O příspěvku

Klíčová slova

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
PDF ke stažení

Tepelná výměna mezi plamenem a jeho okolím

Kopecká V.

Abstrakt

Článek seznamuje čtenáře s Davyho bezpečnostním kahanem a pomocí dvou jednoduchých pokusů vysvětluje jeho funkci.

Úvod

V roce 1815 vyrobil Angličan Humphry Davy tzv. bezpečnostní kahan, viz obr. 1. Jedná se o svítilnu používanou v uhelných dolech, která má plamen ukrytý pod kovovým sítem.

Horníci v dolech původně používali kahany s otevřeným ohněm (plamen nebyl nijak oddělen od okolního vzduchu). Díky této skutečnosti docházelo často k výbuchům metanu nahromaděného v dolech.

Obr. 1. Davyho kahan

Obr. 1. Davyho kahan [2].

Síto Davyho kahanu oddělující plamen od okolního prostoru jako tepelný vodič odvádí teplo plamene, a tím zamezuje, aby se prostor vně síta ohřál na zápalnou teplotu hořlavých látek obsažených ve vzduchu (v našem případě na zápalnou teplotu metanu, tedy na teplotu vyšší než 595 °C [1]).

Později byla ke kahanu přidána stupnice (na obrázku ji vidíme jako plech s otvory), díky které mohli horníci určit i změnu složení vzduchu kolem nich. Pokud se zvětšila koncentrace hořlavých plynů, plamen byl vyšší, při snížení koncentrace kyslíku se výška plamene zmenšila.

K demonstraci jevů, které se v Davyho kahanu využívají, zde uvedeme dva pokusy. V prvním budeme používat plamen svíčky a kovovou síťku, která podobně jako síto v Davyho kahanu bude obklopovat plamen. V druhém budeme kovovými síťkami oddělovat jednu hořlavinu, např. papír, od druhé (butan v kádince).

1. Pokus se svíčkou a kovovou síťkou

Pomůcky:

svíčka, hustá kovová síťka (síťka se dá koupit v lepším železářství – řidší je potřeba několikrát přeložit), zápalky, silnější drát, kleště

Příprava:

Před pokusem si musíme vyrobit „klícku“ na plamen. Čtvercovou síťku o délce strany asi 10 cm ohneme asi 1 cm od kraje po celé délce strany. Do vzniklého záhybu vložíme drát asi o 15 cm delší než je šířka čtverce. Z takto upravené síťky uděláme váleček o průměru cca 1 cm (klícka s dvojitými stěnami lépe drží tvar a odvádí více tepla). Drát je součástí spodní podstavy válečku, jeho přečnívající část ohneme a vytvoříme si držadlo. Na druhé straně síťku zmáčkneme a přehneme, aby vznikla klícka (viz obr. 2). Připravenou klícku vyzkoušíme nasazením na plamen (viz obr. 3). Stejným způsoben si můžeme vyrobit ještě jednu nižší klícku – její výška by měla být menší než je výška plamene v první klícce, abychom mohli demonstrovat, že plamen klíckou neprojde.

Obr. 2. Klícka na plamen.           Obr. 3.  Klícka na plameni.

            Obr. 2. (vlevo) Klícka na plamen.  Obr. 3. (vpravo) Klícka na plameni.

Postup:

1. Zapálíme svíčku a chvíli počkáme, aby se rozhořela; při tom pozorujeme plamen svíčky.

2. Vyšší z obou klícek uchopíme do kleští a nasadíme na plamen svíčky (viz obr. 3); žáci vidí uvězněný plamen, který nedosahuje až k vrcholu klícky.

3. Klícku sundáme a na plamen nasadíme menší klícku. Žáci pozorují plamen uvězněný v klícce, ale přestože by mohl být vyšší (jak ukazujeme v 2. kroku), zůstává pouze v klícce a nikoliv nad ní.

Vysvětlení:

Kov klícky je dobrý tepelný vodič. Pokud se dostane kovová klícka do blízkosti plamene, odebírá plameni teplo. My pozorujeme změnu tvaru plamene (např.: zmenšení průměru plamene nebo zmenšení výšky plamene). Při tomto procesu dochází zároveň k ohřívání síťky, pokud se síťka zahřeje dostatečně (např.: síťka se rozžhaví doruda) přestane plnit svou bezpečnostní funkci a plamen může vyskočit z klícky.

2. Pokus s kovovou síťkou a butanem

Pomůcky:

hustá kovová síťka, kádinka, butan (Univerzální plyn pro plnění zapalovačů), svíčka, špejle, papírové kapesníky, 2 kovová sítka na čaj

Příprava:

Vezmeme čtvercovou síťku s délkou strany delší než je průměr používané kádinky. Vytvarujeme z ní misku, kterou vložíme do kádinky a zachytíme o okraj. Mistička musí kopírovat stěny kádinky (viz obr. 4), kromě místa, kde budeme vkládat hořící špejli (nejlépe kolem hubičky kádinky).

Obr. 4. Síťka na kádince.

Obr. 4. Síťka na kádince.

Postup:

1. Do kádinky vstříkneme dostatek plynu a přiklopíme jí připravenou síťkou.

2. Do síťky položíme kousek papírového kapesníku (ujistíme se, že nepřečnívá síťku).

3. Hořící špejli opatrně vsuneme mezi kádinku a síťku a zapálíme plamen. Pozorujeme, že plyn hoří, ale kapesník ne.

Vysvětlení:

Kovová síťka odebírá teplo hořícím plynům. Pokud síťka odebere dostatek tepla, aniž by se příliš zahřála, papírový kapesníček se nevznítí. V opačném případě dojde k očazení nebo dokonce ke vznícení papírového kapesníku. Problému lze předejít například přidáním další vrstvy síťky.

Poznámky:

1. Pokud kapesník vzplál nebo zčernaly jeho okraje, je potřeba zkontrolovat, zda síťka dobře dosedá nebo zkusit přidat další vrstvu síťky.

2. Pokus lze provést opačně – do síťky lze dát papír a zapálit ho. V tomto případě, nevzplane butan v síťce.

3. Pokus lze provádět i s kovovými sítky na čaj. Pokus je vhodné provést  se dvěma sítky, která na sebe přesně dosedají a chrání tak kousek papíru. (Sítka lze spojit drátem, aby se proti sobě při pokusu nehýbala.)

Pokus uvedený v druhém bodě poznámek je vhodnější dělat pouze s použitím jednoho sítka.

Závěr:

Uvedené informace o Davyho kahanu spolu s pokusy, které demonstrují jeho funkci, lze zařadit do výuky tématu tepelná vodivost látek jako příklad jejího praktického použití.

Literatura:

[1] Fík J.: Spalovací vlastnosti ZP (II) [cit. 2012-09-15]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/1980-spalovaci-vlastnosti-zp-ii

[2] Replic of a Pieler lamp. In: Commons Wikimedia [online]. Julo. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2012-09-15]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benzynowa_lampa_gornicza_Davy%27ego.jpg. Od Julo (Vlastní dílo) [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons.

[3] Štol I.: Dějiny fyziky, Prometheus, Praha 2009.

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Davy_lamp [cit. 2012-09-15]

[5] http://england.prm.ox.ac.uk/englishness-Miners-lamp.html [cit. 2012-09-15]