O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S běžným vybavením kabinetu
  • Se speciálními pomůckami
  • Experimenty využívající počítač

Mobile laboratories of the "Academy of Young Explorers"

Hajdusianek A., Hajdusianek I.

Abstrakt

V rámci projektu byly vyvinuty nové experimenty, které mohou být přezentovány na školách. Jsou zde popsané nápady a řešení, které jsme sami vyzkoušeli. Cílem těchto experimentů je rozšířit znalosti žáků a přesvědčit je, že fyzika je užitečný vědní obor.

Tento příspěvek je k dispozici pouze jako soubor pdf.