O příspěvku

Tématické zařazení

Klíčová slova

Použití

  • SŠ/VŠ

Pomůcky

  • S běžným vybavením kabinetu
  • Se speciálními pomůckami
PDF ke stažení

Demonstrace nesamostatného výboje ve vzduchu s Wulfovým elektroskopem

Stach V.

Abstract

The air in the space between the electrodes should be ionised by the flame of a candle or a Bunsen burner or also a radioactive source. This can be indicated by the discharges of the Wulf electroscope.

Nesamostatným výbojem v plynu rozumíme elektrický proud v plynu, který se udržuje jen po dobu působení ionizačního činidla, např. plamene svíčky, ultrafialového nebo radioaktivního záření. V dostupných středoškolských učebnicích [1], [2] se tento jev demonstruje buď pomocí školního zdroje vysokého napětí 2,5-10 kV nebo pomocí elektroskopu. Zdroj vysokého napětí nebývá vždy ve sbírkách a elektroskop vyžaduje dobrou izolaci.

Na naší katedře fyziky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity se nám v Praktiku školních pokusů pro tento případ stále osvědčuje Wulfův elektroskop. Jeho fotografie jsou uvedeny na obrázcích 1, 2.

Stach V.: Demonstrace nesamostatného výboje ve vzduchu s Wulfovým elektroskopem - image001.jpg Stach V.: Demonstrace nesamostatného výboje ve vzduchu s Wulfovým elektroskopem - image003.jpg

Obr. 1(vlevo)a 2 (vpravo)

Schématické zapojení pokusu je uvedeno na obrázcích 3, 4.

Stach V.: Demonstrace nesamostatného výboje ve vzduchu s Wulfovým elektroskopem - image006.gif

Obr. 3

Stach V.: Demonstrace nesamostatného výboje ve vzduchu s Wulfovým elektroskopem - image008.gif

Obr. 4

Celkové uspořádání pokusu je na obrázku 5.

Stach V.: Demonstrace nesamostatného výboje ve vzduchu s Wulfovým elektroskopem - image009.jpg

Obr. 5

Wulfův elektroskop má ze strany vyvedenou pomocnou elektrodu. Horní klasická kruhová elektroda vně elektroskopu je uvnitř ve svislé poloze spojena s tenkým staniolovým lístkem nebo s pružným zkrouceným tenkým vodivým vláknem. Vznikne-li nyní mezi oběma svislými elektrodami (obr. 3, 4) rozdíl potenciálů přivedením stejnosměrného napětí, pak se staniolový lístek nebo pružné vlákno vychýlí, působí-li mezi svislými elektrodami ionizační činidlo.

Při vhodné vzdálenosti a velikosti napětí se lístek nebo vlákno dotkne pomocné elektrody, náboje se vyrovnají, vše se vrátí do původní počáteční polohy a děj se periodicky opakuje.

Při uspořádání pokusu s tenkým staniolovým lístkem (4) není potřeba zdroj vysokého napětí řádově v kV. Stačí stabilizovaný zdroj, ve starších sbírkách je to BS 275 a z něho odebírané stejnosměrné napětí 150-250 V. Dalším vhodným zdrojem pro uspořádání pokusu podle obrázku 3 je zdroj Leybold 52235 dodávaný k výbojovým trubicím.

Wulfův elektroskop lze i vhodným způsobem osvětlit a promítnout kmitající lístek na projekční plátno. Pokus pak může pozorovat celá třída.

Wulfův elektroskop dříve dodávala firma Leybold a některé školy ho ve sbírkách mají. Porouchané stočené vlákno lze vhodně nahradit přilepeným úzkým staniolovým lístkem a elektroskop pak nadále vhodně využít podle výše uvedeného pokusu.

Klasický elektroskop běžný ve fyzikálních sbírkách lze i svépomocně upravit na Wulfůf elektroskop s pomocnou elektrodou, tak jak to ukazuje fotografie na obrázku č. 6.

Stach V.: Demonstrace nesamostatného výboje ve vzduchu s Wulfovým elektroskopem - image011.jpg

Obr. 6

Literatura

[1] Lepil, O., Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia, Elektřina a magnetismus, Prometheus Praha 2000

[2] Svoboda, E. a kol: Pokusy z fyziky na střední škole 3, Prometheus 1999