O příspěvku

Klíčová slova

Použití

  • Mimo třídu

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
PDF ke stažení

Několik projektů z tábora

Koupilová Z., Reichl J.

Abstrakt

Příspěvek popisuje další ročník Soustředění mladých fyziků a matematiků pořádaného MFF UK Praha a zaměřuje se zejména na popis projektů, na nichž účastníci soustředění pracovali v rámci odborného programu tábora. Popsané projekty mohou být inspirací pro učitele fyziky v rámci různých projektových dnů, laboratorních prací, ročníkových prací a dalších aktivit, v nichž žáci mají rozvíjet své znalosti a dovednosti nejen z fyziky.

Tento příspěvek je k dispozici pouze jako soubor pdf.