Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

Fotogalerie - Středa 27.8

Photogallery - Wendnesday 27th August

Odpolední blok II

Michal Nyklíček, Karel Smolek, Stanislav Pospíšil, Petr Přidal, Jaroslav Smejkal, Ivan Štekl, Peter Lichard: CZELTA - současný stav projetku

Michal Nyklíček, Karel Smolek, Stanislav Pospíšil, Petr Přidal, Jaroslav Smejkal, Ivan Štekl, Peter Lichard: CZELTA - současný stav projetku
Poslední změna:Last update: 27. 8. 2007
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave