Vzhůru do oblak

Bochníček Z.

Abstrakt

Příspěvek se věnuje vzniku aerodynamického vztlaku a jeho vysvětlení pomocí Newtonových pohybových zákonů. Tímto výkladem se zamezí nesrovnalostem a úskalím spojených s použitím Bernoulliovy rovnice. V další části je popsán let ptáků a hmyzu. Při popisu letu hmyzu jsou komentovány příčiny odlišností mezi malými a velkými letci.

Tento příspěvek je k dispozici pouze jako soubor pdf.