Veletrh nápadů učitelů fyziky 15

logo veletrhu 15

Vložení abstraktu příspěvku

Paper Abstracts

Pro přihlášení prosím zadejte email a identifikační číslo, které jste dostali při registraci

Please insert your email and identification number you received at registration

email:
id. čísloid. number:
Poslední změna:Last update: 1. 4. 2012
© 2009 Jan Koupil, design inspirováninspired by Blew Wave