O příspěvku

Tématické zařazení

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S opravdu jednoduchými pomůckami
  • S jednoduchými pomůckami
  • S běžným vybavením kabinetu
PDF ke staženíEnglish translation

Fyzika v krabičce

Houfková J., Mandíková D.

Motto: „Kolik fyzikálních pokusů lze provést s pomůckami poskládanými do feromagnetické krabičky o rozměrech 10,2 cm × 6,2 cm × 2,2 cm?“

Abstrakt

Krabičku o rozměrech 10,2 cm × 6,2 cm × 2,2 cm jsme naplnily pomůckami, se kterými lze předvést přes šedesát demonstrací různých fyzikálních jevů. V příspěvku představujeme obsah krabičky a vybrané pokusy provedené s jejím obsahem.

Soutěž Pocket Physics – Physics in a box

V dubnu 2012 jsme se účastnily konference Show Physics v norském Bergenu. Součástí konference byla soutěž Pocket Physics – Physics in a box. Účastníci konference předem obdrželi feromagnetickou krabičku o rozměrech 10,2 cm × 6,2 cm × 2,2 cm, do které měli umístit co nejvíce pomůcek pro fyzikální demonstrace. Krabičku s pomůckami muselo být možné zcela zavřít. Při předvádění pokusů bylo kromě obsahu krabičky a krabičky samotné možné použít jen věci běžně dostupné, jako části oblečení či vodu.

Obsah krabičky

Obsah krabičky

Krabičku jsme plnili s pomocí kolegů z MFF UK a vyhrály jsme s ní cenu „Za krabičku nejvíce naplněnou fyzikálními pokusy“. S jejím obsahem jsme dokázaly předvést přes šedesát demonstrací.

S obsahem druhé „nejnaplněnější“ krabičky předvedli její autoři přibližně čtrnáct demonstrací.

Co vše jsme s naší krabičkou demonstrovaly

S pomůckami v naší krabičce lze předvést pokusy demonstrující vybrané jevy z následujících oblastí fyziky:

•  mechanika: Newtonovy zákony, hrátky s těžištěm, tření, kuličková ložiska, let vrtulky, vlastnosti kyvadla, pití brčkem, plavání lodičky

•  akustika: píšťalky, bubínek, kytara

•  molekulová fyzika a termodynamika: povrchové napětí kapalin, kapilarita, absorbce tepla, vedení tepla, zapalování svíčky přes voskové páry, bimetalový proužek, létající čajový sáček, termocitlivá plastelína

•  elektrostatika: přitažlivé a odpudivé působení opačně a souhlasně nabitých brček, působení nabitého brčka na krabičku, detektor elektrického náboje, elektrostatické stínění

•  elektřina a magnetismus: kompas, torzní kmity – závislost frekvence na magnetické indukci, působení magnetu přes různé materiály, elektromagnet, elektromotor, obvod uzavřený přes člověka, vodivost tuhy, zapojení diody, elektromagnetická brzda, padání magnetu a hliníku měděnou trubkou

•  optika: zrcadlení, rozklad světla při odraze, polarizace světla, promítání, optická mřížka, lupa, dalekohled, optické klamy

•  jaderná fyzika: statistický model radioaktivního rozpadu

•  kvantová mechanika: nekomutativnost operátorů

Newtonovy zákony kuličková ložiska

Newtonovy zákony (vlevo),  kuličková ložiska (vpravo)

Co vše jsme do naší krabičky poskládaly

Podmínkou soutěže bylo, že před započetím demonstrací musela krabička být zcela uzavřená a víčko na ní muselo držet.

V naší krabičce byly následující pomůcky:

•  zápalky a škrtátko

•  3 brčka (na délku krabičky)

•  špejle (na délku krabičky)

•  zrcadlová fólie nalepená na části vnitřku víčka krabičky

•  pruh papíru (5 cm × 15 cm)

•  3 kancelářské svorky

•  2 špendlíky

•  kus nitě (cca 25 cm)

•  kousek alobalu (cca 5cm × 5cm)

•  měděná trubička (na délku krabičky)

•  hliníkový váleček o průměru o trochu menším než průměr trubičky (výška cca 2 cm)

•  válcový magnet (3 kusy) stejných rozměrů jako hliníkový váleček

•  4 malé magnety (průměr i výška cca 2 mm)

•  dřevěná tyčka s provrtanými otvory, dole naříznutá – držák kyvadla (na délku krabičky)

•  kolečko z mědi a kolečko z papíru (průměr cca 4 cm)

•  2 gumičky

•  papírová vážka

Kyvadlo

Kyvadlo

•  papírová vrtulka

•  drobné skleněné kuličky

•  3 voskové kuličky

•  desetihaléř

•  korkové kolečko

•  model „lodičky“ z folie

•  kousek mýdla

•  kousek termocitlivé plastelíny

•  papírek na chromatografii

•  indikátor náboje

•  tuha do mikrotužky

•  LEDka

•  hřebík s navinutým drátem (elektromagnet)

•  cívka k elektromotorku

•  baterie (tužková 1,5 V s připájenými koncovkami, placička 3 V)

•  spirálka z drátu

•  „bimetal“ (slepený proužek papíru a alobalu)

•  prázdný čajový sáček

•  píšťalky z brčka a z víčka od kompotu

•  úlomek z CD

•  2 spojné čočky

•  Fresnelova čočka

•  proužek optické mřížky

•  2 proužky polarizační folie

•  „kočkopes“ a „smějící se sluníčko“

•  oranžová půlená čočka (alespoň 300 ks)

Při balení krabičky je třeba dát pozor, aby se nezkratovaly kontakty baterií. Termocitlivou plastelínu dobře zabalte, např. do odstřiženého mikrotenového sáčku, aby se „neroztekla“ a neobalila další pomůcky.

Podrobné informace o naší krabičce

Podrobné fotografie experimentů z krabičky naleznete na http://kdf.mff.cuni.cz/~jitkaadana/Fyzika_v_krabicce/.

Obrázek - Houfková J., Mandíková D.: Fyzika v krabičce

Elektromagnet

Elektromotor

Elektromotor

Vodivost tuhy a zapojení diody

Vodivost tuhy a zapojení diody

Dalekohled

Dalekohled

Kytara

Kytara

Polarizace světla

Polarizace světla

Obrázek - Houfková J., Mandíková D.: Fyzika v krabičce

Zhášení plamene

Elektrostatické odpuzování a přitahování

Elektrostatické odpuzování a přitahování

Závěr

Při výběru pomůcek a experimentů do naší krabičky jsme se snažily pokrýt co nejvíce oblastí fyziky a mít v ní „od každého něco“. Jinou možností je vyrobit si několik monotematických krabiček.

Krabička se dá využít k příležitostnému zařazování motivačních experimentů do hodin. Žáci sami mohou vymýšlet další pokusy, které se dají s věcmi z krabičky předvést. Vzhledem k malým rozměrům a snadnému transportu je krabička vhodnou pomůckou na školy v přírodě či jiné výjezdové akce. Dá se také zorganizovat podobná soutěž ve výrobě krabiček pro žáky ve třídě či celou školu. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že se přitom dá užít spousta zábavy a odnést si i nějaké poučení.

Poděkování

Při plnění krabičky nás inspirovali, pomáhali nám či zapůjčili pomůcky:

Ing. Ludvík Němec, doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., Mgr. Václava Kopecká, doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., RNDr. Věra Bdinková, a další.

Děkujeme!