Zaměření Program Praktické informace

Příspěvky

Kontakt

Hlavní stránka Veletrh nápadů 7
Praktické informace

Místo konání konference
MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

Termín konání
prezentace:       28. 8.       od 10.00 hod
začátek:středa 28. 8.13.00 hod
zakončení:pátek 30. 8.12.00 hod

Ubytování účastníků
Kolej 17. listopadu, Pátkova 3, Praha 8

Stravování
Stravování bude individuální – v okolí místa konference je dostatek možností.

Akreditace akce
Organizační výbor předložil na MŠMT ČR žádost o akreditaci akce.

Organizační informace
Cena ubytování za osobu a nocleh:     140,- Kč
Vložné (včetně ceny sborníku)400,- Kč

Částku za vložné a ubytování zašlete na účet:
název a sídlo peněžního ústavu: KB Praha – východ,
Václavské nám. 42, Praha 1
název účtu:MFF UK – Veletrh nápadů 7
číslo účtu:38330-021 / 0100
var. symbol:2019 . . . . . .
(na páté až desáté místo variabilního symbolu uveďte prvních 6 číslic svého rodného čísla)

POTVRZENÍ O PLATBĚ VEZMĚTE LASKAVĚ S SEBOU K PREZENTACI

Po zaplacení vložného a ev. poplatku za ubytování obdrží přihlášení účastníci další pokyny a program semináře.


(c) L.Dvořák, 11.9.2000