We would like to present the ideas and solutions that we use. The aim of these experiments is to broaden the pupils’ knowledge of physics and to convince them that physics is a useful field of science that has much to do with engineering and the world surrounding us.

Hanzelka Miroslav, Kolář Karel a kol., Praha: Netradiční fyzikální úlohy z FYKOSu

V tomto příspěvku se budeme věnovat zajímavým úlohám z minulých ročníku Fyzikálního korespondenčního semináře (FYKOS) pro střední školy. Zaměříme se především na ty úlohy, které se svým netradičním zadáním odlišují od typických školních úloh a podněcují řešitele k hlubšímu studiu problematiky, včetně mezioborových souvislostí. Také zmíníme některé novinky, které FYKOS do příštích let chystá.

Holubová Renata, Olomouc: Hrátky s viskózními kapalinami

Příspěvek bude věnován experimentům s viskózními kapalinami. Ukážeme si měření pomocí konzistometru a pokusy s pomocí Hele-Shaw-buňky, kterou lze připravit pomocí jednoduchých pomůcek. Tyto experimenty mohou sloužit jako úvodní motivace k tématu mechanika kapalin, v pokročilejším kursu fyziky mohou být vstupem k problematice ne-newtonovských kapalin a sypkých látek („tečení“ písku, granulí).

Holubová Renata, Olomouc: Mezinárodní projekt MaT2SMc

Bude představen mezinárodní projekt zaměřený na přípravu materiálů pro výuku přírodovědných předmětů - matematiky a fyziky, chemie popř. biologie. Cílem projektu je motivace žáků. Materiály jsou připravovány pro přímé využití ve výuce s důrazem na spolupráci učitelů jednotlivých přírodovědných předmětů.

Houfková Jitka, Praha: Fyzika v mateřských školkách

Větší i menší pokusy pro větší i menší děti – vybrané pokusy, které se během posledních sedmi let osvědčily při práci s předškolními dětmi a které mají návaznost ve výuce fyziky.

Hrdý Jan, Rohlena Ivo, Slavičín: Využití nového univerzálního interface PASCO 850 při sledování přechodových jevů

Příspěvek popisuje netradiční a přitom přesné metody práce s univerzálním interface PASCO 850. Všechny popsané metody budou prakticky předvedeny.

Hrdý Jan, Slavičín: Využití statických animací při výuce speciální teorie relativity na SŠ

Netradiční přístup k odvození známých relativistických vztahů pro kontrakci délky, dilataci času, skládání rychlostí atd.

Hůlka Jiří, Helebrant Jan, Bláha Lukáš a kol., Praha: Využití detektoru záření SAFECAST pro výuku

Safecast bGeigie Nano je cenově dostupný detektor záření gama na bázi GM detektoru sestavený z montážní sady bGeigie Nano s GSM modulem a paměťovou kartou. Jde o globální čidlo pro shromažďování a sdílení měření dávkového příkonu záření gama v terénu, které bylo vyvinuto organizací SAFECAST. Ta vznikla v Japonsku ve spolupráci s nadací USA po havárii v jaderné elektrárně Fukushima v březnu 2011 ve snaze zajistit monitorování úrovní radioaktivity i mimo možnosti oficiálních japonských zdrojů a zapojit do měření veřejnost. Měřící systém je dnes zprovozněn tak, že umožnuje předat data z libovolného místa do centrální celosvětové databáze a zobrazit na mapě světa. Vizí SAFECAST je postupné zmapování Země. Vlastní GM detektor je dostatečně citlivý, aby umožnil rychlá měření na úrovni přírodního pozadí již po několika sekundách, lze ho použít i k dalším fyzikálním experimentům s ionizujícím zářením v laboratoři. SÚRO zakoupil a smontoval několik desítek kusů přístrojů bGeigie Nano a po podrobném testování je hodlá nabídnout vybraným školám k testování možného národního měřícího systému. Předpokládáme, že tento jednoduchý detektor může vzbudit zájem o problematiku radioaktivity. Na tento základní systém v budoucnu naváží další složitější detektory pro fyzikální měření. Informace o testování a mapování Země viz http://www.suro.cz/cz/publikace/aktuality/suro-testuje-detektory-komunitniho-projektu-safecast

Jermář Jakub, Böhm Pavel, Praha: Vernier Go Wireless aneb Zkuste to bez drátů

S bezdrátovými senzory lze dělat mnohé experimenty, kde by nám dráty a kabely překážely. Některé takové si ukážeme.

Jílek Miroslav, Polička: Fyzika nejen s digitálními technologiemi

V příspěvku bude předvedeno několik jednoduchých fyzikálních experimentů a námětů na praktické činnosti, které je možno obohatit a rozšířit díky využití moderních digitálních technologií, jako jsou experimentální měřicí systémy, 3D tisk, nebo mikrokontroléry typu Arduino.

Kácovský Petr, Praha: O elektronické Sbírce fyzikálních pokusů

Sbírka fyzikálních pokusů vzniká od počátku roku 2015 na Katedře didaktiky fyziky MFF UK v Praze. Jejím cílem je dlouhodobě shromažďovat náměty na experimenty a jednotným a systematickým způsobem je předkládat českým učitelům fyziky. Kromě obvyklých informací, které podobné sbírky poskytují (doporučené pomůcky, teorie, postup,…) se klade důraz na názorné předkládání vzorových výsledků formou fotografií a videí a technické i metodické poznámky usnadňující provádění experimentů. V příspěvku bude podrobněji představen koncept sbírky a její aktuální obsah.

Kácovský Petr, Reichl Jaroslav, Polák Zdeněk, Praha: Několik projektů z tábora, tentokrát na téma "V jednoduchosti je krása aneb i s málem lze dělat divy"

Příspěvek představuje sedm z celkem 23 projektů zpracovaných účastníky tradičního Soustředění mladých fyziků a matematiků, které je organizováno Matematicko-fyzikální fakultou UK a letos se uskutečnilo v Zadově na Šumavě v termínu 18. července – 1. srpna. Jde o tyto projekty: 3D tiskárna, Auto s hranatými koly, Bagr ovládaný injekčními stříkačkami, Fotografování bez fotoaparátu, Hlavolamy, Mechanické derivátory, Teslovy blesky.

Kéhar Ota, Plzeň: Astronomie: Jak si představit nepředstavitelné

Během různých akcí zaměřených na astronomii, ať již popularizačního rázu nebo samotnou výuku ve škole, narážím na situace, kdy je nutné účastníkům přiblížit některé těžko představitelné hodnoty. V příspěvku se zaměřím na několik praktických ukázek, kde pomocí srovnávací metody ilustruji základní představu o velikostech kosmických těles různých typů, prostorových vzdáleností mezi nimi, případně složitě představitelných fyzikálních veličin (např. tlak nebo množství vody v atmosféře).

Kielbusová Zdeňka, Plzeň: Několik nápadů z rodičovské dovolené

V rámci příspěvku bude předvedeno několik jednoduchých experimentů, které lze realizovat téměř kdekoliv.

Kolářová Lucie, Olomouc: Čištění vody využitím nanotechnologií a kam s tím ve fyzice

Čistá voda není na mnohých místech světa samozřejmostí. Dokonce i ve vyspělých zemích roste počet vodních zdrojů, které jsou kontaminovány průmyslovou nebo zemědělskou činností. K řešení problémů se znečištěním povrchových i podzemních vod můžeme využít nanotechnologií. K čištění kontaminovaných vod se využívají magnetické nanočástice železa a proto můžeme snadno zařadit tyto moderní technologie do výuky fyziky do učiva o magnetických vlastnostech látek a jejich aplikacích.

Konečný Pavel, Brno: Feynmanův inverzní rozprašovač

Formulaci problém, zda li se zařízení podobné Heronově baňce, ale místo stříkání nasávající vodu bude také otáčet a když tak na jakou stranu, lze doložit v písemných pramenech už rokem 1883 v knize Ernsta Macha, Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Ovšem pozornost široké veřejnosti k tomuto problému vzbudila až vzpomínková kniha Surely You´re Joking , Mr Feynman! z roku 1985. Od té doby až do současnosti je čas od času tento problém diskutován v různých fyzikálních didaktických časopisech z teoretické i experimentální stránky. Takže bude se nám to otočit nebo nebude a když tak na kterou stranu, za jakých podmínek a proč? Odpověď na tyto otázky se pokusíme najít v experimentech a trošce teoretických úvah.

Koníček Libor, Hönigová Lenka, Solowski Radek, Ostrava: Konstrukce luxmetru pro měření charakteristik zdrojů

Příspěvek se zabývá popisem konstrukce luxmetru a jeho využitím pro měření prostorových charakteristik zdrojů světla. Luxmetr lze využít pro měření s multimetrem i pro počítačem podporované experimenty.Budou prezentována konkrétní naměřená data a další možnosti využití luxmetru v praxi.

Koudelková Věra, Gottwald Stanislav, Praha: Zkušenosti z Praktik školních pokusů

V letošním akademickém roce byla na KDF MFF UK inovována Praktika školních pokusů z elektřiny a magnetismu určená pro posluchače 1. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství fyziky. V rámci příspěvku představíme strukturu praktik, ukážeme vybrané inovované experimenty a seznámíme posluchače se zkušenostmi z výuky.

Koupilová Zdeňka, Kácovský Petr, Praha: Aktivní učení v pokročilém vysokoškolském kurzu - Termodynamika a statistická fyzika

Metody aktivního učení stále více pronikají do výuky (nejenom) fyziky na všech typech škol. Na základě těchto metod, a zejména metody Peer Instruction, byl v posledních dvou akademických letech vyučován kurz Termodynamiky a statistické fyziky ve třetím ročníku vysokoškolského studia. Podle principů aktivního učení byla pozměněna nejenom vlastní výuka, ale i zápočtové testy a zkouška. V příspěvku zazní popis kurzu, zkušenosti z výuky a pohled studentů.

Koupilová Zdeňka, Mandíková Dana, Snětinová Marie, Praha: Sbírka řešených úloh - nové rozhraní

Sbírka řešených úloh je na KDF MFF UK rozvíjena už více než devět let. V současné době sbírka obsahuje více než 800 zveřejněných úloh z fyziky na základoškolské až vysokoškolské úrovní a přes 350 úloh z vysokoškolské matematiky. Více než 100 úloh z fyziky je přeloženo do polštiny a 130 úloh do angličtiny. Všechny úlohy ve sbírce obsahují podrobná komentovaná řešení, komentáře a strukturované nápovědy, které mají čtenářům pomoci při samostudiu a vést je k aktivnímu přístupu a plnému pochopení dané úlohy. Příspěvek představí nové rozhraní sbírky, jeho vylepšené funkce a plány na budoucí rozvoj. Sbírka je dostupná na adrese http://reseneulohy.cz

Krajčová Věra, Praha 5: Scientix - Evropské společenství učitelů přírodovědných předmětů

Seznámení učitelů s evropským projektem Scientix. Možnosti spolupráce mezi učiteli v rámci Evropy, dalšího vzdělávání učitelů, webináře. Vyhledávání výukových materiálů vzniklých v různých projektech na jednom místě - portálu Scientix.

Krišková Katarína, Bilišňanská Mária, Mišianiková Lucia, Paňková Eva, Štrauch Peter, Košice: PhysEduCamp – Lepšie ako ležať doma na PECi

V letných mesiacoch sa žiaci zúčastňujú rôznych táborov a pobytov, ktoré v nich zanechajú príjemné spomienky, nové známosti a spoločné dobrodružstvá. Toto a niečo navyše v podobe získania nových poznatkov a zručností mohli prežiť účastníci vedeckého tábora s názvom PhysEduCamp – lepšie ako ležať doma na peci, ktorý sa konal v júni 2015. Vedecký tábor, určený pre vybraných žiakov stredných škôl, zameraný najmä na fyziku, ponúkal účastníkom možnosť nielen prežiť príjemný týždeň v prostredí Vysokých Tatier, ale taktiež zdokonaliť svoje poznatky a zručnosti pri riešení zadaných úloh a problémov. V príspevku predstavíme ciele, program a aktivity, s ktorými sa účastníci stretli počas celého pobytu, ako aj krátke zhodnotenie tábora samotnými účastníkmi.

Kusák Radim, Holman Lukáš, Mareš Petr, : Pár námětů z ESERO ČR

Od června tohoto roku začala v naší zemi působit European Space Education Resources Office ČR, která je oficiální vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA) pro Česko. V rámci příspěvku se podíváme na zajímavé aktivity, které se připravují pro tento školní rok pro žáky základních a středních škol a také pro učitele. Nebude chybět i pár praktických ukázek.

Kusák Radim, : Moderní technologie v jiném světle

V rámci příspěvku se podíváme na pár námětů do výuky k nímž se dají použít tablety a další moderní technologie. Taktéž se podíváme i na faktory, na které je potřeba myslet, případně změnit, aby začala výuka s moderními technologiemi v hodinách fungovat.

Lustig František, Praha 2: Jak si jednoduše postavit svůj vlastní vzdálený experiment na mobilních a dotykových zařízeních

Příspěvek zrekapituluje nové i již hotové vzdálené experimenty, které běží „24/7/365“, viz www.ises.info , resp. stručný rozcestník www.eEdu.eu . Během příspěvku sestavíme jednoduchý vzdálený experiment pomocí stavebnice „iSES Remote Lab SDK“, podrobněji na http://www.ises.info/index.php/cs/systemises/sdkisesstudio . Stavebnice „iSES Remote Lab SDK“ má knihovnu cca 10 jednoduchých aplikací, ze které může poskládat téměř libovolný vzdálený experiment i začátečník, neprogramátor. Příklady jsou napsány nejjednodušším způsobem, bez jakéhokoliv formátování, aby byl zřejmý kód programu. Tyto vzdálené jednoduché úlohy lze libovolně slučovat, kombinovat, dávají úžasné uspokojení všem začátečníkům, kteří ihned mobilem, tabletem ovládají své vlastní vzdálené úlohy! Měřicí aparatura, na které běží vzdálený experiment, může být jak známý měřicí systém ISES (ISES-PCI, ISES-USB, ISES-link), tak i standardní přístroje s USB, resp. COM rozhraním (např. zdroje, multimetry aj.). Ve stavebnici mohou být implementovány též krokové rotační i lineární pohony, digitální vstupně/výstupní zařízení (např. relé), aj.

Martincová Daniela, Praha 9: Prezentace projektu „Vím proč!“

Další možnosti jak pracovat s nadanými žáky nabízí také projekt "Vím proč!" V příspěvku představím výsledky projektu „Vím proč!“ (za 2 roky jeho trvání), jeho cíle, možnosti,vybraná fyzikální videa vytvořené žáky ZŠ a studenty SŠ a práci s nimi.

Miléř Tomáš, Pawera Lukáš, Brno: Testování slunečních vařičů

Představujeme laboratorní úlohu založenou na standardním mezinárodním testu ASAE S580. Úloha spočívá ve stanovení výkonu vařiče na základě měření teploty vody v hrnci, teploty vzduchu a intenzity slunečního záření. Zkoumali jsme i další metody porovnávání parametrů slunečních vařičů a jejich potenciál pro fyzikální vzdělávání.

Nečas Tomáš, Brno: Spektroskopie na střední škole

Bude představeno několik experimentů do třídy i pro domácí experimenty k tématu spektroskopie. Konkrétně: pozorování spekter, určování prvků podle jejich spektra, RGB mixer.

Pawera Lukáš, Sládek Petr, Brno: Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři

Nové technologie jsou mnohdy obtížně dostupné pro studenty ve školních podmínkách. Chladné plazma je vcelku rozšířené v mnoha průmyslových odvětvích. Zařízení pro plazmatickou úpravu povrchů materiálů je však vcelku jednoduché na sestavení i provoz ve školní laboratoři. Změnit vlastnosti povrchu materiálů můžeme provést působením plazmatu na povrch např. prostřednictvím různých prekurzorů. Jednoduchý způsob, jak pozorovat změny struktury na povrchu je měřením povrchové energie metodou měření kontaktních úhlů pomocí různých kapalin.

Pazdera Václav, Olomouc: Pár zajímavých nápadů VI

V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů na kterých jsem v poslední době pracoval. Většina těchto nápadů vznikla na setkáních Heuréky kolegů učitelů fyziky.

Pejčochová Věra, Raczkowska-Tomczak Krystyna, Brno: Pokusy přes hranici

V příspěvku budou prezentovány některé aktivity vzájemné polsko-české spolupráce a předvedeny konkrétní ukázky pokusů a vědeckých hraček z jednoduchých pomůcek a odpadového materiálu, které při ní vznikly. A na závěr si něco společně vyrobíme...

Piskač Václav, Brno: Z Fyzikálního šuplíku 005

Příspěvek ja zaměřen na tři nové soubory dymonstračních pomůcek - zdroje pro demonstraci usměrnění střídavého napětí, pomalé elektrické vozíky pro výuku kinematiky a funkční modely tlakové a sací pumpy

Polák Zdeněk, : Několik postřehů ze Science on Stage 2015 v Londýně

Malé ohlédnutí za velkým setkáním učitelů a lidí podporujících přírodovědné vzdělání. Několik nápadů na jednoduché experimenty posbíraných v průběhu SonS, které by se učitelům mohly líbit.

Primke Beata, Godlewska Zofia, Opaska Aleksandra, Trzebuniak Anna, Opole: Jak se dříve psalo a počítalo

Poster představuje konkrétní realizaci mezipředmětových vztahů mezi humanitními předměty (polský jazyk, dějepis) a matematikou. Ukazuje historii písma, čísel a systémy počítání od časů prehistorických, přes starověk a středověk, až po současnost.

Raczkowska-Tomczak Krystyna, Pejčochová Věra, Opole: Pokusy přes hranici

V příspěvku budou prezentovány některé aktivity vzájemné polsko-české spolupráce a předvedeny konkrétní ukázky pokusů a vědeckých hraček z jednoduchých pomůcek a odpadového materiálu, které při ní vznikly. A na závěr si něco společně vyrobíme...

Reichl Jaroslav, Praha: NOVEC 1230

V rámci výuky nejen fyziky by se měli žáci (resp. studenti) seznamovat i s technickými či technologickými novinkami. Jednou z těchto novinek je i NOVEC 1230, se kterým lze předvést zajímavé fyzikální experimenty; ty budou součástí příspěvku.

Rotter Miloš, Praha: Peltierúv jev

Komerčně dostupné Peltierovy články je možné použít k chlazení a také je využít jako zdraojů proudu.

Sitko Irena, Tychy: Den Země

Poster představuje oslavy Dne Země v základní škole v Tychách. Tématem letošního roku bylo „Voda a energie“. Učitelé zorganizovali hru zaměřenou na ochranu životního prostředí ve spojení s přírodními vědami. Žáci na mnoha stanovištích plnili různorodé úkoly, např. vlastnosti vody, každodenní spotřeba vody, zásoby vody na Zemi. Děti navíc připravily představení zaměřené na alternativní zdroje energie, šetření energie a třídění odpadu.

Sládek Petr, Válek Jan, Brno: Vrtule a drony

Drony jako hračky nebo fyzikální pomůcky? Co je drží ve vzduchu a dá se to spočítat? V příspěvku bude představeno jednoduché modelování fyziky letu vrtulových strojů.

Sládek Petr, Brno: Fyzika a trvale udržitelný počet obyvatel na Zemi

K čemu je politikům dobrá fyzika? Například jednoduše umožňuje spočítat, kolik lidí se může trvale uživit na Zemi. Ke zpřesnění pak může pomoci i dálkový průzkum Země.

Šabatka Zdeněk, Praha: Experimenty z Interaktivní fyzikální laboratoře: magnetické pole

V příspěvku budou prezentovány experimenty, se kterými se mohou studenti setkat v rámci návštěv Interaktivní fyzikální laboratoře (http://kdf.mff.cuni.cz/ifl/) na MFF UK v Praze. Příspěvek se zaměří především na experimenty zkoumající magnetické pole cívky pomocí jednoduchého teslametru, který si mohou učitelé sami zkonstruovat. Současně budou zmíněny další informace a zajímavosti z IFL.

Šestáková Jana, Piskačová Jitka, Praha, Litoměřice: Peer Instruction na gymnáziu

Metoda Peer Instruction se šíří i na české střední školy. Jak si s touto metodou poradila vyučující fyziky na gymnáziu? Jak plánovala metodu v hodině použít a jak výuka skutečně probíhala? Jaké výhody a nevýhody u metody pozorovala a jak tento způsob práce hodnotili studenti? Odpovědi na zmíněné i další otázky se dozvíte v příspěvku.

Ticháčková Lenka, Hönigová Lenka, Ostrava: Konstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optiky

Na plakátu se dočtete o levném zdroji záření viditelné oblasti a UV. Naleznete podrobný postup výroby RGB+UV zdroje záření pro učitele SŠ a ZŠ. Tento levný zdroj bude sestrojen pro demonstrační a žákovské pokusy v optice. Obsahuje i návrhy úloh, které lze s tímto zdrojem demonstrovat (např. vnímání barev, průchod světla přes filtry - sluneční brýle).

Trna Josef, Brno: Fyzika pro mrňata

Některé základní fyzikální pojmy se vytvářejí již od narození. Jádrem příspěvku je demonstrace souboru jednoduchých experimentů v podobě dětských hraček pro děti v předškolním věku, které podporují vytváření pojmů tvar, rozměr, barva aj.

Valenta Jan, Praha 2: Setrvalá luminiscence jako termoluminiscence při ambientní teplotě – netradiční pohled na tzv. fosforescenci

Známý efekt tzv. fosforescence – krátkovlnným světlem vybuzené luminiscence s velmi pomalým dohasínáním - můžeme běžně pozorovat na cifernících hodin, bezpečnostním ukazatelích, hračkách či nočních světélkách. Ve skutečnosti tento jev není fosforescencí (tou označujeme pomalé vyhasínání luminiscence vybuzených organických látek „zakázaným“ přechodem – doba života je zde v řádu s či ms) ale „setrvalou“ luminiscenci s dobou života v řádu sekund, minut i více. Moderní setvale-luminiskující materiály jsou založeny na komplexních anorganických materiálech dopovaných prvky vzácných zemin jako Eu nebo Nd. Excitované elektrony se zde mohou zachytit v pastech, ze kterých se pak zvolna uvolňují díky tepelným kmitům a dlouhodobě dodávají energii ke vzniku luminiscence. Jedná se de facto o termoluminiscenci za pokojové (ambientní) teploty. Ve svém příspěvku ukážu jak lze demonstrovat termoluminiscenční podstatu tohoto jevu a jak jej využít k zajímavým pokusům.

Valenta Jan, Praha 2: Luminiscenční kufr - přenosná skříňka pro demonstraci luminiscenčních jevů

Přenosná dřevěná skříňka o velikosti přibližně 82×65×14 cm je rozdělena na dvě části. Horní polovina obsahuje šest žárovkových závitů E27 se samostatnými vypínači pro demonstraci rozdílu mezi různými světelnými zdroji. Při zapojení přes wattmetr a s použitím luxmetru lze přibližně určit světelnou účinnost zdrojů a prokázat přednosti lumidek (LED zdrojů světla) oproti žárovkám a kompaktním zářivkám. Dolní část obsahuje UV zářivku (60 cm trubice) pro demonstraci fotoluminiscence různých materiálů jako fluorescenčních barviv (bankovky, jízdenky, zvýrazňovače atd.), chininu (tonic limonády), setrvale luminiskujících (tzv. fosforescenčních) materiálů a pod. Autor si postavil tuto skříňku pro populární přednášky, které koná v souvislosti s putovní výstavou o luminiscenci [1], s mezinárodním rokem světla 2015 a s Nobelovou cenou za fyziku 2014 [2]. [1] I. Pelant a J. Valenta: Luminiscence doma, v přírodě a v laboratoři, Academia 2014. [2] J. Valenta: Modrá je dobrá I. a II., Pokroky MFA 60 (2015) str. 3-18 a 89-104.

Váňová Kamila, Hradec Králové: Archimédes a jeho odkaz pro současnou výuku

Archimédes je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců starověku. V dnešní době se žáci učí jen zlomek z jeho objevů a vynálezů. V příspěvku budou uvedeny Archimédovy vynálezy a objevy. Nejen Archimédův zákon, ale také stomachion, nalezení těžiště, pískový počet a další. K objevům budou uvedeny návrhy jejich využití pro zpestření výuky fyziky, fyzikálních kroužků a různých akcí. Dále budou uvedeny možnosti propojení fyziky s dalšími předměty, např. s hudební výchovou, českým jazykem a dalšími.

Veselý Jan, Hradec Králové: Dva kouzelné kusy skla

Princip konstrukce holandského (Galileiho) a Keplerova dalekohledu jako jistý druh kouzelnického vystoupení. Praktický pokus + geometrická optika + stručná historie vynálezu dalekohledu (kdo je vynálezcem a jakou roli v tom hrál Galileo Galilei). Inspirace pro výuku optiky na 2. stupni ZŠ.

Vícha Vladimír, Pardubice: Radiační pozadí na Zemi, v letadle a na oběžné dráze

Na minulých Veletrzích nápadů jsme mohli vidět možnosti pixelového detektoru MX-10 při detekci radioaktivity. Zabývali jsme se vizualizací a základními vlastnostmi ionizujícího záření přirozených i umělých zářičů. Nyní se zaměříme na zkoumání radiačního pozadí při povrchu Země, ve výšce letu dopravního letadla na oběžné dráze Země.

Žák Vojtěch, Praha: Zkoumání kancelářského papíru

V příspěvku je představeno několik námětů na experimenty, díky kterým je možné určit některé vlastnosti kancelářského papíru. Na základě jednoduchých měření a nenáročných výpočtů je možné určit např. (objemovou) hustotu, plošnou hustotu a pevnost kancelářského papíru. V příspěvku je také diskutováno, jak je možné dané aktivity zařadit do výuky jak na základních, tak středních školách (jako demonstrační experimenty, žákovské experimenty, součást badatelsky orientované výuky – IBSE atd.). Vzhledem k tomu, že navržené aktivity se zabývají základními fyzikálními koncepty (např. hustota) a že k jejich realizaci jsou potřeba finančně nenáročné pomůcky, je jejich využití ve výuce velmi široké.


Pokud chcete vložit abstrakt svého příspěvku, pokračujte prosím na tuto stránku.

If you would like to insert your own paper, please continue to this page.

Poslední změna:Last update: 31. 8. 2015
© 2015 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave