Hlavní stránka Veletrh nápadů 7
Zaměření Veletrhu
Aktivní účastníci konference tradičně přicházejí se svými osvědčenými fyzikálními experimenty a nápady,
seznamují ostatní kolegy
  • s ukázkami žákovských projektů
  • s referáty o žákovských pozorováních přírodních jevů či dokonce o jejich zkoumání
  • s ukázkami experimentálních domácích úkolů pro žáky
  • s netradičním pojetím výuky fyziky např. i za pomoci videozáznamů experimentů apod.
Výjimkou nebývá ani doprovodné vystoupení žáků, kteří předvádějí produkty své práce (improvizované měřicí „aparatury“, hudební nástroje), prostě vše, co udělali či vymysleli.

(c) L.Dvořák, 11.9.2000