Veletrh nápadů pro fyzikální vzdělávání

Příspěvky z prvních deseti ročníků konferencí Veletrh nápadů učitelů fyziky
doplněné o další články, informace a několik programů využitelných ve výuce fyziky

Rozšířená online verze

Úvodní slovo editora (k CD verzi z roku 2005)

Tento sborník byl připraven na katedře didaktiky fyziky MFF UK Praha.

Editoři: Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Zdeňka Broklová
Technická redakce: RNDr. Zdeňka Broklová

© L.Dvořák a autoři jednotlivých příspěvků, 2006

© úvodní ilustrace: Vladimír Renčín

Původní design CD navrhla firma Tatoušek, design byl později pozměněn a příslušné programové řešení zcela přepracováno.

Obsah tohoto sborníku zahrnující příspěvky z let 1996 - 2005 (tj. prvních 9 ročníků) vydalo na CD v roce 2005 nakladatelství Prometheus, spol. s r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, v roce 2005 jako neprodejnou publikaci.

Přípravu a vydání umožnil grant z Fondu vzdělávací politiky MŠMT ČR.

Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou v redakci nakladatelství.

Kontakt

Pozn.: Následující kontakt není určen k řešení technických problémů s používáním sborníku, ale pro zasílání nápadů a podnětů k vylepšení online i CD verze sborníku pro případné znovuvydání. Školy a učitelé si sem mohou napsat o CD verzi sborníku.

KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, 182 00 Praha 8

kdf@mff.cuni.cz