Veletrh nápadů učitelů fyziky 12

logo veletrhu 12

katedra obecné fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni

Vás zve na

Veletrh nápadů učitelů fyziky 13

Plzeň, 26. - 28. srpna 2008

konference se koná pod záštitou rektora Západočeské Univerzity
doc. Ing. Josefa Průši, CSc.

Department of Physics
Faculty of Education
University of West Bohemia in Pilsen

invites you to the conference

Physics Teachers' Inventions Fair 13

Pilsen, 26th - 28th of August 2008

under the auspices of the rector of the Unversity of West Bohemia
doc. Ing. Josef Průša, CSc.


21. 8. Vydána upravená verze programu.

August 21th: Programme released.


Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

The Fair is a show of physics teachers' ideas, inventions and activities aimed at improving physics education, making physics more interesting for pupils and students, motivating them and helping them to better physics learning and understanding.

Poslední změna:Last update: 9. 6. 2008
© 2008 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave