Veletrh nápadů učitelů fyziky 18

logo veletrhu 18

Předběžný program konference

Preliminary programme

Pátek / Friday 28. 8. 2015

10:0012:40

Registrace / Registration

Od 11:00 exkurze do fyzikálních laboratoří (pro přihlášené zájemce) / Excursions to Physics Labs (from 11 a.m.)

12:45 13:00

Zahájení konference / Opening ceremony

Zvaná přednáška / Invited lecture:

13:00 14:00

Michael Vollmer (University of Applied Sciences Brandenburg,Německo)

Fun with physics - hands on experiments in physics teaching

14:00 14:20

Krátká přestávka / Short break

14:20 14:35

Jitka Houfková

Fyzika v mateřských školkách »

14:35 14:45

Petr Desenský, Jan Havlíček, Petr Jelínek

iQLANDIA po roce - novinky pro školy »

14:45 15:05

Jaroslav Reichl

NOVEC 1230 »

15:05 15:20

Ota Kéhar

Astronomie: Jak si představit nepředstavitelné »

15:20 15:35

Miroslav Jílek

Fyzika nejen s digitálními technologiemi »

15:35 15:45

Rezerva na střídání prezentujících / spare time for changing the presenters

--

15:45 16:00

Krátké upoutávky na výstavky / Short info on exhibitions

--

16:00 16:30

Přestávka / Cofee break

16:30 16:50

Václav Piskač

Z Fyzikálního šuplíku 005 »

16:50 17:00

Zdeňka Kielbusová

Několik nápadů z rodičovské dovolené »

17:00 17:20

Pavel Böhm, Jakub Jermář

Experimenty z Přírodovědných Inspiromatů »

17:20 17:35

Irena Dvořáková

Kostkovaná hustota »

17:35 17:50

Lukáš Pawera, Petr Sládek

Plazmatická úprava povrchu materiálů ve školní laboratoři »

17:50 18:05

Daniela Martincová

Prezentace projektu „Vím proč!“ »

18:05 18:25

Možnost prohlížení výstavek / Short exhibitions

Od 18:30 Valné shromáždění FPS JČMF (pro členy FPS), asi do 19:00

Sobota / Saturday 29. 8. 2015

8:30 8:50

Václav Pazdera

Pár zajímavých nápadů VI »

8:50 9:00

Věra Koudelková, Stanislav Gottwald

Zkušenosti z Praktik školních pokusů »

9:00 9:15

Anna Hajdusianek, Ireneusz Hajdusianek

Mobile laboratories of the Wrocław University of Technology „Academy of Young Explorers” »

9:15 9:30

Miloš Rotter

Peltierúv jev »

9:30 9:40

Rezerva na střídání prezentujících / spare time for changing the presenters

--

9:40 10:00

Předání cen FPS JČMF / Physics Educational Society Awards Ceremony

10:00 10:30

Přestávka / Cofee break

10:30 10:50

Věra Pejčochová, Krystyna Raczkowska-Tomczak

Pokusy přes hranici »

10:50 11:05

Petr Kácovský, Jaroslav Reichl, Zdeněk Polák

Několik projektů z tábora, tentokrát na téma "V jednoduchosti je krása aneb i s málem lze dělat divy" »

11:05 11:40

Krátké upoutávky na postery / Short info on posters

11:40 12:00

Zdeněk Drozd, Dana Mandíková

Pokusy pro Milana »

Pokusy budou mimo posluchárnu. Pro zájemce poté (v přestávce na oběd) následuje experiment s velkým kyvadlem z Nuselského mostu. / Experiments will be done outside the lecture hall. An experiment with a very long pendulum will follow (partly during the lunch time) for those who are interested.

12:00 13:30

Přestávka na oběd / Lunch time

13:30 15:15

Posterová sekce/ Poster session

(Seznam posterů viz níže / The list of posters see at the end of this page)

15:15 15:35

Zdeněk Bochníček

Lineární halogenová žárovka jako intenzivní zdroj světla pro demonstrační experimenty »

15:35 15:50

Josef Trna

Fyzika pro mrňata »

15:50 16:10

Renata Holubová

Hrátky s viskózními kapalinami »

16:10 16:25

Tomáš Miléř, Lukáš Pawera

Testování slunečních vařičů »

16:25 16:40

Jan Valenta

Setrvalá luminiscence jako termoluminiscence při ambientní teplotě – netradiční pohled na tzv. fosforescenci »

16:40 16:50

Rezerva na střídání prezentujících / spare time for changing the presenters

--

16:50 17:15

Přestávka / Cofee break

17:15 17:35

Julia Woithe (CERN)

S'Cool LAB

17:35 17:55

Pavel Konečný

Feynmanův inverzní rozprašovač »

17:55 18:10

Jan Veselý

Dva kouzelné kusy skla »

18:10 18:25

Libor Koníček, Lenka Hönigová, Radek Solowski

Konstrukce luxmetru pro měření charakteristik zdrojů »

20:0022:00

Společenský večer / Conference dinner

Neděle / Sunday 30. 8. 2015

8:40 9:00

František Lustig

Jak si jednoduše postavit svůj vlastní vzdálený experiment na mobilních a dotykových zařízeních »

9:00 9:15

Zdeněk Polák

Několik postřehů ze Science on Stage 2015 v Londýně »

9:15 9:30

Vladimír Vícha

Radiační pozadí na Zemi, v letadle a na oběžné dráze »

9:30 9:50

Waldemar Berej, Marek Budziński

Simple Experiments with Rainbow »

9:50 10:00

Vojtěch Žák

Zkoumání kancelářského papíru »

10:00 10:20

Leoš Dvořák

Další nápady z Malé Hraštice 4: Jak silné jsou magnety? »

10:20 10:30

Rezerva na střídání prezentujících / spare time for changing the presenters

--

10:30 11:00

Přestávka / Cofee break

11:00 11:20

Zdeněk Šabatka

Experimenty z Interaktivní fyzikální laboratoře: magnetické pole »

11:20 11:40

Jakub Jermář, Pavel Böhm

Vernier Go Wireless aneb Zkuste to bez drátů »

11:40 11:55

Radim Kusák, Lukáš Holman, Petr Mareš

Pár námětů z ESERO ČR »

11:55 12:10

Vít Boček

Experimenty s plácačkou na mouchy »

12:10 12:25

Tomáš Nečas

Spektroskopie na střední škole »

12:25 12:35

Petr Sládek

Fyzika a trvale udržitelný počet obyvatel na Zemi »

12:35 12:45

Rezerva na střídání prezentujících / spare time for changing the presenters

--

12:45 13:00

Zakončení konference / Closing ceremony

Postery (některé kombinované s předváděním či malými výstavkami) / Posters (some combined with some presentations or small exhibitions)

Bronislav Balek

Ruční lékařské přístroje ve výuce fyziky a biologie »

Brigita Balogová, Mária Bilišňanská, Katarína Krišková, Lucia Mišianiková

Bádateľské prírodovedné laboratórium SteelPark »

Tomáš Franc

Slapové jevy a gravitační manévr »

Miroslav Hanzelka, Karel Kolář a kol.

Netradiční fyzikální úlohy z FYKOSu »

Renata Holubová

Mezinárodní projekt MaT2SMc »

Jiří Hůlka, Jan Helebrant, Lukáš Bláha a kol.

Využití detektoru záření SAFECAST pro výuku »

Petr Kácovský

O elektronické Sbírce fyzikálních pokusů »

Lucie Kolářová

Čištění vody využitím nanotechnologií a kam s tím ve fyzice »

Zdeňka Koupilová, Petr Kácovský

Aktivní učení v pokročilém vysokoškolském kurzu - Termodynamika a statistická fyzika »

Zdeňka Koupilová, Dana Mandíková, Marie Snětinová

Sbírka řešených úloh - nové rozhraní »

Věra Krajčová

Scientix - Evropské společenství učitelů přírodovědných předmětů »

Katarína Krišková, Mária Bilišňanská, Lucia Mišianiková, Eva Paňková, Peter Štrauch

PhysEduCamp – Lepšie ako ležať doma na PECi »

Radim Kusák

Moderní technologie v jiném světle »

Daniela Martincová

Ukázky fyzikálních pokusů žáků ZŠ a studentů SŠ, které vznikly v rámci projektu Vím proč! (prezentace formou videí bude probíhat v době posterové sekce v 1. patře)

Beata Primke, Zofia Godlewska, Aleksandra Opaska, Anna Trzebuniak

Jak se dříve psalo a počítalo »

Irena Sitko

Den Země »

Jana Šestáková, Jitka Piskačová

Peer Instruction na gymnáziu »

Lenka Ticháčková, Lenka Hönigová

Konstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optiky »

Jan Valenta

Luminiscenční kufr - přenosná skříňka pro demonstraci luminiscenčních jevů »

Kamila Váňová

Archimédes a jeho odkaz pro současnou výuku »

Výstavky / Small exhibitions

PROMETHEUS

Výstavka učebnic (pouze v pátek!)

MATFYZPRESS

Výstavka učebnic

SPN

Výstavka učebnic

3B Scientific Europe Kft

Učební pomůcky pro fyziku

COTREX PC, s.r.o.

Pomůcky k IP Coach

EDUXE, s.r.o.

Učební pomůcky LEGO Education

Poslední změna:Last update: 31.8.2015
© 2015 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave