Veletrh nápadů učitelů fyziky 5

Program

Pondělí  28. 8. 2000 

od 8.30 příjezd účastníků, registrace Ke Karlovu 5 mezipatro
od 10.00 prohlídka vystavených pomůcek firmy SEMIAN a firmy ARIANE-SCHOLA Ke Karlovu 3 suterén - zasedací místnost
od 11.00 prodejní výstava učebnic nakladatelství Prometheus a SPN Ke Karlovu 5 1.patro
odpoledne 13.00 zahájení Veletrhu Ke Karlovu 5 / F1
  13.30 - 15.30 příspěvky fakult vzdělávajících učitele Ke Karlovu 5 / F1
    Hrdý J.: Elektronický stroboskop s různými typy LED
    Stach V., Straňák V.: Pokusy s optickou mřížkou
    David P.: Elektrický oblouk mezi elektrolytem a pevnou elektrodou
    David P.: Demonstrace iontové vodivosti skla a elektrického oblouku v sodíkových parách
    Špulák F., Kříž P.: Optické jevy
    Trna J.:  Fyzika v peněžence
    Lysenko V.: Tři stavy feromagnetické látky
    Rotter M.: Levitace magnetu nad vysokoteplotním supravodičem a zavěšení supravodiče pod magnetem
  15.30 - 16.00 přestávka
  16.00 - 17.00 příspěvky fakult vzdělávajících učitele Ke Karlovu 5 / F1
    Pešat P.: Coach 5
    Hubeňák J.: LED a laser
    Rauner K.: Několik psychokinetických experimentů
    Petřík J.: Inteligentní měřicí pracoviště
  17.00 - 18.00 program Amavetu
    Kolín J., Medřický S., Prause P. a hosté z Kuvajtu
    program firem
    Micka Z.: Pokusy s pomůckami firmy ARIANE-SCHOLA
    Vinš M.: Použití jednotlivých stavebních prvků firmy  FISCHER ve výuce
     

Úterý  29. 8. 2000 

od

8.00 prohlídka vystavených pomůcek firmy PIERRON Ke Karlovu 5 mezipatro
dopoledne 8.30 - 10.00   příspěvky učitelů a žáků základních a středních škol Ke Karlovu 5 / F1
    Červinková M., Šaroch M.: Tepelný motor (parní čerpadlo)
    Koudelková I.: Dobrovolné domácí úkoly z fyziky
    Lánský S.: Zajímavé pokusy
    Lefner K.: Model vodního kola jako alternátor
    Macek M.: Camera obscura aneb fotografovat se dá i krabicí od bot
    Pachlová J.: Projekt "Promo"
    Černá M.: Informace o práci žáků
  10.00 - 10.30 přestávka
  10.30 - 12.00 příspěvky učitelů a žáků základních a středních škol Ke Karlovu 5 / F1
    Patč B.: Rezonance pokaždé jinak
    Piskač V.: Střídavý proud na ZŠ
    Vojkůvková I.: K výuce fyziky v 9. roč. ZŠ
    Benešová M.: Několik ukázek prací studentů
    Reichl J.: "Panská fyzika"
    Šolcová J.: Atmosférický tlak
    Polák Z.: bude upřesněno
  12.00 - 14.00  oběd
odpoledne 14.00 - 15.30 vystoupení Debrujárů Ke Karlovu 5 / F1
    Bdinková V.: Fyzikální hračky z odpadu
    Kubicová J.: Debrujárské pokusy v hodinách fyziky
    Ondrušek V.: Hra na změnu těžiště
    Slabá L.: Informace o soutěži HYDRO
    Meixnerová Z.: Jednoduché pokusy a zkušenosti z debrujárské činnosti
  15.30 - 16.00 přestávka
  16.00 - 18.00 příspěvky zahraničních účastníků Ke Karlovu 5 / F1
    Elbanowska S.: Učivo fyziky v přírodovědě
    Tokar J.: Využití instalačních trubek pro fyzikální  pokusy
    Trzebuniak A.: Didaktické využití hraček (vlček)
    Wojtaskiewicz-Raszka U.: bude upřesněno
    Raczkowska-Tomczak K.: Co umí čarovné sklíčko?
    Rakovská M., Horváthová D.: Úloha videosimulace v přípravě učitelů na experimentální činnost
    Brockmeyrová J., Houfková J., Drozd Z.: Hračky ve výuce fyziky
    příspěvek o setkání učitelů v zahraničí
    Houfková J.: CERN a učitelé fyziky
večer 19.00 návštěva v Pivovarském domě
     

Středa  30. 8. 2000 

dopoledne 8.30 - 10.00 příspěvky učitelů a studentů MFF UK Praha
(i jiných)
Ke Karlovu 5 / F1
    Dvořák L.: Trocha heuristiky z Malé Hraštice
    Přehršle studentských fyzikálních nápadů (Svoboda M., Jílek M., Holík M., Goldová K., Urbanová M.,  Broklová Z., Kittler M., Uhlířová K. event. další)
    Dvořák L.: Pár věcí z tábora 3 - tentokrát o čase a trochu i o elektronice
  10.00 - 10.30 přestávka
  10.30 - 12.30 příspěvky učitelů MFF UK Praha Ke Karlovu 5 / F1
    Lustig F.: Lego, ISES a  Lab VIEW ve fyzice
    Lustig F., Pydych P.: Laboratorní úlohy s ISESem
    Kuchař J.: Carnot a Stirling
    Dolejší J.: GPS ve škole
    Žilavý P.: Indikátor a měřič elektrického náboje
    Žilavý P.: Demonstrační měřidlo skoro zadarmo
    Rojko M.: Fousaté experimenty
  12.30 zakončení Veletrhu   Ke Karlovu 5 / F1

Zpět na hlavní stránku Veletrhu nápadů 5

 L.Dvořák, 28.8.2000