Veletrh 13, Plzeň 2008

Webové stránky: http://vnuf.cz/2008