O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
PDF ke stažení

Večerní laboratorní práce na téma světlo

Kusák R.

Abstrakt

Asi každý učitel fyziky se musí potýkat s problémem malé hodinové dotace pro fyziku. Zajímavým nápadem, jak tento problém vyřešit, jsou dobrovolné laboratorní práce připravené pro studenty ve večerních hodinách. Tématem, které se do večerních hodin náramně hodí, je právě téma světlo.

Proč právě večerní laborky

Jednou z prvních motivací k večerním laborkám byl nedostatek hodin fyziky na našem gymnáziu [1]. To bohužel tlačí učitele do hodin, které jsou více založené na teoretických základech a mnohé zajímavé pokusy zůstanou proto žákům utajeny (přesné vysvětlení pokusů je totiž relativně složité a bez teoretických základů není ani možné).

Předností večerních pokusů je, že učitel má možnost poznat žáky jinak. Přeci jen se žáci chovají jinak ve škole, doma a natož večer ve škole, když jsou všichni pryč. Na druhou stranu to může být pro žáky zajímavá zkušenost vidět školu v novém světle. Taktéž je rozdíl, pokud se žáci učí fyziku v rušném školním dni nebo večer u čaje.

Kde se zrodil nápad

To, že možné akce typu večerní laboratorní práce ve škole udělat, ukázal již dříve svým kolegům Jarda Reichl se svými 24 hodin s fyzikou na SPŠ Panská v Praze. Samotné náměty na pokusy se světlem jsem následně čerpal od Standy Gottwalda z jeho stanoviště, zaměřené na téma světlo na Vědohraní (pořádané každoročně na MFF UK) [2]. Zajímavé náměty jsem si taktéž odnesl od Zdeňka Poláka z Gymnázia v Náchodě.

Organizace večerních laborek

Laboratorní práce byly vždy jen pro žáky ze stejné třídy, které učím. Má to výhodu, že se žáci znají a nemají vůči sobě ostych něco zkusit/zkoumat. Výhoda z pohledu učitele je, že své žáky znáte a víte, co od nich můžete čekat. Ideální doba na konání večerní laborky je prosinec, jelikož je brzy tma.

Časový rámec

•  Konec výuky studentů 16:00

•  Svačina sendviče a čaj

•  Začátek 17:30

•  Show I - třída

•  Laboratorní práce

•  Show II - učebna fyziky

•  Konec 21:00

Konec výuky studentů, svačina a zahájení laboratorních prací

Žáci obvykle mají během týdne odpolední vyučování, proto bylo důležité, aby před večerními laborkami byla pauza na svačinu. Ta také vytvořila příjemnou atmosféru celého večera.

Večerním laborkám nemohlo chybět velkolepé zahájení. To jsme udělali ve stylu Hvězdných válek se světelnými meči. Tento úvod samozřejmě vtáhl žáky do děje.

Show I – třída

Jelikož naše fyzikální učebna je udělaná ve stylu poslucháren vysokých škol, dělali jsme dva hlavní bloky – show a laboratorní práce ve třídě. Show se zaměřila na témata související se světlem, které ale nejsou až tak běžné (viz obr. 1):

•  UV záření

•  Pokusy s plazma koulí

•  USB mikroskop a pixel

•  IR záření a mobily

•  Polarizace

Obrázek - Kusák R.: Večerní laboratorní práce na téma světlo Obrázek - Kusák R.: Večerní laboratorní práce na téma světlo

Obr. 1 - Vlevo UV-zářivka a brčka, vpravo ukázka polarizace světla

Laboratorní práce

Asi by to nebyly laboratorní práce, pokud bychom něco nezkoumali. Proto si studenti mohli vybrat z několika témat, které si mohli zkusit/udělat/zkoumat:

•  Nebojte se pájet - model pixelu

•  Výroba optické lavice

•  USB mikroskop

•  Měření luxmetrem

•  Hrátky se světelnými meči

Taktéž měli žáci si i vyzkoušet jednotlivé pokusy z fyzikální show. Samotnou atmosféru večerních laborek ukazuje obr. 2.

Obrázek - Kusák R.: Večerní laboratorní práce na téma světlo Obrázek - Kusák R.: Večerní laboratorní práce na téma světlo Obrázek - Kusák R.: Večerní laboratorní práce na téma světlo

Obr. 2 - Vlevo výroba modelu pixelu, uprostřed sestavování světelného meče, vpravo světelné efekty se světelnými meči

Show II – fyzikální učebna

Závěrečná část patřila fyzikální show ve fyzikální učebně, věnované výbojům v plynech. Podívali jsme se nejen na samotné výboje, ale taktéž i na jejich spektrum (viz obr. 3). Na závěr jsme si promítli fotografie z laboratorních prací konaných od počátku školního roku.

Obrázek - Kusák R.: Večerní laboratorní práce na téma světlo

Obr. 3 - Pozorování spektrálních čar spektrometrem

Dokumentaristé

To, co se velmi osvědčilo, jsou dokumentaristé během laboratorních prací. Mají za úkol nejen fotografovat a natáčet samotné měření, ale i samotné žáky při měření. Obdobně tomu bylo i při této večerní laboratorní práci.

Několik slov závěrem

Celkově dala večerní laboratorní měření žákům možnost vidět svět jinak – ať už z pohledu světla, tak běžného života. A co je hlavní, všichni jsme se dobře bavili (viz obr. 4).

Sepsat všechny náměty a pokusy je rozhodně nad rozsah toho článku, proto prosím případné zájemce, aby se podívali na materiál Energie a světlo dostupný na [3], případně mě kontaktovali.

Obrázek - Kusák R.: Večerní laboratorní práce na téma světlo

Obr. 4 - Perlička na závěr – „přímý důkaz“, že světlo se šíří křivočaře

Poděkování

Na tomto místě bych chtěl poděkovat za možnost realizovat přírodovědný projekt eVIM - výuka interaktivní moderní, CZ.1.07/1.1.06/03.0057, který probíhal v roce 2012 na Dvořákově gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, Kralupy nad Vltavou. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Materiály z tohoto projektu jsou dostupné na stránkách [4]. Dále bych rád poděkoval i za možnost realizovat projekt eVIK - výuka, individualizace, koučing, CZ 1.07/1.1.32/02.0132, který na naší škole probíhá v letech 2013 a 2014.

Obrázek - Kusák R.: Večerní laboratorní práce na téma světlo

Literatura

[1] Stránky Dvořákova gymnázia a SOŠE, Kralupy nad Vltavou, dostupné z http://www.dgkralupy.cz/ [cit. 2013-09-07]

[2] Stránky Vědohraní [online], dostupné z http://kdf.mff.cuni.cz/vedohrani/ [cit. 2013-09-07]

[3] Materiál Energie a světlo [online], dostupný na http://app.evim.cfme.net/default.aspx?id=810 [cit. 2013-09-08]

[4] Stránky projektu eVIM [online], dostupné z http://evim.cfme.net/ [cit. 2013-09-08]