Veletrh nápadů učitelů fyziky 19

logo veletrhu 19

Předběžný program konference

Preliminary programme

Pátek / Friday 29. 8.

10:00 13:00

Registrace / Registration

13:00 13:15

Zahájení konference / Opening ceremony

13:15 13:30

Bronislav Balek

Zátěžové testy lidského srdce »

13:30 13:45

Vít Bednář, Jiří Tesař, Vladimír Vochozka

Jsou všechny žárovky stejné? »

13:45 14:05

Jana Bittnerová, Petr Desenský, Jan Havlíček a kol.

iQLANDIA v pokusech »

14:05 14:15

Miroslava Bělochová, Miroslava Bělochová, Martina Čáslavová a kol.

Pasco a Moodle na základní škole »

14:15 14:20

Technická přestávka / Technical break

Zvaná přednáška / Invited lecture:

14:20 15:20

Jerneja Pavlin (Slovinsko)

Liquid Crystals in the Classroom »

15:20 16:00

Přestávka / Cofee break

16:00 16:15

Zdeněk Šabatka

Experimenty z Interaktivní fyzikální laboratoře - rotující soustavy »

16:15 16:30

Josef Hubeňák

Vodivé plasty - zajímavý materiál pro laboratorní práci »

16:30 16:45

Pavel Böhm, Jakub Jermář

Vernier Data Share »

16:45 16:55

Zdeněk Bochníček

Metoda aktivního učení Peer Instruction ve výuce fyziky na Přírodovědecké fakultě MU. »

16:55 17:10

Radim Kusák

Moderní technologie ve výuce fyziky »

17:10 17:20

Věra Kerlínová

Fyzika v oborech Gastronomie a Provoz a ekonomika dopravy »

17:20 17:30

Václav Piskač

Prezentace sady Photonics Explorer »

17:30 18:00

Přestávka / Cofee break

18:00 18:15

Tomáš Jerje

Experimenty za všechny prachy, nebo raději jen za dvacku »

18:15 18:30

František Lustig, Pavel Kuriščák, Jiří Dvořák

Vzdálené laboratoře v oblacích »

18:30 18:45

Petr Sládek, Lukáš Pawera

Hustota plynů - jak ji změřit ? »

18:45 19:00

Jakub Jermář, Pavel Böhm

Novinky Vernieru, aneb čím se inspirovat »

19:00 19:10

Pavel Böhm

Online procvičování DRILL & SKILL »

19:10 19:20

Karel Kolář a kol.

Ukázka několika zajímavých úloh z FYKOSu »

19:20 19:30

Daniela Martincová

Vzdělávání nadaných žáků ve výuce fyziky »

Sobota / Saturday 31. 8.

8:30 8:45

Jana Šestáková

Peer Instruction: Informace přímo z Harvardu »

8:45 8:55

Aleš Kozák

Projektová výuka v hodinách fyziky s využitím kooperativní metody »

8:55 9:05

Vladimír Vochozka, Vít Bednář, Jiří Tesař

Zvukoměry v mobilu při výuce akustiky »

9:05 9:15

Tomáš Nečas

Poloha, rychlost , zrychlení »

9:15 9:25

Lenka Ličmanová, Libor Koníček

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého a odraženého »

9:25 9:40

Vít Boček

Elektřina vlastníma rukama »

9:40 10:00

Václav Pazdera, Václav Pazdera

Pár zajímavých nápadů V »

10:00 10:45

Přestávka / Cofee break

10:45 11:05

Pavel Konečný

K čemu se hodí stará dobrá žárovka, aneb fyzikálně nostalgické ohlédnutí za jedním zajímavým technickým zařízením »

11:05 11:15

Libor Koníček, Lenka Ličmanová

Měření fotometrických charakteristik zdrojů světla »

11:15 11:30

Martin Krynický

Zrcadlovka s výměnným objektivem jako demonstrace dírkové komory »

11:30 11:50

Leoš Dvořák

Další nápady z Malé Hraštice: tíhové zrychlení stokrát jinak »

11:50 12:00

Michaela Šutová, Petr Novák, Jan Válek

Solární hračky ve výuce fyziky na ZŠ »

12:00 14:00

Oběd / Lunch

14:00 15:00

Posterová sekce, výstavky / Poster session, small exhibitions

Zvaná přednáška / Invited lecture:

15:00 16:00

Jerzy Jarosz, Aneta Szczygielska (Polsko)

The Role of Experiment in Educational Process »

16:00 16:15

Irena Dvořáková, Leoš Dvořák

Elixír do škol - dosavadní výsledky a budoucí rozvoj »

16:15 16:30

Věra Koudelková, Petr Kácovský, Marie Snětinová

Interaktivní show Fyzika všemi smysly »

16:30 16:50

Vladimír Vícha

Vizualizace radioaktivity pro sekundu s detektorem MX-10 »

16:50 17:05

Jaroslav Reichl

Opakovací otázky do výuky fyziky »

17:05 17:25

Pavel Kratochvíl

Akustické a kmitavé pokusy »

17:25 17:55

Přestávka / Cofee break

17:55 18:15

Václav Piskač

Vodorovný a šikmý vrh »

18:15 18:30

Zuzana Suková, Ota Kéhar

Trocha inspirace z táborů Astronomické hrátky »

18:30 18:40

Tomáš Miléř

Fyziologicky ekvivalentní teplota (PET) »

18:40 18:55

Jan Hrdý, Ivo Rohlena

Moderní počítačové metody při výuce fyziky na SŠ a ZŠ »

20:0022:00

Společenský večer / Conference dinner

Neděle / Sunday 31. 8.

8:30 8:45

Václava Kopecká, Vojtěch Žák

Experimenty z Kroužku fyziky MFF UK v médiích »

8:45 9:00

Miroslav Staněk

POGIL na ZŠ Dolní Břežany »

9:00 9:20

Peter Žilavý

Školní trojfázový generátor z alternátoru pro nákladní automobily »

9:20 9:30

Petr Vetiška

Aktivity ESA 2014 vhodné pro výuku »

9:30 9:40

Konstantin Rogozin (Rusko)

On-line Coursework on Physics

9:40 9:45

Technická přestávka / Technical break

Zvaná přednáška / Invited lecture:

9:45 10:45

Jozef Beňuška (Slovensko)

Od popularizácie fyziky k vyučovacej hodine »

10:45 11:15

Přestávka / Cofee break

11:15 11:30

Petr Kácovský, Jaroslav Reichl, Zdeněk Polák

Několik projektů z tábora, tentokrát na téma "Kdo to za nás pracuje aneb energie kam se podíváš" »

11:30 11:45

Petr Kácovský

S termokamerou po stopách tepla »

11:45 12:00

Zakončení konference / Closing ceremony

Postery / Posters

Eva Hejnová

Úlohy s bublinou aneb jak lze rozvíjet myšlení a učení žáků »

Marie Snětinová, Zdeňka Koupilová, Dana Mandíková

Sbírka řešených úloh z fyziky »

Věra Krajčová

Evropské projekty Scientix a NanOpinion »

Michaela Šutová, Jan Krejčí, Ladislav Dvořák

Využití mobilních technologií ve výuce fyziky na ZŠ »

Výstavky / Small exhibitions

Pavel Kabrhel

Jak si bezpečně zahrát na fakíra »

Štěpánka Kubínová, Jan Šlégr

PhysDuino - cenově dostupný systém pro školní fyzikální měření »

Marie Dufková

Vzdělávací program ČEZ "Svět energie" »

Nakladatelství Prometheus (jen Pá)

Výstavka učebnic

Poslední změna:Last update: 29.8.2014
© 2014 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave