O příspěvku

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • Bez pomůcek
  • S jednoduchými pomůckami
PDF ke stažení

Green Deal v příkladech

Bochníček Z.

Abstrakt

Příspěvek se věnuje zamýšleným změnám struktury zdrojů energie, jak jsou plánovány v rámci Zelené dohody pro Evropu. Pomocí jednoduchých kvantitativních výpočtů jsou hodnoceny obnovitelné zdroje energie a jejich potenciál v ČR. Pozornost je věnována akumulaci energie i elektromobilitě.

Tento příspěvek je k dispozici pouze jako soubor pdf.