O příspěvku

Tématické zařazení

Klíčová slova

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S běžným vybavením kabinetu
  • Se speciálními pomůckami
PDF ke stažení

Paralyzér v hodině fyziky

Hubeňák J.

Experimenty s elektrickou jiskrou a s výboji v plynech jsou působivou součástí hodiny fyziky a mohou vyvolat trvalý zájem o předmět. V řadě pokusů může být klasický Ruhmkorffův induktor nahrazen běžně dostupným paralyzérem.

Princip paralyzéru

Učitele bude zajímat funkce paralyzéru, který dokáže z 9 voltů baterie vyrobit vysoké a velmi vysoké napětí. Připomeňme zapojení induktoru:

Obr. 1: Zapojení induktoru

Obr. 1: Zapojení induktoru

Primární vinutí má indukčnost L a těsně před přerušením proudu je v magnetickém poli uložena energie \( W_m = \frac{1}{2}\cdot L\cdot I^2\). Po přerušení se díky elektromagnetické indukci uloží tato energie do kondenzátoru a pokud zanedbáme ztráty, platí \( W_m = W_e = \frac{1}{2}\cdot C\cdot U^2\). Díky malé kapacitě je maximum napětí na kondenzátoru několik set voltů a v primárním obvodu vzniknou tlumené kmity s touto amplitudou. Střídavé napětí se transformuje na vyšší hodnotu, protože sekundární vinutí má desítky tisíc závitů.

Paralyzér je o něco složitější: impulzy stejnosměrného proudu z baterie jsou vedeny primárním vinutím prvního transformátoru a na sekundáru je střídavé napětí několika set voltů. To po usměrnění nabíjí kondenzátor. Po dosažení vhodného napětí se kondenzátor vybíjí do vinutí impulzního transformátoru a teprve jeho sekundární vinutí dává vysoké (do 35 kV) nebo velmi vysoké napětí (nad 35 kV).

 

Použité paralyzéry

Existují typy určené do dámské kabelky – jeden z nich je na snímku.

Obr. 2: Paralyzér se svítilnou

Obr. 2: Paralyzér se svítilnou

Na výstupu jsou dvě dvojice hrotů: jedna zkušební (nad reflektorem) se vzdáleností kontaktů = 6 mm a druhá „pracovní“ určená pro kontakt s útočníkem. Výstupní napětí výrobce neudává. Suchý vzduch za normálních podmínek je izolantem až do intenzity elektrického pole Emax = 3 kV·mm-1 a z toho okamžitě dostáváme maximum výstupního napětí: Umax = L·Emax = 18 kV.

Paralyzér POWER 200 je obranným prostředkem a podle výrobce dosahuje napětí 200 kV.

Obr. 3: POWER 200

Obr. 3: POWER 200

Vzdálenost zkušebních hrotů = 28 mm a výboj nastane již při napětí U = 84 kV (v dokonale suchém vzduchu za normálních podmínek). Údaj o dosahovaném napětí je spíše reklamou, ale i tak je tento přístroj zajímavým zdrojem vysokého napětí. Výrobce opět neposkytuje schéma zapojení, a pokud by učitel fyziky pátral po schématech, najde je Google pod heslem Stun Gun (ochromující nebo omračující zbraň).

Stavět paralyzér učitel fyziky asi nebude a je rozhodně snazší jej zakoupit. Ceny se pohybují v rozmezí 300–1000 Kč.

Co ukázat s paralyzérem v hodině fyziky?

1. Pozorovat jiskrový výboj

Na střední a také na základní škole lze kvalitativně vysvětlit vznik jiskrového výboje: u povrchu elektrod dochází k ionizaci molekul plynu, ionty jsou urychleny silným elektrickým polem a dokáží ionizovat další molekuly. Tak se velmi rychle vytvoří vodivá dráha mezi elektrodami a dojde k hlavnímu výboji. Ten ohřeje vzduch a rychlé rozepnutí plynu ve výbojové dráze způsobí náraz na okolí – slyšíme silný praskot. Elektronika paralyzéru není schopna udržet trvalý elektrický proud a výboje se opakují několikrát za sekundu.

Obr. 4: Jiskrový výboj s napětím asi 18 kV

Obr. 4: Jiskrový výboj s napětím asi 18 kV

Obr. 5: Jiskrový výboj s napětím asi 80 kV

Obr. 5: Jiskrový výboj s napětím asi 80 kV

2. Tepelné účinky jiskrového výboje

Rychlé rozepnutí vzduchu na dráze výboje lze prokázat průrazem listu papíru. Na pohled není v papíru žádná stopa, ale při pohledu proti světlu je vidět malé otvory, které zůstaly po jiskře. Přesně řečeno – otvory vytvořil rozepínající se plyn. Jsou prakticky kruhové a mají průměr asi 0,1 mm. Tepla je v plynu velmi málo a okraje otvorů nejsou zuhelnatělé – jsou vytlačeny kolmo k rovině papíru na obě strany a papír pohltí více světla pomocného zdroje.

Obr. 6: Stopy jiskry v papíru

Obr. 6: Stopy jiskry v papíru

Obr. 7: Termostopa jiskry

Obr. 7: Termostopa jiskry

Termotiskárny pokladen v obchodech používají infradiody a jejich záblesky způsobí zčernání barviva na papírové pásce. Zčernání lze vyvolat i jiskrovým výbojem.

3. Izolant v dráze jiskrového výboje

Obr. 8: Výboj „obchází“ sklo Obr. 8: Výboj „obchází“ sklo

Obr. 8: Výboj „obchází“ sklo

Papír má sice izolační vlastnosti, je ale pórovitý a pro jiskru nepředstavuje žádnou překážku. Izolační schopnosti skla jsou mnohem výraznější a je zajímavé ukázat, co způsobí sklo na výbojové dráze. Prodloužení dráhy výboje se technicky využívá na vedeních vysokého (do 35 kV) a velmi vysokého (do 400 kV) napětí. Porcelánové nebo skleněné izolátory mají tvarován povrch tak, aby dráha případného výboje byla podstatně delší než samotný izolátor.

4. Plamen obsahuje ionty

Obr. 9: Vodivost plamene

Obr. 9: Vodivost plamene

Stiskneme opatrně tlačítko plynového zapalovače a zapálíme plyn jiskrovým výbojem paralyzéru. Pak lze plamen vzdalovat a výboj „jde za plamenem“. To je způsobeno dobrou vodivostí hořícího plynu, v němž je značná koncentrace iontů. Plamen je vodivý a jiskra ukazuje i oblast s nejvyšší koncentrací. Kdysi naši předkové jako ochranu před bleskem zapalovali svíčku hromničku. Pokud byla v uzavřené místnosti, nemohla mít žádný vliv, ovšem venku by spíše „přitahovala blesky“.

 

5. Voda je dobrý vodič

Pokud je výboj asi 10 mm nad hladinou vody, projde jiskra vzduchem. Při menší vzdálenosti výboj projde vodou, jak dokazují oba snímky. Pokus ukazuje, jak nebezpečné může být plavat a koupat se za bouře. Blesk může zasáhnout i klidnou vodní hladinu a výboj může zabíjet i pod hladinou.

Obr. 10: Vodivost vody   Obr. 10: Vodivost vody

Obr. 10: Vodivost vody

6. Výboje za sníženého tlaku

V kabinetu fyziky jsou spektrální trubice a většinu z nich lze rozsvítit i malým paralyzérem – na snímku je trubice s héliem. Spektrum lze pozorovat školním hranolovým spektroskopem nebo s pomocí krycího CD, které poslouží jako mřížka na průhled. Obyčejné CD bude fungovat jako mřížka na odraz.

Obr. 11: Výboj v héliu

Obr. 11: Výboj v héliu

Ze začátku 20. století pocházejí nádherné trubice podivných tvarů, svítící v různých barvách. I takovou trubici lze rozsvítit malým paralyzérem. Délka výboje více než 1 metr (!) a UV záření vyvolává ve speciálních sklech luminiscenci ve dvou barvách.

Obr. 12: Doutnavý výboj

Obr. 12: Doutnavý výboj

7. Katodové záření

Některé školy mají ve sbírkách „motýlka“. Tady malý paralyzér nestačí a je potřeba použít Power 200. Pak se rozsvítí barevné proužky v základních barvách, známých z monitorů a obrazovek. Sklo trubice zeleně září po dopadu urychlených elektronů a obrysy stínu motýlka ukazují na trajektorii elektronů v trubici. Permanentním magnetem můžeme ukázat vychylování elektronů v magnetickém poli – hranice stínu se viditelně přemístí.

Obr. 13: Trubice „s motýlkem“

Obr. 13: Trubice „s motýlkem“

8. Přechod výboje za normálního tlaku k výboji za sníženého tlaku

Pro sledování změn vzhledu výboje se změnou tlaku je obvykle použita sada trubic plněných vzduchem. Druhá možnost je čerpat vývěvou vzduch z trubice s elektrodami, pokud takovou trubici ještě máme ve sbírkách a je k dispozici rotační vývěva. Experiment lze provést i s paralyzérem Power 200 a vývěvu nahradit snadno dostupným kompresorem z chladničky. Na snímku je patrná kruhová elektroda a čerpací trubička napravo a hrotová elektroda nalevo. Brzy po začátku čerpání ustane jiskrový výboj na zkušebních elektrodách paralyzéru a objeví se výboj v trubici, který se postupně rozšíří až na difúzní výboj. Hlubší vakuum zvýší napětí na výboji a jiskry se vrátí zase mezi zkušební hroty paralyzéru. Upravovat nebo zaizolovat hroty nelze, protože by došlo ke zničení paralyzéru vnitřním zkratem. S kamerou lze pořídit i snímek jednotlivého výboje, ovšem potmě.

Obr. 14: Jiskra za sníženého tlaku

Obr. 14: Jiskra za sníženého tlaku

Obr. 15: Záznam jiskry kamerou

Obr. 15: Záznam jiskry kamerou

9. Paralyzér ruší příjem rozhlasu

Elektrická jiskra je obvykle také zdrojem elektromagnetického vlnění a paralyzér ruší příjem signálu s amplitudovou modulací. Pro zlepšení účinnosti takové rušičky jsou na hrotech paralyzéru nástavce, tvořící dipól. Frekvence jisker je zvýšena tím, že jiskřiště mezi nástavci je zkráceno asi na 5 mm. Tento jiskrový vysílač lze zachytit v celém rozsahu vlnových délek – ozve se intenzívní praskání. VKV rozhlas ani signál mobilů rušen není.

br. 16: Rušení příjmu AM

Obr. 16: Rušení příjmu AM

10. Odolnost učitele fyziky

Pokud si obalíme předloktí Alobalem a schováme tento vodič pod pracovní plášť, můžeme si jiskřit na paži bez ochromení svalů. Žáci budou ohromeni, ale brzy přijdou na podstatu tohoto triku.

Poznámka nakonec: paralyzér může být i nebezpečný.