Veletrh 20, Praha 2015

Motto: „Ani po 20 letech nápady neubývají“
Webové stránky: http://vnuf.cz/2015/