Veletrh 18, Hradec Králové 2013

Webové stránky: http://vnuf.cz/2013/