O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • Se speciálními pomůckami
PDF ke stažení

Mikrosvět aktivně

Koupilová Z.

Abstrakt

Příspěvek popisuje 8 aktivit a experimentů z oblasti mikrosvěta (kvantová, atomová a jaderná fyzika, fyzika elementárních částic), které byly nachystány v rámci tří diplomových prací. Aktivity jsou nachystané tak, aby byla pro učitele minimalizována časová náročnost jejich přípravy. Všechny jsou určené pro středoškolské žáky, ale polovina z nich má i jednodušší variantu určenou pro poslední ročníky ZŠ.

Tento příspěvek je k dispozici pouze jako soubor pdf.