Jaký byl Veletrh nápadů 5 ?

 

Jubilejní, pracovní, inspirující...

Co se nejvíc líbilo
 


Přijelo 148 účastníků; spolu s "domácími" a studenty a žáky nás bylo hodně přes 170.

Během více než 14 hodin hlavních "zasedání" bylo prezentováno 61 příspěvků.

K tomu 3 výstavky učebních pomůcek, 2 výstavky učebnic, další materiály a postery účastníků vystavené v předsálí. Setkání se starými známými, navazování nových kontaktů, diskuse v kuloárech...
 

Pátý Veletrh byl jasným důkazem, že tok (ba přímo veletok) nápadů učitelů fyziky nevysychá a zcela jistě přežije rok 2000.


A co se nejvíc líbilo?

V neformální anketě (vrátilo se 64 anketních lístků) se na prvních dvou místech s nejtěsnějším rozdílem umístily příspěvky:

kol. Patč: Rezonance pokaždé jinak
kol. Trna: Fyzika v peněžence
Dále se samozřejmě líbil příspěvek:
kol. Rauner: Několik psychokinetických experimentů
velmi těsně následovaný příspěvkem ze skupiny debrujárů:
kol. Bdinková: Fyzikální hračky z odpadu

Ocenění se ale dostalo i řadě dalších vystoupení - a za shlédnutí stály prakticky všechny.
Lze říci, že na Veletrhu "nebylo malých rolí".
 

L.Dvořák, 4.9.2000
Osobní komentář: Po Veletrhu nápadů jsem se dva večery nadšeně probíral ve svých poznámkách a bral z nich inspiraci. Výsledkem bylo: 18 námětů, které bych chtěl dříve či později využít ve vysokoškolské výuce, minimálně 5 podnětů využitelných na MF táborech a v neposlední řadě nápady na další konstrukce a zařízení, které bych rád vyzkoušel... Veletrh nápadů rozhodně stojí za to.