O příspěvku

Použití

Pomůcky

  • S opravdu jednoduchými pomůckami
  • Se speciálními pomůckami
  • Experimenty využívající počítač
PDF ke stažení

Experimenty s digitálními vahami

Böhm P.

Abstrakt

Příspěvek popisuje dva experimenty používající digitální váhy. V první části je popsána změna hmotnosti při hoření svíčky a ocelové vlny. Druhá část se věnuje tělesu ponořenému do kapaliny a (ne)závislosti vztlakové síly na hmotnosti.

Tento příspěvek je k dispozici pouze jako soubor pdf.