O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • Experimenty využívající počítač
PDF ke stažení

Jak věci padají (ve vzduchu)

Dvořák L.

Abstrakt

Příspěvek ukazuje, jak pomocí jednoduchých pokusů s pádem těles demonstrovat, že síla odporu prostředí je úměrná druhé mocnině rychlosti a jak přitom přibližně určit koeficient odporu. Ilustruje také, jak při měření a zpracování výsledků užít prostředky ICT a upozorňuje, že problematika koeficientu odporu prostředí není tak jednoduchá, jak si při pohledu na klasický školní vzoreček často představujeme.

Tento příspěvek je k dispozici pouze jako soubor pdf.