Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18

Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha,
katedra didaktiky fyziky

společně s

Fyzikální pedagogickou společností JČMF

Vás zve na

Veletrh nápadů učitelů fyziky 20

tentokrát s mottem „Ani po 20 letech nápady neubývají“

Praha, 28.8. - 30.8. 2015

Věnováno památce Milana Rojka

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Letošní zvaná přednáška: prof. Michael Vollmer (University of Applied Sciences Brandenburg): Fun with physics - hands on experiments in physics teaching


Upozorňujeme, že Veletrh nápadů se letos koná v budově Ke Karlovu 3. (Plenární vystoupení budou v posluchárně M1.)

Těšíme se na vás!

Poslední změna:Last update: 21.8.2015
© 2015 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave