Veletrh nápadů učitelů fyziky 19

logo veletrhu 19

Submitted abstracts

Balek Bronislav, Moravský Krumlov: Zátěžové testy lidského srdce

Měření pomocí přístrojů se provádějí nejenom ve fyzice, chemii aj., ale také na lidském organismu. Zátěžová funkční vyšetření člověka mohou odhalit patologické reakce organismu a přispět k přesnější diagnóze a tím i k vhodné terapii. Realizují se pomocí profesionálních lékařských přístrojů. Pro srovnání se měření provádí v klidu a při zátěži (tělesné námaze) za standardizovaných podmínek zátěže i měření. Formy zátěže mohou být elektrické, farmakologické, hypoxické, mechanické-svalové (nejfy-ziologičtější a nejčastější) atd. Mechanické zátěžové testy využívají výstup na schůdky, bicyklový ergometr (nejrozšířenější), pohyblivý pás atd. Při zátěžových vyšetřeních srdce se měří a vyhodnocuje mimo jiné také EKG a srdeční frekvence (HR), nasycení krve kyslíkem (SpO2), tepenný krevní tlak (NIBP), minutový srdeční objem (CO), dechová křivka a dechová frekvence (RR) atd. Současným hodnocením těchto biosignálů získáme základní informace o adaptačních schopnostech srdce a tím i organismu. Některé testy budou ukázány.

Bednář Vít, Tesař Jiří, Vochozka Vladimír, Plzeň: Jsou všechny žárovky stejné?

Článek se zabývá základními principy běžných žárovek, které se používají v domácnostech (klasické žárovky, úsporné žárovky a LED žárovky). Prezentuje měření, která porovnávají jejich dobu náběhu, vyzařovací diagram a světelnou účinnost. Tato měření je vhodné zařadit do fyzikálního praktika na vybraných středních školách.

Bělochová Miroslava, Bělochová Miroslava, Čáslavová Martina a kol., Mělník: Pasco a Moodle na základní škole

Ukázky využití senzorů Pasco ve výuce fyziky a přírodních věd na naší základní škole. Ukázky badatelských úloh pro nadané děti. Využití systému Moodle k domácí přípravě žáků. Propojení mezipředmětových vazeb při tvorbě testů.

Beňuška Jozef, : Od popularizácie fyziky k vyučovacej hodine

Bude doplněn.

Bittnerová Jana, Desenský Petr, Havlíček Jan a kol., Liberec: iQLANDIA v pokusech

V nové budově, s novými exponáty, s rozšířeným týmem, ale stále se stejným nadšením. Tak vypadá dnešní liberecká iQLANDIA. Krátce shrneme zkušenosti s několikaměsíčním provozem a představíme některé pokusy, které jsme připravili pro návštěvníky v rámci oblíbených Laborek.

Boček Vít, Praha: Elektřina vlastníma rukama

V tomto příspěvku bude předvedeno několik experimentů z oblasti elektřiny a magnetismu od homopolárního motoru po přenos hudby světlem.

Böhm Pavel, Jermář Jakub, Praha: Vernier Data Share

WiFi síť je dnes ve školách už běžnou záležitostí a čím dál více žáků má k dispozici chytrý telefon, tablet nebo notebook. Technologie Vernier Data Share to umí elegantně využít.

Böhm Pavel, Praha: Online procvičování DRILL & SKILL

Na www.drillandskill.com přibylo za poslední rok zásluhou uživatelů (v čele s Jaroslavem Reichlem) množství trenažérů z fyziky a matematiky. V příspěvku podám stručný přehled novinek využitelných pro učitele fyziky.

Bochníček Zdeněk, Brno: Metoda aktivního učení Peer Instruction ve výuce fyziky na Přírodovědecké fakultě MU.

V minulém akademickém roce byla do výuky fyziky pro nefyzikální obory na Přírodovědecké fakultě MU nově zavedena metoda Peer Instruction. K tomuto účelu bylo vytvořeno přibližně dvě stě originálních otázek pokrývajících celý základní kurz fyziky. Příspěvek seznámí se způsobem realizace této metody a získanými zkušenostmi.

Dufková Marie, Praha: Vzdělávací program ČEZ "Svět energie"

Již téměř 22 let pomáháme školám, učitelům a studentům orientovat se ve světě energie a energetiky. Nabízíme semináře s exkurzemi do energetických provozů, besedy o energetických zdrojích Energie - budoucnost lidstva, tiskoviny a videofilmy. Kromě těchto známých aktivit chceme představit nové virtuální procházky elektrárnami a aplikace pro tablety. I my chceme, aby děti a studenti na svých "elektronických hračkách" nacházeli smysluplné a kvalitní programy užitečné pro všeobecné vzdělávání.

Dvořák Leoš, Praha: Další nápady z Malé Hraštice: tíhové zrychlení stokrát jinak

V příspěvku bude předvedeno několik námětů na pokusy, vyzkoušených i nově vyvinutých na letošním jarním soustředění pro budoucí a současné učitele fyziky na Malé Hraštici. Tíhové zrychlení zkusíme změřit například pádem matiček na niti, pomocí pohybu kuličky uvnitř trubky, klasicky kyvadlem, pomocí tabletu či chytrého telefonu i způsobem hodně neobvyklým: pomocí mince a gumového balónku. (Vzhledem k nepřesnostem měřicích metod, kdybychom měřili stokrát, dostaneme nejspíš hodnotu g opravdu stokrát jinak. :-) )

Dvořáková Irena, Dvořák Leoš, Praha: Elixír do škol - dosavadní výsledky a budoucí rozvoj

Příspěvek informuje o projektu Elixír do škol a o jeho připravovaném rozvoji ve školním roce 2014/2015. Rozvoj se týká jak regionálních center projektu, tak tandemové výuky a přípravy budoucích učitelů fyziky.

Hejnová Eva, Ústí nad Labem: Úlohy s bublinou aneb jak lze rozvíjet myšlení a učení žáků

V příspěvku budou představeny úlohy zadané formou diskuse, které umožňují rozvíjet kritické myšlení žáků a také odbourávat jejich chybné intuitivní představy.

Hrdý Jan, Rohlena Ivo, Uherský Brod: Moderní počítačové metody při výuce fyziky na SŠ a ZŠ

Tento příspěvek navazuje na příspěvek na loňském Veletrhu (Hrdý J. - Šiková M.: Moderní počítačové metody při výuce fyziky na SŠ), který byl zaměřený na statické fyzikální animace. Letošní příspěvek prezentuje celou řadu dynamických výukových fyzikálních animací generovaných programem MAPLE 17 a využitelných pro názornou výuku fyziky na SŠ i ZŠ.

Hubeňák Josef, Hradec Králové: Vodivé plasty - zajímavý materiál pro laboratorní práci

Plasty jsou výbornými izolanty a zdroji elektrostatických nábojů. Vodivé plasty jsou spíše výjimkou. Kaptonová fólie, určená k ohřevu elektrickým proudem, umožní zjistit rozložení potenciálu v rovině - úloha, kterou jsme dříve měřili v elektrolytu v potenciálové vaně. Modeláři dnes používají místo dřeva uhlíkaté profily. Student z tohoto materiálu sestaví přesný můstek pro měření odporů, učitel ukáže pokles potenciálu podél vodiče s proudem atd. Vodivé plasty jsou zajímavé i cenou v řádu desetikorun.

Jarosz Jerzy, Szczygielska Aneta, Katowice: The Role of Experiment in Educational Process

This presentation is about the role of experiment in educational process, illustrated of course, by experiments themselves.

Jerje Tomáš, Hradec Králové, Chrastava: Experimenty za všechny prachy, nebo raději jen za dvacku

Dvacet korun není moc, ale ve fyzice se i s touto částkou dá udělat hodně parády. Pásmo motivačních pokusů napříč oblastmi fyziky ze základní školy.

Jermář Jakub, Böhm Pavel, Praha: Novinky Vernieru, aneb čím se inspirovat

Stručné představení novinek systému Vernier v uplynulém roce. Podíváme se, jak a k čemu lze novinky využít ve výuce...

Kabrhel Pavel, Hradec Králové: Jak si bezpečně zahrát na fakíra

Výstavka bude věnována převážně různým „fakírským“ ložím. Nicméně se určitě najde i čas, aby si návštěvník vyzkoušel i další zajímavé lehce nebezpečné pokusy.

Kácovský Petr, Reichl Jaroslav, Polák Zdeněk, Praha: Několik projektů z tábora, tentokrát na téma "Kdo to za nás pracuje aneb energie kam se podíváš"

Příspěvek představuje pět z celkem 22 projektů zpracovaných účastníky tradičního Soustředění mladých fyziků a matematiků, které je organizováno Matematicko-fyzikální fakultou UK a letos se uskutečnilo v Plasnici v Orlických horách v termínu 19. července – 2. srpna. Jde o tyto projekty: Dálkové ovládání, Jaderné záření, Optické klamy, Přenos zvuku světlem a Vzduchové dělo.

Kácovský Petr, Praha: S termokamerou po stopách tepla

V rámci příspěvku bude představeno několik krátkých názorných experimentů, které lze provést s pomocí termovizní kamery - ať už v učivu mechaniky, termiky nebo elektřiny a magnetismu. U některých experimentů si ukážeme i jejich nízkonákladovou verzi využívající termocitlivé fólie.

Kerlínová Věra, Bohumín: Fyzika v oborech Gastronomie a Provoz a ekonomika dopravy

Výuka fyziky v oborech Gastronomie a Provoz a ekonomika dopravy netradiční formou.

Kielbusová Zdeňka, Plzeň: Několik nápadů z mateřské dovolené

V rámci příspěvku bude předvedeno několik jednoduchých experimentů, které lze realizovat téměř kdekoliv.

Kolář Karel a kol., Praha: Ukázka několika zajímavých úloh z FYKOSu

V rámci příspěvku se ve stručnosti podíváme na zadání a řešení některých zajímavých úloh z minulého roku Fyzikálního korespondenčního semináře pro SŠ. Ve zkratce si také řekneme, jaké novinky FYKOS chystá pro svoje řešitele, o kterých by se měli dozvědět i potenciální účastníci.

Konečný Pavel, Brno: K čemu se hodí stará dobrá žárovka, aneb fyzikálně nostalgické ohlédnutí za jedním zajímavým technickým zařízením

Tématem příspěvku jsou pokusy se žárovkou. Žárovka tedy baňka s hermetickým zátavem elektrických přívodů a velmi tenkým wolframovým drátkem je fyzikálně zajímavý technický prvek, který byl ve své době navíc velmi levný. Bývala k dispozici pro řadu napětí,v mnoha velikostech a výkonů. Je jasné, ža taková komponenta se hodí nejen na svícení, ale také k mnoha fyzikálním pokusům.

Koníček Libor, Ličmanová Lenka, Ostrava: Měření fotometrických charakteristik zdrojů světla

Příspěvek se zabývá popisem nových moderních úloh v kurzu Fyzikální praktikum z optiky na Ostravské univerzitě. Kurz je povinný pro studenty bakalářského studia fyziky, kteří většinou pokračují v navazujícím magisterském studiu učitelství fyziky. V úlohách jsou využity měřicí systémy EdLaB a Vernier. Cílem je větší propojení laboratorních úloh s praxí a využitím výsledků v každodenním životě. V současnosti jsou běžně dostupné různé zdroje světla - od klasických žárovek přes úsporné zářivky až po různé typy LED. V úlohách jsou měřeny závislosti osvětlení na vzdálenosti od zdroje světla, prostorové charakteristiky jednotlivých zdrojů světla a výpočty jejich světelné účinnosti. Studenti získají nejen experimentální dovednosti, ale i konkrétní představu o fotometrických veličinách.

Konrád Ľubomír, : Tvorivé experimentálne úlohy na fyzikálnych olympiádach

Experimentálne úlohy na fyzikálnych súťažiach, zastúpenie tvorivých experimentov, ukážky konkrétnych úloh z rôznych domácich a medzinárodných olympiád.

Kopecká Václava, Žák Vojtěch, Praha: Experimenty z Kroužku fyziky MFF UK v médiích

Příspěvek představuje několik fyzikálních experimentů, které byly realizovány na Kroužku fyziky organizovaném na MFF UK. Jedná se např. o papírový teploměr, optické bludiště, kuličkový kaleidoskop. Některé z těchto experimentů byly uveřejněny v médiích, se kterými kroužek dlouhodobě spolupracuje – např. MF DNES. V další části příspěvku je diskutováno využití experimentů ve fyzikálním vzdělávání.

Koudelková Věra, Kácovský Petr, Snětinová Marie, Praha: Interaktivní show Fyzika všemi smysly

V příspěvku představíme jednu z aktivit KDF MFF UK sloužících k popularizaci fyziky na SŠ – interaktivní show Fyzika všemi smysly. Během prezentace seznámíme posluchače se zkušenostmi s touto show a ukážeme některé z experimentů.

Kozák Aleš, Hradec Králové: Projektová výuka v hodinách fyziky s využitím kooperativní metody

Uvedení příkladu projektové výuky v hodinách fyziky (meteorologie) na základní škole. V projektu jsem se snažil zahrnout různé dílčí metody, které vedou žáky k nutné spolupráci a sdílení informací. Jedná se o ucelený tématický projekt, který lze realizovat při běžné výuce, bez nároku na samostatný projektový den, přičemž dodržuje zásady modelu E-U-R.

Krajčová Věra, Praha 5: Evropské projekty Scientix a NanOpinion

Projekt Scientix je evropským projektem, který se zaměřuje na předávání zkušeností a inovaci výuky přírodovědných předmětů a matematiky. Projekt NanOpinion se zabývá názory veřejnosti na nanotechnologie. Součástí projektů jsou i výukové materiály, které představím.

Kratochvíl Pavel, Plzeň: Akustické a kmitavé pokusy

Příspěvek nabízí návody na výrobu několika jednoduchých alternativních hudebních nástrojů. A také nevšední aplikaci kmitání pro osvěžení hodin fyziky.

Krynický Martin, Třeboň: Zrcadlovka s výměnným objektivem jako demonstrace dírkové komory

Pomocí zrcadlovky se sundaným objektivem si můžeme snadno ukázat, kdy vzniká obraz a jak funguje dírková komora.

Kubínová Štěpánka, Šlégr Jan, Hradec Králové: PhysDuino - cenově dostupný systém pro školní fyzikální měření

Příspěvek bude zaměřen na předvedení několika přírodovědných měření za využití cenově dostupného dataloggeru, který využívá v poslední době velice populární vývojovou platformu Arduino. Výsledná cena měřícího zařízení se tak pohybuje v řádu stokorun.

Kusák Radim, Kralupy nad Vltavou: Moderní technologie ve výuce fyziky

Tento název příspěvku v sobě skrývá novou odbornou skupinu pod Fyzikální pedagogickou společností JČMF. Tato skupina vznikla na konci roku 2013. V rámci tohoto příspěvku se blíže seznámíte s oblastmi zájmu této odborné skupiny a s možnostmi dnešních moderních technologií jako jsou tablety, notebooky ve výuce fyziky na škole.

Ličmanová Lenka, Koníček Libor, Ostrava: Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého a odraženého

Příspěvek se zabývá popisem nových moderních úloh v kurzu Fyzikální praktikum z optiky na Ostravské univerzitě. Kurz je povinný pro studenty bakalářského studia fyziky, kteří většinou pokračují v navazujícím magisterském studiu učitelství fyziky. Přínos spočívá v zatraktivnění úloh pomocí modernějšího pojetí s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT) a moderních pomůcek. Cílem je především propojení těchto laboratorních úloh s praxí a využitím výsledků v každodenním životě. Jednotlivé úlohy se zaobírají spektrálními vlastnosti různých zdrojů světla, spektrálními vlastnosti světla odraženého od různých materiálů a také spektrálními vlastnostmi světla prošlého přes různé materiály. K měření se využívají materiály z běžného života, např. se jedná o odraz světla na smirkovém papíru či průchod světla barevnými fóliemi, slunečními brýlemi či okenní fólií. Studenti rozvíjejí experimentální dovednosti a získají představu o mísení barev a proč člověk vidí předměty kolem sebe danou barvou.

Lustig František, Kuriščák Pavel, Dvořák Jiří, Praha: Vzdálené laboratoře v oblacích

Vzdálené laboratoře již vzalo na vědomí mnoho učitelů. Mají své uplatnění nejenom ve formách e-learningu, ale nyní již i v klasické výuce. První generace vzdálených experimentů byla vybudovány na Java apletech. V roce 2012 však Java aplety začaly být omezovány samotným poskytovatelem. Od roku 2013 se Java aplety stávají nepoužitelnými a odklání se od nich mnoho uživatelů.V roce 2014 jsme naše původní vzdálené laboratoře (http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory) přebudovali na JavaScript a vzdálené experimenty začaly opět normálně fungovat. Nejenom normálně, ale mnohonásobně se zlepšilo stahování experimentů a neméně významným sekundárním přínosem je možnost používat i mobilní telefony a tablety. Příspěvek přináší ukázky nových vzdálených experimentů (např. http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz/ovladani_2.html) vytvořených s novou softwareovou stavebnicí „ISES WEB Control JavaScript“. Tak jako stahujeme z pomyslného Internetového oblaku hudbu, video, knihy, tak nám v tomto Internetovém oblaku (v Cloudu) nově přibyly vzdálené laboratoře. S mobilními zařízeními přichází i m-learning, prostojové učení, WEB 3.0 (Read/Write/Collaborate) aj.

Martincová Daniela, Praha 9: Vzdělávání nadaných žáků ve výuce fyziky

Příspěvek obsahuje stručný vhled do problematiky práce s nadanými žáky na 2. stupni ZŠ,SŠ a gymnáziích v předmětu fyzika. Nabízí návod jak s těmito žáky pracovat a rozvíjet jejich nadání i osobností rozvoj v hodinách fyziky i v mimoškolní činnosti. Předkládá metody práce s nimi a vysvětluje nutnost inovace vzdělávacího systému v propojení formálního vzdělávání s neformálním tak, aby škola nestála v cestě v jejich osobnostním rozvoji. Nabízí možnosti, kterými i v běžné výuce fyziky a v mimoškolních aktivitách je možné nadání svých žáků odhalit, podněcovat a pracovat s nimi, resp. jakou pomoc jim mohou učitelé i v běžných třídách nabídnout. Jakým způsobem a proč je nutné propojení formálního vzdělávání nadaných žáků s neformálním vzděláváním + přehled českých a zahraničních organizací zabývajících se problematikou nadání a zkušenosti se vzděláváním nadaných žáků. Příspěvek pojednává o problematice nadaných žáků, jako žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Miléř Tomáš, Brno: Fyziologicky ekvivalentní teplota (PET)

Teplota není zdaleka jediná veličina, která ovlivňuje subjektivní tepelnou pohodu člověka v daném prostředí. Příspěvek pojednává o indexech "pocitová teplota", "index horka" a "fyziologicky ekvivalentní teplota (PET)", které lépe vystihují vliv mikroklimatických podmínek na lidský organismus. Dále představujeme software RayMan vyvinutý na univerzitě ve Freiburgu, který umí index PET spočítat a lze jej využít k výuce tohoto tématu na rozhraní fyziky a biologie.

Nečas Tomáš, Brno: Poloha, rychlost , zrychlení

V příspěvku stručně předvedu postup, jak postavit výklad uvedených pojmů na měření pomocí senzorů. K tomu představím několik zajímavých měření v terénu.

Pavlin Jerneja, Ljubljana: Liquid crystals in the classroom

In the contribution the teaching module about liquid crystal displays will be presented. The focus will be on liquid crystals, its role in liquid crystal displays and on experiments that illustrate the key liquid crystals properties. The evaluation of the module will be discussed as well.

Pazdera Václav, Pazdera Václav, Olomouc: Pár zajímavých nápadů V

V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů na kterých jsem v poslední době pracoval. Většina těchto nápadů vznikla na setkáních Heuréky kolegů učitelů fyziky.

Piskač Václav, Brno: Vodorovný a šikmý vrh

Ve svém vystoupení předvedu několik demonstračních experimentů zaměřených na analýzu vodorovného a šikmého vrhu.

Piskač Václav, Brno: Prezentace sady Photonics Explorer

Informace o sadě Photonics Explorer.

Reichl Jaroslav, Praha: Opakovací otázky do výuky fyziky

Některé kapitoly z fyziky činí občas žákům potíže (rozkreslení sil působících na tělesa, matematická formulace zákona zachování energie pro konkrétní úlohu, ...). Proto jsem vytvořil pro žáky několik souborů opakovacích otázek, které budou prezentovány v příspěvku.

Sládek Petr, Pawera Lukáš, Brno: Hustota plynů - jak ji změřit ?

Měření hustoty pevných látek a kapalin je běžná laboratorní úloha na řadě škol, nicméně měření hustoty plynů bývá mlčky opomíjeno. Těžkosti totiž jsou způsobeny jednak absolutní hodnotou hustoty plynů, kdy nemůžeme zanedbat vztlakovou sílu, jednak závislostí objemu a zejména tlaku ve stavové rovnici. Pro měření hustoty plynů jsme využili metodu měření pomocí vakua a přetlaku vytvořeného pomocí kuchyňské sady vakuových dóz,resp. hustilky.

Snětinová Marie, Koupilová Zdeňka, Mandíková Dana, Praha: Sbírka řešených úloh z fyziky

Poster se bude věnovat Sbírce řešených úloh z fyziky. V současné době sbírka obsahuje téměř 900 zveřejněných úloh z pěti fyzikálních oblastí a slibně se rozvíjejí i další dvě oblasti matematické, pro fyziku velmi podpůrné. Kromě nových úloh do stávajících částí se připravuje k zveřejnění i část obsahující úlohy z optiky. Všechny úlohy ve sbírce obsahují podrobná komentovaná řešení, komentáře a strukturované nápovědy, které mají čtenářům pomoci při samostudiu a vést je k aktivnímu přístupu a plnému pochopení dané úlohy. Sbírka je dostupná na adrese http://fyzikalniulohy.cz

Staněk Miroslav, Dolní Břežany: POGIL na ZŠ Dolní Břežany

Příspěvek shrne dosavadní zkušenosti z realizace projektu zaměřeného na badatelský způsob výuky přírodních věd metodou POGIL na základní škole. V projektu vznikly úlohy využívající metody projektové, programové a problémové výuky fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Úlohy jsou koncipovány jako počítačem podporované přírodovědné žákovské experimenty.

Suková Zuzana, Kéhar Ota, Plzeň: Trocha inspirace z táborů Astronomické hrátky

Je možné dětem z 1. stupně ZŠ přiblížit nepředstavitelný vesmír a pro ně záhadnou sluneční soustavu? Zvláště, když jsme se v mnohých dotaznících od žáků 9. tříd ZŠ i 1. ročníků SŠ dočetli, že v naší sluneční soustavě jsou mimo Slunce i další hvězdy. Také jejich představy o hvězdách, planetách a kometách byly plné miskoncepcí. Pořádáním táborů a kroužku Astronomické hrátky se snažíme dětem z 1. stupně ZŠ se zájmem o astronomii hravou formou přiblížit tělesa a rozměry v naší sluneční soustavě, souhvězdí, hvězdy a mezihvězdné vzdálenosti a mnohé další. Součástí bylo také vytvoření několika modelů, soutěží a pokusů s astronomickou tématikou, jejichž představení je náplní příspěvku.

Šabatka Zdeněk, Praha: Experimenty z Interaktivní fyzikální laboratoře - rotující soustavy

V příspěvku budou prezentovány čtyři experimenty spadající do oblasti rotujících soustav, tedy do jednoho z témat, se kterými se mohli studenti letos setkat v rámci návštěv Interaktivní fyzikální laboratoře (http://kdf.mff.cuni.cz/ifl/) na MFF UK v Praze.

Šestáková Jana, Praha: Peer Instruction: Informace přímo z Harvardu

Metoda Peer Instruction vznikla v devadesátých letech na Harvardově Univerzitě. Používá ji Eric Mazur stále? Jak se stará o učitele, kteří chtějí jeho metodou také vyučovat? Může být výuka fyziky na Harvardu inspirací pro české učitele? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v příspěvku.

Šutová Michaela, Novák Petr, Válek Jan, Brno: Solární hračky ve výuce fyziky na ZŠ

Příspěvek se zabývá využitím solárních hraček a solárních nabíječek ve výuce fyziky na základní škole. Součástí publikace je ukázka projektové výuky s využitím uvedených pomůcek a pracovní list.

Šutová Michaela, Krejčí Jan, Dvořák Ladislav, Brno: Využití mobilních technologií ve výuce fyziky na ZŠ

Příspěvek pojednává o využití tabletů a chytrých telefonů ve výuce fyziky na základní škole a představí blíže několik vybraných užitečných aplikací.

Vetiška Petr, Praha: Aktivity ESA 2014 vhodné pro výuku

V příspěvku uvedu osobní zkušenosti z týdenního workshopu pro učitele pořádaném v červenci.

Vícha Vladimír, Pardubice: Vizualizace radioaktivity pro sekundu s detektorem MX-10

MX-10 je unikátní detektor radioaktivity, který může sloužit jako radiační kamera s výstupem na dataprojektor (pro demonstrační pokusy), nebo s výstupem na monitor notebooku (laboratorní práce studentů). Ve svém příspěvku se podělím o zkušenosti s využitím detektoru k vizualizaci radioaktivity ve cvičení z fyziky v sekundě osmiletého gymnázia Pardubice Dašická. Zmíním se také o školeních UTEF ČVUT pro učitele fyziky středních škol.

Vochozka Vladimír, Bednář Vít, Tesař Jiří, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Plzeň: Zvukoměry v mobilu při výuce akustiky

Příspěvek porovnává hodnoty hladiny intenzity zvuku naměřené pomocí různých aplikací v mobilu s referenčním laboratorním zvukoměrem Lutron SL-4011. Součástí textu je seznam těchto aplikací pro operační systém android k datu sepsání příspěvku. Protože jsou aplikace zdarma a vlastnictví mobilního telefonu je v České republice samozřejmostí, může obsah článku sloužit k rozhodnutí učitele, zda má například investovat finance do nákupu měřících systémů nebo pracovat s vlastními zařízeními žáků či studentů.

Žilavý Peter, Praha: Školní trojfázový generátor z alternátoru pro nákladní automobily

Součástí většiny současných osobních i nákladních automobilů je alternátor - točivý elektrický stroj, který "výrábí" elektřinu pro elektrickou výbavu automobilu. Obvykle jde o trojfázový generátor s vestavěným usměrňovačem pro přímé připojení ke stejnosměrné elektrické síti automobilu. Příspěvek představuje jednoduchou úpravu alternátoru z nákladního automobilu pro použití ve škole pro pokusy s trojfázovou soustavou a pro demonstraci "výroby" elektrické energie v elektrárně.